Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3914z ostatnich 7 dni
16409z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont mieszkań

Przedmiot:

Remont mieszkań

Data zamieszczenia: 2019-11-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Grażyńskiego 5
40-126 Katowice
powiat: Katowice
tel. 32 258 20 21-25, faks 32 258 20 25
przetargi@kzgm.katowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont mieszkań (XVI/2019)
1. Przedmiotem zamówienia jest remont mieszkań zarządzanych przez KZGM w Katowicach. 2. Zamówienie podzielone jest na 17 części: część 1 - ul. Kołobrzeska 23/1, ul. Świdnicka 10/48 obejmuje wymianę instalacji wod-kan z wymianą osprzętu, instalacji elektrycznej remont instalacji gazowej, renowację/regulację stolarki okiennej i drzwiowej, remont/wymianę podłóg, malowanie ścian i sufitów; część 2 - ul. Katowicka 52a/9, ul. Katowicka 46a/13, ul. Katowicka 35a/13 obejmuje remont/wymianę instalacji elektrycznej, gazowej i wod-kan, wymianę urządzeń sanitarnych i gazowych, remont podłóg, wymianę wykładzin PCV remont/wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie ścian i sufitów; część 3 - ul. Ordona 1/5, ul. Ordona 22a/130, ul. Ordona 22/119 obejmuje remont/ wymianę instalacji elektrycznej, wod-kan i gazowej, remont/wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę urządzeń sanitarnych, wymianę podłóg, wymianę wykładzin, malowanie ścian i sufitów; część 4 - al. Korfantego 78a/15, ul. Grażyńskiego 5/24, ul. Sokolska 53/8 obejmuje remont/ wymianę instalacji elektrycznej i wod-kan z wymiana osprzętu, remont instalacji gazowej, remont/wymianę podłóg, remont/wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie ścian i sufitów; część 5 - ul. Grażyńskiego 30/8, ul. Grażyńskiego 38a/5, ul. Grażyńskiego 62/14 obejmuje remont/wymianę instalacji elektrycznej, gazowej i wod-kan z wymianą osprzętu, remont/wyminanę stolarki okiennej i drzwiowej, remont podłóg, wymianę posadzki PCV, malowanie ścian i sufitów; część 6 - ul. Kołobrzeska 15d/14, ul. Świdnicka 34/33, ul. Zielonogórska 36/4 obejmuje remont/wymianę instalacji elektrycznej i wod-kan oraz gazowej, remont/wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont/wymianę podłóg, malowanie ścian i sufitów; część 7 - ul. Obrońców Westerplatte 35/13, ul. Wiosny Ludów 31/58, ul. Zamenhofa 34/13 obejmuje remont/wymianę instalacji elektrycznej, wod-kan i gazowej, wymianę podłóg i wykładziny PCV, remont/wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie ścian i sufitów; część 8 - ul. Wiosny Ludów 45/15, ul. Przedwiośnie 12a/23, ul. Kantorówny 17/7 obejmuje remont/wymianę instalacji elektrycznej, wod-kan i gazowej, renowację/wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę podłóg i wykładzin, budowę nowego trzonu kuchennego i pieca pokojowego, malowanie ścian i sufitów; część 9 - ul. Dobrzańskiego 5/8, ul. Oswobodzenia 53a/12, ul. Dobrzańskiego 4/4 obejmuje remont instalacji elektrycznej, uzupełnienie urządzeń sanitarnych, regulację stolarki okiennej, remont/wymianę stolarki drzwiowej, wymianę wykładzin podłogowych i płyt paździerzowych, przebudowę pieca kaflowego i kuchni węglowej, malowanie ścian i sufitów; część 10 - ul. Ratuszowa 8/42, ul. Ratuszowa 4/15, ul. Leśnego Potoku 23/12 obejmuje wymianę instalacji elektrycznej, remont instalacji wod-kan i gazowej wraz z wymianą osprzętu, naprawę podłóg i wymianę wykładziny PCV, naprawę/wymianę/malowanie stolarki okiennej i drzwiowej, budowę nowego trzonu kuchennego i pieca pokojowego, malowanie ścian i sufitów; część 11 - ul. Wiosny Ludów 30b/5, ul. Wiosna Ludowa 37/2, ul. Wiosny Ludów 30b/8 obejmuje wymianę instalacji elektrycznej, remont instalacji wod-kan i gazowej wraz z wymianą osprzętu i urządzeń, remont/wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę podłóg , wymianę wykładziny PCV, malowanie ścian i sufitów; część 12 - ul. Zamenhofa 32b/43, ul. Zamenhofa 38/6, ul. Zamenhofa 30/15 obejmuje wymianę instalacji elektrycznej, remont instalacji wod-kan i gazowej wraz z wymianą urządzeń, regulację/renowację/wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wykładzin PCV, wymianę podłóg, malowanie ścian i sufitów; część 13 - ul. Bromboszcza 6/1, ul. Panewnicka 329b/86, ul. Panewnicka 8/65 obejmuje wymianę instalacji elektrycznej i wod-kan remont instalacji gazowej wraz z wymianą