Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
660z dziś
4554z ostatnich 7 dni
15536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Obsługa i utrzymanie ciągu technologicznego urządzeń wchodzących w skład gminnego...

Przedmiot:

Obsługa i utrzymanie ciągu technologicznego urządzeń wchodzących w skład gminnego systemu produkcji wody, obsługa sieci wodociągowej oraz świadczenie usług inkasenckich

Data zamieszczenia: 2019-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
ul. Gajówka 1 Cielcza
63-200 Jarocin
powiat: jarociński
Tel.: +48 627473160, Faks: +48 627473480
dawid.kucharzak@pwikjarocin.pl
https://pwikjarocin.ezamawiajacy.pl/pn/pwikjarocin/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Jarocin
Wadium: 10.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Obsługa i utrzymanie ciągu technologicznego urządzeń wchodzących w skład gminnego systemu produkcji wody na terenie gminy Jarocin, obsługa sieci wodociągowej (wraz z posiadanymi przyłączami) na tereni...

Numer referencyjny: P/UE/1/2019
II.1.2)Główny kod CPV
41110000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa i utrzymanie ciągu technologicznego urządzeń wchodzących w skład gminnego systemu produkcji wody na terenie gminy Jarocin, obsługa sieci wodociągowej (wraz z posiadanymi przyłączami) na terenie gminy Jarocin oraz świadczenie usług inkasenckich na terenie gminy Jarocin.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym część SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
65111000
65130000
65500000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa i utrzymanie ciągu technologicznego urządzeń wchodzących w skład gminnego systemu produkcji wody na terenie gminy Jarocin, obsługa sieci wodociągowej (wraz z posiadanymi przyłączami) na terenie gminy Jarocin oraz świadczenie usług inkasenckich na terenie gminy Jarocin.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 41110000

Dokument nr: 531380-2019, P/UE/1/2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 11/12/2019
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi na sali konferencyjnej w budynku administracyjnym PWiK Jarocin na terenie Oczyszczalni Ścieków w Cielczy, adres: ul. Gajówka 1, Cielcza, 63-200 Jarocin. Termin otwarcia: dnia 11.12.2019 r. o godz. 11.30

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://pwikjarocin.ezamawiajacy.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/12/2019

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
ul. Gajówka 1 Cielcza
Jarocin
Kod NUTS: PL
63-200
Polska
Osoba do kontaktów: Dawid kucharzak
E-mail: dawid.kucharzak@pwikjarocin.pl
Tel.: +48 627473160
Faks: +48 627473480

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.