Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
452z dziś
4367z ostatnich 7 dni
15456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Serwis oraz wykonywanie napraw urządzeń klimatyzacyjnych

Przedmiot:

Serwis oraz wykonywanie napraw urządzeń klimatyzacyjnych

Data zamieszczenia: 2019-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Metro Warszawskie Sp. z o.o
ul. Wilczy Dół 5
02-798 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 226554674, Faks: +48 226433997
zam-eh@metro.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w uwagach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-16 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Serwis oraz wykonywanie napraw urządzeń klimatyzacyjnych na I i II linii Metra Warszawskiego oraz STP Kabaty w podziale na 3 zadania

Numer referencyjny: WP.25.00269.2019.S.P.JOCH
II.1.2)Główny kod CPV
50000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest serwis oraz wykonywanie napraw awaryjnych urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych na stacjach I i II Linii Metra Warszawskiego oraz na Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty w podziale na 3 zadania.

1) Zadanie 1 - serwis oraz wykonywanie napraw awaryjnych na I linii metra,

2) Zadanie 2 - serwis oraz wykonywanie napraw awaryjnych na II linii metra,

3) Zadanie 3 - serwis oraz wykonywanie napraw awaryjnych na STP Kabaty.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 1 - serwis oraz wykonywanie napraw awaryjnych na I linii metra

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 1 - serwis oraz wykonywanie napraw awaryjnych na I linii metra:

384 szt. urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych na stacjach I Linii Metra Warszawskiego Spółka z o.o., od stacji A1 " Kabaty" do stacji A23 ,,Młociny" wraz z torami odstawczymi oraz STP Kabaty (centrala telefoniczna, Centralna Dyspozytornia, obiekt 3C) - wykaz urządzeń zawarty jest w załączniku nr 1 do Specyfikacji Technicznej (zał. nr 1 do SIWZ);

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 2 - serwis oraz wykonywanie napraw awaryjnych na II Linii Metra:

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 2 - serwis oraz wykonywanie napraw awaryjnych na II Linii Metra:

476 szt. urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych na stacjach II Linii Metra Warszawskiego Spółka Z o.o., od stacji C09 " Rondo Daszyńskiego" do stacji C15 "Dworzec Wileński" - wykaz urządzeń zawarty jest w załączniku nr 2 do Specyfikacji Technicznej (zał. nr 1 do SIWZ);

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 3 - serwis oraz wykonywanie napraw awaryjnych na STP Kabaty:

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 3 - serwis oraz wykonywanie napraw awaryjnych na STP Kabaty:

277 szt. urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Metra Warszawskiego STP Kabaty - wykaz urządzeń zawarty jest w załączniku nr 3 do Specyfikacji Technicznej (zał. nr 1 do SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 50000000

Dokument nr: 540867-2019, WP.25.00269.2019.S.P.JOCH

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 16/12/2019
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Metra Warszawskiego Sp. z o.o., ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, sala konferencyjna

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.postepowania.metro.waw.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/12/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć złożoną przez siebie ofertę wadium w wysokości:

Na Zadanie nr 1 - 15.000,00 zł;

Na Zadanie nr 2 - 14.000,00 zł;

Na Zadanie nr 3 - 5.000,00 zł

Szczegółowe postanowienia dotyczące wadium określa SIWZ.

Kontakt:
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
ul. Wilczy Dół 5
Warszawa
Kod NUTS: PL911
02-798
Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Chomiczewska
E-mail: zam-eh@metro.waw.pl
Tel.: +48 226554674
Faks: +48 226433997

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.