Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
14876z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie izolacji cieplnej oraz podbitki poddasza

Przedmiot:

Wykonanie izolacji cieplnej oraz podbitki poddasza

Data zamieszczenia: 2019-11-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kamil Szurgociński "Regionalny Przysmak"
Oś na Górce 4
38-610 Polańczyk
powiat: leski
663861673
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/25327
Województwo: podkarpackie
Miasto: Polańczyk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-27 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie izolacji cieplnej oraz podbitki poddasza w budynku pensjonatowym w miejscowości Polańczyk
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji cieplnej z wełny skalnej oraz podbitki poddasza z płyty G-K w budynku pensjonatowym w miejscowości Polańczyk
Cel zamówienia
Cel zamówienia
Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu:
"Wprowadzenie nowych usług szansą na rozwój firmy Kamil Szurgociński Regionalny Przysmak"
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020
Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
działanie: 1.4 Wsparcie MŚP
poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie
typ:1 Rozwój MŚP
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z wykonaniem izolacji cieplnej z wełny skalnej oraz podbitki poddasza z płyty G-K o powierzchni 149 m2.
(robocizna)
Zakres prac obejmuje:
1. Wykonanie izolacji cieplnej poddasza z wełny skalnej oraz podbitki poddasza z płyty G-K - usługa
Dot. wszystkich części zamówienia: Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do wykonania prac budowlanych i instalatorskich zgodnie z przepisami prawa budowlanego

CPV: 45321000-3, 45421146-9

Dokument nr: 25327

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 27-11-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do 27-11-2019 do godz. 15.00 (osobiście, pocztą/kurierem).
Ofertę można doręczyć Zamawiającemu:
(a) osobiście pod adresem do korespondencji Zamawiającego wskazanym w punkcie "Dane teleadresowe Zamawiającego"
(b) pocztą/kurierem na adres do korespondencji wskazany w punkcie "Dane teleadresowe Zamawiającego", w godzinach pracy (do godz. 15:00 w ostatnim dniu terminu wpływu oferty)
Liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podkarpackie Powiat: leski Miejscowość: Polańczyk
Harmonogram realizacji zamówienia
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie listopad 2019 - luty 2020 r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany/wydłużenia terminu realizacji zamówienia, przy czym ustala się, że usługa będzie realizowana nie dłużej niż do 29.02.2020 r. Zmiany terminów realizacji wymagały będą aneksowania umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryterium nr 1: Cena oferty - waga 80 %
Cena oferty najniższej za realizację przedmiotu zamówienia/ cena oferty ocenianej x 80 = Cena
Łączna cena za realizację przedmiotu zamówienia - wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Łącznie w ramach kryterium można osiągnąć 80 punktów
Kryterium nr 2: Gwarancja - waga 20 %
Liczba miesięcy gwarancji:
Za udzielenie gwarancji do 24 m-cy włącznie - 0 pkt.
Za udzielenie gwarancji powyżej 24 m-cy do 36 m-cy- włącznie - 10 pkt.
Za udzielenie gwarancji - powyżej 36 m-cy do 48 m-cy włącznie - 20 pkt.
Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia co oznacza nieodpłatną gotowość Wykonawcy do poprawy przedmiotu zamówienia/ wykonanych prac, o ile zaistnieją przesłanki do nanoszenia takich poprawek.
Łącznie w ramach kryterium można osiągnąć 20 punktów
Wykluczenia
Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy są powiązani
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Kamil Szurgociński "Regionalny Przysmak"
Adres
Oś na Górce 4
38-610 Polańczyk
podkarpackie , leski
Numer telefonu
663861673
NIP
6881242633
Numer naboru
RPPK.01.04.01-IZ.00-18-006/19

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Kamil Szurgociński
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
663861673

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.