Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4165z ostatnich 7 dni
16142z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Poprawa efektywności dystrybucji ciepła w miejskim systemie ciepłowniczym miasta, budowa...

Przedmiot:

Poprawa efektywności dystrybucji ciepła w miejskim systemie ciepłowniczym miasta, budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej

Data zamieszczenia: 2019-11-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W MIELCU
Grunwaldzka 3
39-300 Mielec
powiat: mielecki
177888970
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1215489
Województwo: podkarpackie
Miasto: Mielec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Poprawa efektywności dystrybucji ciepła w miejskim systemie ciepłowniczym miasta Mielca, zad. POIS 10. Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Jagiellończyka.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy zrealizować budowę podziemnych odcinków osiedlowych sieci ciepłowniczych z przyłączami do budynków mieszkalnych z rur preizolowanych z izolacją standardową i z instalacją alarmową impulsową, ułożenie rur i studzienek teletechnicznych wzdłuż sieci ciepłowniczej i przyłączy, łączące budynki do wykonania monitoringu.
Cel zamówienia
Poprawa efektywności dystrybucji ciepła w miejskim systemie ciepłowniczym miasta Mielca.
Przedmiot zamówienia
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy zrealizować budowę podziemnych odcinków osiedlowych sieci ciepłowniczych z przyłączami do budynków mieszkalnych z rur preizolowanych z izolacją standardową i z instalacją alarmową impulsową, ułożenie rur i studzienek teletechnicznych wzdłuż sieci ciepłowniczej i przyłączy, łączące budynki do wykonania monitoringu.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1215489

Otwarcie ofert: Oferty zostaną otwarte w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Grunwaldzka 3, 39-300 Mielec w pokoju nr 32 (świetlica) o godzinie 1100 w dniu 2019-12-12. Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 12-12-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Grunwaldzka 3, 39-300 Mielec w pokoju nr 28 (sekretariat) do godziny 1000 do dnia 2019-12-12 pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia ( oferta musi fizycznie znaleźć się w pokoju nr 28, nie jest wystarczające nadanie jej w polskiej placówce pocztowej itp.).

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podkarpackie Powiat: mielecki Miejscowość: Mielec
Harmonogram realizacji zamówienia
Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany opracować Harmonogram Rzeczowy Realizacji Robót i przedstawić do zaakceptowania Zamawiającemu.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest ,,cena oferty". Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów - 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według poniższego wzoru. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.
Cena oferty= (Cena najniższa)/(Cena oferty badanej) x 100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.
Jeżeli wybór najkorzystniejszej oferty będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że złożone zostały oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.
Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż złożone we wcześniejszych ofertach.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W MIELCU
Adres
Grunwaldzka 3
39-300 Mielec
podkarpackie , mielecki
Numer telefonu
17/583-77-11
NIP
8171667258
Tytuł projektu
Poprawa efektywności dystrybucji ciepła w miejskim systemie ciepłowniczym miasta Mielca
Numer projektu
POIS.01.05.00-00-0008/18-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Leszek Wójcik
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
177888970

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.