urządzeń, naprawę/regulację/malowanie/wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę podłóg - ułożenie wykładziny PCV i płytek ceramicznych, malowanie ścian i sufitów; część 14 - al. Korfantego 8/148, ul. Uniwersytecka 21/85, ul. Raciborska 38/1 obejmuje remont/wymianę/naprawę instalacji elektrycznej, gazowej i wod-kan wraz z wymianą osprzętu, renowację/wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę płyt paździerzowych i wykładzin podłogowych, likwidację drewnianych zabudów wnękowych i szaf, malowanie ścian i sufitów; część 15 - ul. Wolnego 8/14, ul. Gliwicka 81/7, ul. Gliwicka 55/19 obejmuje przebudowę instalacji elektrycznej, naprawę instalacji gazowej i wod-kan wraz z wymianą osprzętu, regulację/malowanie stolarki okiennej i drzwiowej, oczyszczanie/uzupełnienie płytek podłogowych i wykładzin, malowanie ścian i sufitów; część 16 - ul. Narutowicza 15/8, ul. Tysiąclecia 86b/171, ul. Piastów 11/87 obejmuje przebudowę instalacji elektrycznej, remont instalacji gazowej i wod-kan wraz z wymianą osprzętu, regulacje/malowanie/wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, oczyszczanie/naprawę/wymianę wykładzin i płytek podłogowych, malowanie ścian i sufitów; część 17 - ul. Skalna 2b/11, ul. Francuska 80/411, ul. Jordana 12b/4, ul. Drzymały 3a/9 obejmuje przebudowę instalacji elektrycznej, remont instalacji gazowej i wod-kan wraz z wymianą osprzętu, remont/malowanie/oczyszczanie/wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, czyszczenie/spoinowanie/wymianę okładzin podłogowych, malowanie ścian i sufitów, UWAGA! Zamawiający na podstawie art. 36aa ust. 2 ustawy określa, że jeden Wykonawca może złożyć ofertę na 5 części zamówienia. 3. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie były przez Wykonawcę lub podwykonawcę zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 2019, poz. 1040 ze zm.). Wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót opisanych w przedmiarze tj. wymianą/naprawą stolarki okiennej i drzwiowej, montażem urządzeń sanitarnych, wymianą/naprawą instalacji wod-kan; wymianą/naprawą podłóg, naprawą i malowaniem ścian i sufitów. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami, dostawców materiałów, usług transportowych, osób wykonujących roboty związane z instalacją elektryczną i gazową, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej, w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. Sposób kontroli oraz sankcje związane z niespełnieniem ww. wymogu opisane są we wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ). 4. Parametry równoważności. 1) Jeżeli STWIOR lub przedmiary robót wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. 2) Tam, gdzie w STWIOR lub przedmiarach robót przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów referencji, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. 5. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi: - na stolarkę okienną i drzwiową - 60 miesięcy; - na dostarczone i zamontowane urządzenia i elementy wyposażenia - 24 miesiące; - na wykonane roboty budowlane minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji uwzględniany do oceny ofert wynosi 60 miesięcy (zgodnie z Rozdziałem XVIII SIWZ). 6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - Załącznik nr 6 do SIWZ, przedmiary robót, szkice, zdjęcia - Załącznik nr 7 do SIWZ oraz Wzór umowy - Załącznik nr 5 do SIWZ. UWAGA! Przedmiary w formacie ATH załączone są pomocniczo. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy przedmiarami zamieszczonymi w formacie PDF a przedmiarami w formacie ATH wiążące są zapisy przedmiarów robót zamieszczonych w formacie PDF

Część nr: 1 Nazwa: Remont mieszkań: ul. Kołobrzeska 23/1, ul. Świdnicka 10/48
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 1 - ul. Kołobrzeska 23/1, ul. Świdnicka 10/48 obejmuje wymianę instalacji wod-kan z wymianą osprzętu, instalacji elektrycznej remont instalacji gazowej, renowację/regulację stolarki okiennej i drzwiowej, remont/wymianę podłóg, malowanie ścian i sufitów;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45211341-1, 45300000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 54428,06
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 2
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Remont mieszkań: ul. Katowicka 52a/9, ul. Katowicka 46a/13, ul. Katowicka 35a/13
