Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
800z dziś
4627z ostatnich 7 dni
17110z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zamontowanie i podłączenie komponentów systemu bezpieczeństwa zgodnych z normą IEC...

Przedmiot:

Zamontowanie i podłączenie komponentów systemu bezpieczeństwa zgodnych z normą IEC 61508 dla działu Ekstrakcji

Data zamieszczenia: 2019-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Grupa Bunge w Kruszwicy
ul. Niepodległości 42
88-150 Kruszwica
powiat: inowrocławski
(52) 353 53 64
adrian.szymaniak@bunge.com
https://bunge.logintrade.net/zapytania_email,227528,5b28b33e4d606d2604611932bdf82f81.html
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Kruszwica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Inwestycja 130_18 - Zamontowanie i podłączenie komponentów systemu bezpieczeństwa zgodnych z normą IEC 61508 dla działu Ekstrakcji w Kobylnikach
Treść zapytania:
Szanowni Państwo,
Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A. zapraszają do złożenia oferty handlowej na zamontowanie i podłączeniu komponentów systemu bezpieczeństwa zgodnych z normą IEC 61508 dla działu Ekstrakcji w Kobylnikach.
1. Przedmiot zamówienia.
1.1 Ułożenie kabli pomiarowych - podłączenie 15 czujników, sygnały 4...20 mA, wykonanie iskrobezpieczne EXia, wewnątrz strefy zagrożonej wybuchem, dostarczenie dławików dla czujników, dostarczenie i ułożenie korytek kablowych.
Wymagania dodatkowe:
Kable pomiarowe - Przewód ekranowany z żyłami skręconymi w parę o przekroju minimum 1(2)*2*0,75 mm2, maksimum 1*2*1,3 mm2 , kolor powłoki zewnętrznej przewodu - niebieski.
Korytka kablowe - przewody do przetworników iskrobezpiecznych należy ułożyć w wydzielonych korytkach oznaczonych kolorem niebieskim lub/i tabliczkami informacyjnymi mocowanymi do korytek w odległościach ok 3 mb z napisem ,,Korytko dla przewodów iskrobezpiecznych - SIL".
Wymagany typ korytek kablowych: siatkowe, ze stali nierdzewnej.
Dla ułożonych kabli - wykonawca dostarczy raport pomiaru ciągłości kabli oraz stanu izolacji.
1.2 Ułożenie kabli do 7 szt zaworów zasilanych i sterowanych w standardzie 4...20 mA - EXia wewnątrz strefy zagrożonej wybuchem, dostarczenie dławików dla zaworów, ułożenie korytek kablowych;
Wymagania dla korytek kablowych i kabli takie same jak w punkcie 1.
1.3 Dla 7 sztuk zaworów - ułożenie rurek zasilających sprężonego powietrza.
Rurka: 12*1mm, materiał rurek stal nierdzewna gatunku 304, 316, 316Ti.
1.4 Przepusty kablowe - wykonanie przepustu przez ścianę do strefy zagrożonej wybuchem z użyciem rozwiązania firmy Roxtec - ilość kabli 27 + zapas minimum 20.
1.5 Modyfikacja 26(*1) obwodów wewnątrz szaf energetycznych zgodnie z dostarczonym schematem;
(*1) rzeczywista ilość obwodów zostanie zweryfikowana podczas realizacji zadania, lecz nie powinna przekroczyć 30.
Zadanie polega na modyfikacji obwodu zasilania cewki stycznika przez podłączenie szeregowe styków przekaźnika bezpieczeństwa znajdującego się w oddzielnej szafie odległej o ok 10 metrów.
1.6 Montaż czujników pomiarowych
- montaż króćców dla czujników ciśnienia z przyłączami gwintowanymi 1/2" NPT;
- montaż osłon termometrycznych (pochewek) do czujników temperatury);
Wszystkie czujniki są w wykonaniu SIL, ilość - 15szt.
Zamawiający dostarcza przetworniki pomiaru ciśnienia ze zbloczem zaworowym, bez krócców do wpawania do aparatu technologicznego.
