Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
14876z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wkładek bezpiecznikowych niskiego i średniego napięcia

Przedmiot:

Dostawa wkładek bezpiecznikowych niskiego i średniego napięcia

Data zamieszczenia: 2019-10-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie
ul. Podgórska 25A
31-035 Kraków
powiat: Kraków
Tel.: +48 12/2611034
joanna.gebala-majczyna@tauron-dystrybucja.pl
https://swoz.tauron.pl/swoz2/app/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList#_ga=2.156853819.1687165696.1572510312-1576881284.1572510312
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: w uwagach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wkładek bezpiecznikowych niskiego i średniego napięcia na potrzeby Tauron Dystrybucja S.A

Numer referencyjny: : 2019/TD-CN/TD-CN/03195/S
II.1.2)Główny kod CPV
31211300
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wkładek bezpiecznikowych niskiego i średniego napięcia na potrzeby Tauron Dystrybucja S.A w podziale na 4 zadania.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1 - 1 pozycja. Osłony i wkładki bezpiecznikowe gazowo-wydmuchowe, napowietrzne średniego napięcia; z 15 numerami

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31211300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar działalności dystrybucyjnej Oddziałów Zamawiającego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących produktów: 1 pozycja. Osłony i wkładki bezpiecznikowe gazowo-wydmuchowe, napowietrzne średniego napięcia; z 15 numerami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegóły podane w SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 2 - wkładki bezpiecznikowe dobezpieczeniowe z wybijakiem SN - wersja 1, wkładki bezpiecznikowe przekładnikowe SN, podstawy bezpiecznikowe SN do zabudowy wnętrzowej i napowietrznej

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31211300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar działalności dystrybucyjnej Oddziałów Zamawiającego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących produktów:

1 pozycja. Wkładki bezpiecznikowe dobezpieczeniowe z wybijakiem średniego napięcia - wersja 1, z 7 numerami;

2 pozycja. Wkładki bezpiecznikowe przekładnikowe średniego napięcia, z 4 numerami;

3 pozycja. Podstawy bezpiecznikowe średniego napięcia do zabudowy wnętrzowej i napowietrznej, z 8 numerami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegóły podane w SIWZ

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 3 - 1 pozycja wkładki bezpiecznikowe dobezpieczeniowe z wybijakiem średniego napięcia w wersji 2 z 20 numerami

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31211300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar działalności dystrybucyjnej Oddziałów Zamawiającego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących produktów: 1 pozycja wkładki bezpiecznikowe dobezpieczeniowe z wybijakiem średniego napięcia - wersja 2, z 20 numerami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegóły podane w SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 4 - wkładki topikowe, zwieracze, podstawy bezpiecznikowe i bezpieczniki napowietrzne słupowe

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31211300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar działalności dystrybucyjnej Oddziałów Zamawiającego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem dostawy są następujące produkty:

Pozycja 1. Wkładki topikowe przemysłowe o stykach nożowych niskiego napięcia; z 70 numerami;

Pozycja 2. Wkładki topikowe przemysłowe o stykach nożowych niskiego napięcia - o charakterystyce gTr, z 14 numerami;

Pozycja 3. Zwieracze o stykach nożowych niskiego napięcia; 8 numerów (4 nieizolowane i 4 izolowane);

Pozycja 4 Podstawy bezpiecznikowe przemysłowe niskiego napięcia; z 6 numerami;

Pozycja 5. Wkładki topikowe instalacyjne niskiego napięcia - wersja 1; z 11 numerami,

Pozycja 6. Wkładki topikowe instalacyjne niskiego napięcia - wersja 2; z 16 numerami;

VII. Bezpieczniki napowietrzne słupowe do zabudowy w liniach napowietrznych niskiego napięcia; z 2 numerami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegóły podane w SIWZ.

CPV: 31211300

Dokument nr: 518539-2019, : 2019/TD-CN/TD-CN/03195/S

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 04/12/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Na platformie zakupowej Grupy Tauron.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://swoz.tauron.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swoz.tauron.pl/swoz2/app/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList #_ga=2.156853819.1687165696.1572510312-1576881284.1572510312

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/12/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar działalności dystrybucyjnej Oddziałów Zamawiającego.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar działalności dystrybucyjnej Oddziałów Zamawiającego.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar działalności dystrybucyjnej Oddziałów Zamawiającego.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar działalności dystrybucyjnej Oddziałów Zamawiającego.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/02/2020
Każdy Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

-- część 1 - 11 000,00 PLN,

-- część 2 - 7 000,00 PLN,

-- część 3 - 2 000,00 PLN,

-- część 4 - 32 000,00 PLN.

Kontakt:
Tauron Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25A
Kraków
Kod NUTS: PL
31-035
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Gębala-Majczyna
E-mail: joanna.gebala-majczyna@tauron-dystrybucja.pl
Tel.: +48 12/2611034

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.