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 2 - ul. Katowicka 52a/9, ul. Katowicka 46a/13, ul. Katowicka 35a/13 obejmuje remont/wymianę instalacji elektrycznej, gazowej i wod-kan, wymianę urządzeń sanitarnych i gazowych, remont podłóg, wymianę wykładzin PCV remont/wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie ścian i sufitów;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45211341-1, 45300000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 60204,25
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 2
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Remont mieszkań: ul. Ordona 1/5, ul. Ordona 22a/130, ul. Ordona 22/119
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 3 - ul. Ordona 1/5, ul. Ordona 22a/130, ul. Ordona 22/119 obejmuje remont/ wymianę instalacji elektrycznej, wod-kan i gazowej, remont/wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę urządzeń sanitarnych, wymianę podłóg, wymianę wykładzin, malowanie ścian i sufitów;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45211341-1, 45300000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 68432,80
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 2
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Remont mieszkań: al. Korfantego 78a/15, ul. Grażyńskiego 5/24, ul. Sokolska 53/8
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 4 - al. Korfantego 78a/15, ul. Grażyńskiego 5/24, ul. Sokolska 53/8 obejmuje remont/ wymianę instalacji elektrycznej i wod-kan z wymiana osprzętu, remont instalacji gazowej, remont/wymianę podłóg, remont/wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie ścian i sufitów;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45211341-1, 45300000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 62982,56
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 2
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: Remont mieszkań: ul. Grażyńskiego 30/8, ul. Grażyńskiego 38a/5, ul. Grażyńskiego 62/14
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 5 - ul. Grażyńskiego 30/8, ul. Grażyńskiego 38a/5, ul. Grażyńskiego 62/14 obejmuje remont/wymianę instalacji elektrycznej, gazowej i wod-kan z wymianą osprzętu, remont/wyminanę stolarki okiennej i drzwiowej, remont podłóg, wymianę posadzki PCV, malowanie ścian i sufitów;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45211341-1, 45300000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 76015,53
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 2
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: Remont mieszkań: ul. Kołobrzeska 15d/14, ul. Świdnicka 34/33, ul. Zielonogórska 36/4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 6 - ul. Kołobrzeska 15d/14, ul. Świdnicka 34/33, ul. Zielonogórska 36/4 obejmuje remont/wymianę instalacji elektrycznej i wod-kan oraz gazowej, remont/wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont/wymianę podłóg, malowanie ścian i sufitów;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45211341-1, 45300000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 53392,18
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 2
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7 Nazwa: Remont mieszkań: ul. Obrońców Westerplatte 35/13, ul. Wiosny Ludów 31/58, ul. Zamenhofa 34/13
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 7 - ul. Obrońców Westerplatte 35/13, ul. Wiosny Ludów 31/58, ul. Zamenhofa 34/13 obejmuje remont/wymianę instalacji elektrycznej, wod-kan i gazowej, wymianę podłóg i wykładziny PCV, remont/wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie ścian i sufitów;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45211341-1, 45300000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 44041,76
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 2
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 8 Nazwa: Remont mieszkań: ul. Wiosny Ludów 45/15, ul. Przedwiośnie 12a/23, ul. Kantorówny 17/7
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 8 - ul. Wiosny Ludów 45/15, ul. Przedwiośnie 12a/23, ul. Kantorówny 17/7 obejmuje remont/wymianę instalacji elektrycznej, wod-kan i gazowej, renowację/wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę podłóg i wykładzin, budowę nowego trzonu kuchennego i pieca pokojowego, malowanie ścian i sufitów;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45211341-1, 45300000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 72322,19
