Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3512z ostatnich 7 dni
15760z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonywanie usług serwisowych przemienników częstotliwości i soft-startów

Przedmiot:

Wykonywanie usług serwisowych przemienników częstotliwości i soft-startów

Data zamieszczenia: 2019-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A w Polkowicach
Kopalniana 1
59-101 Polkowice
powiat: polkowicki
767474636
Franciszek.Koncur@kghm.com
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=446333
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Polkowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonywanie usług serwisowych przemienników częstotliwości i soft-startów zainstalowanych na terenie O/ZWR.
Opis postępowania 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług serwisowych przemienników częstotliwości i soft-startów zainstalowanych u Zamawiającego wymienionych w Załączniku Nr 1 do umowy stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Wzbogacania Rud w Polkowicach
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na minimum jedną kompletną część zamówienia.
a) część pierwsza - Zgodnie z symulacją część pierwsza będącą Załącznikiem Nr ...A do SIWZ,
b) część druga - Zgodnie z symulacją część druga będącą Załącznikiem Nr ...B do SIWZ,
c) część trzecia - Zgodnie z symulacją część trzecia będącą Załącznikiem Nr ...C do SIWZ
3. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia stawka roboczogodziny oraz koszt dojazdu przyjęty do rozliczeń muszą być jednakowe we wszystkich częściach zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umów z dwoma Wykonawcami na każdej z części zamówienia. W trakcie realizacji umów warunkiem zlecenia prac drugiemu w kolejności Wykonawcy, będzie uzyskanie przez Zamawiającego pisemnej informacji uzasadniającej brak możliwości realizacji zadania od Wykonawcy, który złożył w postępowaniu najkorzystniejszą ofertę .
5. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o szczegółowy zakres rzeczowy zawarty w projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ.
6. Pozostałe wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone są w projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ.
Grupa asortymentowa
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: JGZW/LP/19/72951

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=446333

Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2019-12-12 12:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2019-12-09 10:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=446333

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Częściowe
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełni warunki, o których mowa w Ogólnych Warunkach Zamówienia, stanowiących integralną część SIWZ.
2. Wymagane dokumenty i zaświadczenia:
a) zgodne z pkt III ppkt 2a) SIWZ,
b) zgodne z pkt III ppkt 2b) SIWZ,
c) zgodne z pkt III ppkt 2c) SIWZ,
d) zgodne z pkt III ppkt 2d) SIWZ.
e) zgodne z pkt III ppkt 2e) SIWZ.
f) zgodne z pkt III ppkt 2f) SIWZ.
g) zgodne z pkt III ppkt 2g) SIWZ.
h) Wypełniony formularz symulacji remontów dla poszczególnej części zamówienia, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr ......... A, B i C do SIWZ.
3. Zamawiający wymaga wniesienia wadium:
a. część pierwsza - 50.000,00 PLN
b. część druga - 30.000,00 PLN
c. część trzecia - 20.000,00 PLN
Postanowienia umowy/ zlecenia 1. Miejsce realizacji zamówienia: KGHM Polska Miedź Oddział Zakłady Wzbogacania Rud w Polkowicach i siedziba Wykonawcy.
2. Realizacja przeglądów i napraw poszczególnych przemienników częstotliwości i soft-startów odbywać się będzie na podstawie zlecenia wykonania przeglądu lub naprawy przemienników częstotliwości i soft-startów wysłanego na adres e-mail Wykonawcy
3. Strony ustaliły, że Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zostanie zawarta na czas nieoznaczony
4. Płatność w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowych faktur przez Zamawiającego, wystawionych na podstawie ,,Protokołu odbioru wykonanej usługi", sporządzonego zgodnie ze wzorem obowiązującym u Zamawiającego oraz w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego dokumenty zawierające szczegółowe rozliczenie wartości usługi. Za dzień płatności Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień w § 5 ust. 4 projektu Umowy.
5. Pozostałe zapisy umowne jak w projekcie Umowy.
Informacje dodatkowe:
1. Informujemy, że KGHM Polska Miedź S.A. wprowadził 60-dniowy termin płatności we wszystkich nowo-zawieranych kontraktach handlowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom dostawców, którzy chcieliby otrzymywać zapłatę przed upływem 60 dni, umożliwia się przystąpienie do Programu Finansowania Dostawców. Szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne są na stronie Zamawiającego, pod adresem:
http://kghm.com/pl/dostawcy/program-finansowania-dostawcow.
2. Informujemy, że od 1 lipca 2018 roku KGHM Polska Miedź S.A. dokonuje płatności na rzecz Wykonawców przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Nowy sposób rozliczania zobowiązań wynika z nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług dokonanej ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62). Szczegółowa informacja na ten temat na stronie głównej http://kghm.com/pl/mechanizm-podzielonej-platności.
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Franciszek
Nazwisko: Koncur
Ulica: Kopalniana 1
Miejscowość: Polkowice
Kod pocztowy: 59-101
Email: Franciszek.Koncur@kghm.com
Telefon: 767474636

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.