Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
484z dziś
4398z ostatnich 7 dni
15487z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa wiaduktu drogowego

Przedmiot:

Budowa wiaduktu drogowego

Data zamieszczenia: 2019-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
15-620 Białystok
powiat: Białystok
Tel.: +48 856767139
przetargi@pzdw.wrotapodlasia.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: 200 000 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-17 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

,,Budowa wiaduktu drogowego w km 157,408 linii kolejowej nr 6, znajdującego się w ciągu nowobudowanej obwodnicy Uhowa", w ramach projektu CEF pn. ,,Prace na linii E75 na odcinku Czyżew - Białystok".

II.1.2)Główny kod CPV
45233120
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

,,Budowa wiaduktu drogowego w km 157,408 linii kolejowej nr 6, znajdującego się w ciągu nowobudowanej obwodnicy Uhowa", w ramach projektu CEF pn. ,,Prace na linii E75 na odcinku Czyżew - Białystok".

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231000
45232300
45316000
45330000
45221111
45213320
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W km 157,408 linii kolejowej nr 6, droga wojewódzka nr 682 na odcinku Łapy - Markowszczyzna.

II.2.4)Opis zamówienia:

,,Budowa wiaduktu drogowego w km 157,408 linii kolejowej nr 6, znajdującego się w ciągu nowobudowanej obwodnicy Uhowa", w ramach projektu CEF pn. ,,Prace na linii E75 na odcinku Czyżew - Białystok"

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie będzie dofinansowane w ramach projektu pn.: ,,Prace na linii E75 na odcinku Czyżew - Białystok" (zwany dalej: Projektem), współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Instrumentu finansowego ,,Łącząc Europę"

II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 45233120

Dokument nr: 528956-2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 17/12/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj.: w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, sala konferencyjna - pok. nr 213, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/12/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W km 157,408 linii kolejowej nr 6, droga wojewódzka nr 682 na odcinku Łapy - Markowszczyzna.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Białystok
Kod NUTS: PL84
15-620
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tomkiel
E-mail: przetargi@pzdw.wrotapodlasia.pl
Tel.: +48 856767139

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.