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 2
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 9 Nazwa: Remont mieszkań: ul. Dobrzańskiego 5/8, ul. Oswobodzenia 53a/12, ul. Dobrzańskiego 4/4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 9 - ul. Dobrzańskiego 5/8, ul. Oswobodzenia 53a/12, ul. Dobrzańskiego 4/4 obejmuje remont instalacji elektrycznej, uzupełnienie urządzeń sanitarnych, regulację stolarki okiennej, remont/wymianę stolarki drzwiowej, wymianę wykładzin podłogowych i płyt paździerzowych, przebudowę pieca kaflowego i kuchni węglowej, malowanie ścian i sufitów;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45211341-1, 45300000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 40767,48
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 2
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 10 Nazwa: Remont mieszkań: ul. Ratuszowa 8/42, ul. Ratuszowa 4/15, ul. Leśnego Potoku 23/12
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 10 - ul. Ratuszowa 8/42, ul. Ratuszowa 4/15, ul. Leśnego Potoku 23/12 obejmuje wymianę instalacji elektrycznej, remont instalacji wod-kan i gazowej wraz z wymianą osprzętu, naprawę podłóg i wymianę wykładziny PCV, naprawę/wymianę/malowanie stolarki okiennej i drzwiowej, budowę nowego trzonu kuchennego i pieca pokojowego, malowanie ścian i sufitów;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45211341-1, 45300000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 51115,04
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 2
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 11 Nazwa: Remont mieszkań: ul. Wiosny Ludów 30b/5, ul. Wiosna Ludowa 37/2, ul. Wiosny Ludów 30b/8
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 11 - ul. Wiosny Ludów 30b/5, ul. Wiosna Ludowa 37/2, ul. Wiosny Ludów 30b/8 obejmuje wymianę instalacji elektrycznej, remont instalacji wod-kan i gazowej wraz z wymianą osprzętu i urządzeń, remont/wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę podłóg , wymianę wykładziny PCV, malowanie ścian i sufitów;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45211341-1, 45300000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 58917,49
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 2
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 12 Nazwa: Remont mieszkań: ul. Zamenhofa 32b/43, ul. Zamenhofa 38/6, ul. Zamenhofa 30/15
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 12 - ul. Zamenhofa 32b/43, ul. Zamenhofa 38/6, ul. Zamenhofa 30/15 obejmuje wymianę instalacji elektrycznej, remont instalacji wod-kan i gazowej wraz z wymianą urządzeń, regulację/renowację/wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wykładzin PCV, wymianę podłóg, malowanie ścian i sufitów;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45211341-1, 45300000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 69104,86
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 2
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 13 Nazwa: Remont mieszkań: ul. Bromboszcza 6/1, ul. Panewnicka 329b/86, ul. Panewnicka 8/65
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 13 - ul. Bromboszcza 6/1, ul. Panewnicka 329b/86, ul. Panewnicka 8/65 obejmuje wymianę instalacji elektrycznej i wod-kan remont instalacji gazowej wraz z wymianą urządzeń, naprawę/regulację/malowanie/wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę podłóg - ułożenie wykładziny PCV i płytek ceramicznych, malowanie ścian i sufitów;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45211341-1, 45300000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 61775,10
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 2
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 14 Nazwa: Remont mieszkań: al. Korfantego 8/148, ul. Uniwersytecka 21/85, ul. Raciborska 38/1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 14 - al. Korfantego 8/148, ul. Uniwersytecka 21/85, ul. Raciborska 38/1 obejmuje remont/wymianę/naprawę instalacji elektrycznej, gazowej i wod-kan wraz z wymianą osprzętu, renowację/wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę płyt paździerzowych i wykładzin podłogowych, likwidację drewnianych zabudów wnękowych i szaf, malowanie ścian i sufitów;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45211341-1, 45300000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 66608,69
