Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3527z ostatnich 7 dni
16087z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2019-11-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zasobu Komunalnego Jednostka Budżetowa Gminy Wrocław
ul. św. Elżbiety 3
50-111 Wrocław
powiat: Wrocław
Tel.: +48 3328118, Faks: +48 3328123
zp@zzk.wroc.pl
https://zzk-wroc.logintrade.net/zapytania_email,11403,09859012c567eb2b02d10dddf624e9d3.html
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: 2 000 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-16 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków położonych przy ulicy Ptasiej 9, 11, 14 we Wrocławiu

Numer referencyjny: ZZK - NZ/290/3400/185/19
II.1.2)Główny kod CPV
71240000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowo-kosztorysowych na remont i przebudowę danego budynku w zakresie szczegółowo opisanym w wytycznych do opracowania dokumentacji projektowej dla poszczególnych budynków - załącznik nr 9 do SIWZ;

2) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznych decyzji Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta o pozwoleniu na budowę dla poszczególnych budynków / uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu dla zamiaru wykonania robót budowlanych;

3) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych opracowaną dokumentacją.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowo-kosztorysowych na remont i przebudowę danego budynku w zakresie szczegółowo opisanym w wytycznych do opracowania dokumentacji projektowej dla poszczególnych budynków - załącznik nr 9 do SIWZ;

2) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznych decyzji Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta o pozwoleniu na budowę dla poszczególnych budynków / uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu dla zamiaru wykonania robót budowlanych;

3) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych opracowaną dokumentacją.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 181 625.30 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 8
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Mała ilość znaków nie pozwala na umieszczenie opisu wznowień w tym miejscu: Opis zawarty w pkt VI.3 ogłoszenia i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia rozdział II.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Mała ilość znaków nie pozwala na opisanie okresu obowiązywania zamówienia (II.2.7). Opis zawarty w SIWZ.

2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).

CPV: 71240000

Dokument nr: 527899-2019, ZZK - NZ/290/3400/185/19

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 16/12/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w budynku przy ul. Grabiszyńskiej 257, POLSKA, pokój nr 102, piętro I.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.zzk.wroc.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zzk-wroc.logintrade.net/zapytania_email,11403,09859012c567eb2b02d10dddf624e9d3.html

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/12/2019

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Zarząd Zasobu Komunalnego Jednostka Budżetowa Gminy Wrocław
ul. św. Elżbiety 3
Wrocław
Kod NUTS: PL514
50-111
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Morawiec
E-mail: zp@zzk.wroc.pl
Tel.: +48 3328118
Faks: +48 3328123

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.