Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
612z dziś
4175z ostatnich 7 dni
15760z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa baterii akumulatorowych 220 VDC z akcesoriami

Przedmiot:

Dostawa baterii akumulatorowych 220 VDC z akcesoriami

Data zamieszczenia: 2019-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Enea Operator Sp. z o.o. w Poznaniu
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań
powiat: Poznań
Tel.: +48 618848769
daria.niemier@operator.enea.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa baterii akumulatorowych 220 VDC z akcesoriami dla potrzeb Enea Operator Sp. z o. o

II.1.2)Główny kod CPV
31400000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa baterii akumulatorowych 220 VDC z akcesoriami dla potrzeb Enea Operator Sp. z o. o.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa baterii akumulatorowych 220 VDC z akcesoriami dla potrzeb Enea Operator Sp. z o. o

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/01/2020
Koniec: 30/06/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 31400000

Dokument nr: 541494-2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 23/12/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, POLSKA, Budynek I.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://zamowienia.enea.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/12/2019

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/02/2020

Kontakt:
Enea Operator Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
ul. Strzeszyńska 58
Poznań
Kod NUTS: PL4
60-479
Polska
Osoba do kontaktów: Departament Logistyki i Zakupów/Biuro Zamówień i Zakupów
E-mail: daria.niemier@operator.enea.pl
Tel.: +48 618848769

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.