Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
14876z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozebranie kuchni kaflowej, wykonanie nowego komina, nowego ogrzewania etażowego oraz...

Przedmiot:

Rozebranie kuchni kaflowej, wykonanie nowego komina, nowego ogrzewania etażowego oraz wentylacji pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2019-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie
Głowackiego 6
10-448 Olsztyn
powiat: Olsztyn
(89) 52 48 828, (89) 52 48 800, fax: (89) 52 48 802
zbigniew.przybylski@kowr.gov.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest rozebranie kuchni kaflowej, wykonanie nowego
komina, nowego ogrzewania etażowego oraz wentylacji pomieszczeń w lokalu nr 1
budynku mieszkalnego w Czachówkach nr 21, gmina Biskupiec (dz. Nr 3/1), woj.
warmińsko-mazurskie na podstawie opinii kominiarskiej, przedmiaru robót, warunków
i technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wykonaniem stosownej
dokumentacji powykonawczej robót.

Składanie ofert:
V. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 15.11.2019 r. do godz. 9;00 za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zbigniew.przybylski@kowr.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie 40 dni
od dnia podpisania umowy z uwzględnieniem warunków określonych w załączniku
,,istotne postanowienia umowy"

Wymagania:
VIII.ZASADY PRZEPROWADZENIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Oferta powinna zostać sporządzona według załączników do niniejszego
Zaproszenia oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela firmy
i złożona w terminie.
2. Zamawiający w razie powstałych wątpliwości co do treści złożonej oferty
zwróci się do oferenta o wyjaśnienie lub uzupełnienie.
3. Oferta złożona przez Wykonawcę po upływie terminu przewidzianego na jej
złożenie zostanie uznana za nieważną i odrzucona.
4. Oferta, której treść będzie niezgodna z warunkami lub wymaganiami
Zamawiającego określonymi w Zaproszeniu zostanie uznana za nieważną i
będzie odrzucona.
5. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w
przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom
określonym przez Zamawiającego lub jeżeli ceny ofertowe przekroczą środki
jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na ww. zadanie.
6. Zamawiający poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ewentualnym
odrzuceniu ofert (oferty) lub o unieważnieniu procedury, podając
uzasadnienie.
7. Jeśli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien przesłać ofertę na załączonym formularzu (załącznik nr 1) oraz
kserokopię aktualnego zaświadczenia o prowadzonej działalności.
VI. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z
załącznikiem ,,Istotne postanowienia umowy".
2. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w realizacji zadań
podobnych do niniejszego zamówienia oraz dysponować kadrą techniczną o
stosownych kwalifikacjach zawodowych.

Uwagi:
VII. KRYTERIUM WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Najniższa cena wykonania robót.

Kontakt:
IX. INNE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Zbigniew Przybylski pod numerem telefonu
(89) 52 48 828 oraz adresem e-mail: zbigniew.przybylski@kowr.gov.pl

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.