Zamawiający dostarcza przetworniki pomiaru temperatury z osłoną wkładu pomiarowego (do wspawania).
Króćce do podłączenia przetworników ciśnienia do aparatów technologicznych, elementy montażowe przetworników, korki/zaślepki nieużywanych przyłączy - będą dostarczone przez oferenta.
Szczegóły specyfikacji technicznej urządzeń pomiarowych znajdują się w załączniku.
Spawane aparaty technologiczne podlegają pod UDT - koszty związane z UDT ponosi oferent.
1.7 Montaż zaworów
Szczegóły budowy zaworów znajdują się w załącznikach.
1.7.1 montaż przepustnic odcinających parę 3szt, DN150; montaż między kołnierzami wg PN-EN1092-1, B1/PN 16;
1.7.2 montaż zaworów odcinających parę 3szt, DN25; montaż między kołnierzami wg PN-EN1092-1, B1/PN 40;
1.7.3 montaż zaworu trójdrożnego (olej jadalny) 1szt DN50, montaż między kołnierzami wg PN-EN1092-1, B1/PN 40, materiał kołnierzy stal nierdzewna gat 1.4408 lub 316L (316, 316Ti). Materiał uszczelek Klinger TopChem 2000 grubość 2 mm - w załączniku karta z podstawowymi danymi;
Dla armatury parowej - stosować uszczelki zakuwane od środka.
Dostawa rurociągów, kołnierzy, podpór - pozostaje po stronie oferenta.
1.8 Montaż rurociągów
- zmiana topologii kolektorów pary zgodnie z dostarczonym schematem.
Schematy ,,przed modyfikacją" i ,,po modyfikacji" będą udostępnione do wglądu podczas wizyty na instalacji;
1.9 Da wykonanych połączeń rurociągów - niezbędne jest zastosowanie dodatkowych połączeń elektrycznych w celu wyrównania potencjału elektrycznego.
1.10 Dla nowo zamontowanych czujników pomiarowych oraz dla zaworów, na instalacji należy zamontować tabliczki informacyjne z nazwą czujnika/zaworu - TAGi.
1.11 Dla punktów podlegających UDT - spawacze powinni mieć odpowiednie uprawnienia/kwalifikacje.
1.12 Dla wszystkich elementów będących przedmiotem oferty (czujniki, zawory, rurociągi) - oferent założy izolację termiczną zgodnie ze standardem używanym na instalacji Ekstrakcji ZT Kruszwica SA.
2. Termin Realizacji.
Spodziewany termin realizacji zadania to remont roczny działu Ekstrakcji w roku 2020.
Najprawdopodobniej będzie to okres dwóch tygodni w terminie 2020-06 .. 2020-07.
Całość zadania należy zaplanować na ok 7 dni roboczych z uwzględnieniem soboty i niedzieli.
3. Sposób przygotowania oferty.
3.1 Ofertę należy złożyć wyłącznie z wykorzystaniem platformy zakupowej w wyznaczonym terminie. Każda oferta musi zawierać sporządzony na papierze firmowym dokument (skan lub dokument wygenerowany z systemu Dostawcy) zawierający pełną treść oferty.
Oferta powinna zawierać wycenę całego zadania z podziałem na zadana cząstkowe wymienione w punkcie 1.
3.2 Do oferty należy załączyć referencje dla realizacji zadań o zbliżonym zakresie wykonawstwa.
W szczególności:
- montaż armatury automatyki w strefach zagrożonych wybuchem (strefa gazowa);
- montaż armatury systemów bezpieczeństwa zgodnych z normą IEC 61508;
- podłączenie urządzeń automatyki w strefie zagrożonej wybuchem;
- układanie przewodów urządzeń automatyki w strefie zagrożonej wybuchem;
- montaż rurociągów i kolektorów parowych;
- układanie korytek kablowych;
- wykonywanie prac wewnątrz rozdzielnic energetycznych;
- prace spawalnicze;
- prace zakładania izolacji termicznej na instalacjach przemysłowych;
Proszę podać lokalizację wcześniej wykonanych prac, oraz numer telefonu do osoby która może umożliwić wizytę referencyjną.
3.3 Dopuszczamy iż dla realizacji niniejszego zadania, Oferent zawrze oddzielną umowę ze swoim podwykonawcą.
