Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
196z dziś
4016z ostatnich 7 dni
16124z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich i zieleńców

Przedmiot:

Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich i zieleńców

Data zamieszczenia: 2019-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie
ul. ul. Połczyńska 24
75-815 Koszalin
powiat: Koszalin
tel. 94 3118060, faks 94 3425419
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Koszalin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-08 13:15:02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich i zieleńców - Park Dendrologiczny - Bulwary Młyńskie"
1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich i zieleńców - Park Dendrologiczny - Bulwary Młyńskie." 2. Opis przedmiotu zamówienia: Zakres robót budowlanych obejmuje: remont ciągów pieszych; remont ciągów schodów; remont przejścia podziemnego pod ul. Młyńską; doświetlenia terenu i przejścia podziemnego; UWAGA!!! 1) Wykonawca robót zobowiązany jest do zgłaszania przed przystąpieniem do regulacji zaworów, studni i włazów rozpoczęcie robót właścicielom istniejących sieci (np. ZG, MWiK, ORANGE...) oraz do poniesienia ewentualnych kosztów ich odbioru. Taką politykę stosuje ORANGE POLSKA ,,Zasady wykonywania odbioru końcowego/nadzoru właścicielskiego" dostępne na stronie internetowej http://www.orange.pl/kontrola-dostepu-do-infrastruktury.phtml po dopełnieniu odpowiednich formalności drogą mailową na adres DISU.RNWUUiISzcz@orange.com z wnioskiem o uzyskanie zgody oraz zapewnienie nadzoru ze strony Orange Polska nad pracami planowanymi; przesłanie zwrotnie wypełnionego wniosku na powyżej podany adres @. 2) W miejscach, gdzie w specyfikacjach technicznych oraz przedmiarze robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga założenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. 3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia". 8. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wszystkich osób wykonujących w toku realizacji zamówienia prace wskazane w opisie przedmiotu zamówienia przez cały okres jego trwania, tj. pracowników fizycznych wykonujących bezpośrednio roboty budowlane, w tym w szczególności obejmujących: roboty brukarskie, roboty elektryczne, roboty remontowe przejścia podziemnego

Dokument nr: 550241040-N-2019, TZP.221.37.2019.MO

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 przesłanki odrzucenia oferty ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione; Zamawiający zamierza udzielić zamówienia na roboty budowlane dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich i zieleńców - Park Dendrologiczny - Bulwary Młyńskie" w ramach zadania z Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Wykonawcy Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane MAGRO A. Grochowina i M. Grochowina s.c., ul. Żebrowskiego 42, 75-387 Koszalin. Pierwotne warunki zamówienia nie zostały w sposób istotny zmienione. Przedmiotowe zamówienie pn.: ,,Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich i zieleńców - Park Dendrologiczny - Bulwary Młyńskie" w ramach zadania z Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego spełnia przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp, gdyż dwukrotnie przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego oraz dwukrotnie zostało unieważnione. Pierwsze postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa TZP.221.28.2019. MO) opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 600778-N-2019 z dnia 23.09.2019 r., planowany termin otwarcia ofert miał nastąpić w dniu 08.10.2019 r., postępowanie unieważniono w dniu 08.10.2019 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp (nie złożono żadnej oferty). Drugie postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa TZP.221.33.2019.MO) opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 609673-N-2019 z dnia 14.10.2019 r., planowany termin otwarcia ofert miał nastąpić w dniu 29.10.2019 r., postępowanie unieważniono w dniu 31.10.2019 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp (złożona oferta posiadała braki, które nie podlegały uzupełnieniu wynikającemu z art. 26 ust.3 Pzp, oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp).

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane "MAGRO" Andrzej Grochowina i Maciej Grochowina s.c, magro.koszalin@wp.pl, ul. Żebrowskiego 42, 75-387, Koszalin, kraj/woj. zachodniopomorskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.