Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
744z dziś
4656z ostatnich 7 dni
16167z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa i modernizacja ,,ogrodu japońskiego"

Przedmiot:

Rozbudowa i modernizacja ,,ogrodu japońskiego"

Data zamieszczenia: 2019-10-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna w Chorzowie
al. Różana 2
41-501 Chorzów
powiat: Chorzów
Tel.: +48 784530893, Faks: +48 327905376
zamowienia.publiczne@parkslaski.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Chorzów
Wadium: 75 000 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-27 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa i modernizacja ,,ogrodu japońskiego" w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie

Numer referencyjny: 29/B/DAT/19
II.1.2)Główny kod CPV
45212120
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: rozbudowa i modernizacja ,,ogrodu japońskiego" w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie. Zamówienie stanowi realizację zadania pn. ,,Budowa ogrodu japońskiego, zadanie nr 13" realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie projektu miejskiego pn. ,,Modernizacja Parku Śląskiego" realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy Jessica Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji postępowania

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Chorzów, Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku, al. Różana 2

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa i modernizacja ,,ogrodu japońskiego" w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie. Zamówienie stanowi realizację zadania pn. ,,Budowa ogrodu japońskiego, zadanie nr 13" realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie projektu miejskiego pn. ,,Modernizacja Parku Śląskiego" realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy Jessica Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentach postępowania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu Miejskiego p.n. ,,Modernizacja Parku Śląskiego" realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 75 000 PLN.

Wadium należy wnieść zgodnie z dokumentami postępowania

CPV: 45212120

Dokument nr: 503549-2019, 29/B/DAT/19

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 27/11/2019
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:

Otwarcie ofert będzie miało publiczny charakter i nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie wskazanym powyżej.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://parkslaski.logintrade.net

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/11/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Chorzów, Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku, al. Różana 2

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna
al. Różana 2
Chorzów
Kod NUTS: PL22
41-501
Polska
Osoba do kontaktów: Mariusz Saweczko
E-mail: zamowienia.publiczne@parkslaski.pl
Tel.: +48 784530893
Faks: +48 327905376

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.