Dla takiego przypadku - proszę załączyć listę prac/zadań które będę objęte taką umową.
4. Negocjacje cenowe.
Z uwagi na odległy termin realizacji zadania - negocjacje cenowe i wybór ofert nastąpi w pierwszym kwartale roku 2020 (prawdopodobnie marzec/kwiecień). W tym okresie będzie również podany dokładny termin remontu i dostępności instalacji.
5. Zastrzeżenia
5.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego przeprowadzenia.
5.2 Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania zakupowego w dowolnym momencie bez wybrania oferty i bez podania przyczyn takiej decyzji.
6. Pozostałe postanowienia
6.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Dostawcy do dostarczenia dokumentów potwierdzających zdolność Dostawcy do spełnienia wymagań związanych z przedstawieniem oferty (np. odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie z ,,CEIDG" Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego i oddziału ZUS, referencje, wykazy pracowników wraz z uprawnieniami, oświadczenia o rachunku bankowym).
6.2 Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści zaproszenia do składania ofert, Regulaminu korzystania z Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz dokumentu Ogólne Warunki Współpracy z Dostawcami Towarów i Usług Grupy Bunge w Polsce (OWD) znajdującego się pod adresem:
https://ztkruszwica.pl/pl/dla-dostawcow/pozostali-dostawcy/ogolne-warunki-dostaw
6.3 Oferta, której treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego zostanie odrzucona.
6.4 Zamawiający przewiduje zastosowanie negocjacji handlowych w drugim etapie postępowania, do którego zostaną zakwalifikowane najkorzystniejsze oferty. Zamawiający poinformuje Dostawców o wszelkich postanowieniach dotyczących przeprowadzenia drugiego etapu poprzez platformę zakupową lub pocztą elektroniczną.
6.5 Informacje dotyczące rejestracji na platformie Logintrade oraz sposobu złożenia oferty dostępne na stronie internetowej ZT ,,Kruszwica" S.A.
https://ztkruszwica.pl/pl/dla-dostawcow/pozostali-dostawcy/platforma-zakupowa-logintrade
6.6. W przypadku zakupu usług złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem dokumentu ,,Standard Zakładowy BHP i Ochrony Środowiska" znajdującego się pod adresem:
https://ztkruszwica.pl/pl/dla-dostawcow/pozostali-dostawcy/standard-bhp-i-ochrony-srodowiska
W przypadku pytań oraz ustalenia terminu wizji lokalnej zapraszamy do kontaktu:
Piotr.Nowacki@bunge.com
+48 600 596 567
Konsultacje dla obszaru automatyki:
Jacek.Brauer@bunge.com
+48 605 201 292
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Usługa całościowa 1 usł -
Dodatkowe warunki formalne:

Dokument nr: Z400/160812

Składanie ofert:
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
25- 10- 2019 12: 00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
22- 11- 2019 16: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
25- 10- 2019 12: 00 firmy
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://bunge.logintrade.net/zapytania_email,227528,5b28b33e4d606d2604611932bdf82f81.html

Uwagi:
Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakup
1086 Bunge Polska Sp. z o.o
1088 Z.T. "Kruszwica" S.A.
1791 ZTK Property Management Sp. Z o.o
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Adrian Szymaniak
tel: (52) 353 53 64
e-mail: adrian.szymaniak@bunge.com

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.