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 2
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 15 Nazwa: Remont mieszkań: ul. Wolnego 8/14, ul. Gliwicka 81/7, ul. Gliwicka 55/19
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 15 - ul. Wolnego 8/14, ul. Gliwicka 81/7, ul. Gliwicka 55/19 obejmuje przebudowę instalacji elektrycznej, naprawę instalacji gazowej i wod-kan wraz z wymianą osprzętu, regulację/malowanie stolarki okiennej i drzwiowej, oczyszczanie/uzupełnienie płytek podłogowych i wykładzin, malowanie ścian i sufitów;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45211341-1, 45300000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 61818,24
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 2
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 16 Nazwa: Remont mieszkań: ul. Narutowicza 15/8, ul. Tysiąclecia 86b/171, ul. Piastów 11/87
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 16 - ul. Narutowicza 15/8, ul. Tysiąclecia 86b/171, ul. Piastów 11/87 obejmuje przebudowę instalacji elektrycznej, remont instalacji gazowej i wod-kan wraz z wymianą osprzętu, regulacje/malowanie/wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, oczyszczanie/naprawę/wymianę wykładzin i płytek podłogowych, malowanie ścian i sufitów;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45211341-1, 45300000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 41647,93
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 2
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 17 Nazwa: Remont mieszkań: ul. Skalna 2b/11, ul. Francuska 80/411, ul. Jordana 12b/4, ul. Drzymały 3a/9
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 17 - ul. Skalna 2b/11, ul. Francuska 80/411, ul. Jordana 12b/4, ul. Drzymały 3a/9 obejmuje przebudowę instalacji elektrycznej, remont instalacji gazowej i wod-kan wraz z wymianą osprzętu, remont/malowanie/oczyszczanie/wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, czyszczenie/spoinowanie/wymianę okładzin podłogowych, malowanie ścian i sufitów,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45211341-1, 45300000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 118475,05
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 2
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45211341-1,45300000-0

Dokument nr: 624821-N-2019, NZ.231.148.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.kzgm.katowice.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/zamowienia-na-podstawie-ustawy-pzp.

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście lub przesłać na adres podany poniżej
Adres:
osobiście w siedzibie zamawiającego tj. 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro - Sekretariat (wejście do budynku od strony Ronda), a przypadku przesłania oferty przesyłką pocztowa, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego - ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice-parter

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-09, godzina: 08:45,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 2 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj.: 1) dla każdej części : osobą posiadającą kwalifikacje wymagane do wykonywania pracy na stanowisku dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci, zgodnie z art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 ze zm.) dla urządzeń, instalacji oraz sieci elektrycznych - Grupy I minimum w zakresie pkt 2 oraz 10 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci; 2) dla części od 1 do 8 i od 10 do 17: osobą posiadającą kwalifikacje wymagane do wykonywania pracy na stanowisku dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci, zgodnie z art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 ze zm.) dla urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych - Grupy III minimum w zakresie pkt 4, 6 oraz 10 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci; UWAGA: Zamawiający dopuszcza aby ta sama osoba wykonywała prace na stanowisku dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych i elektrycznych pod warunkiem, że osoba ta będzie posiadała kwalifikacje wymagane dla obu stanowisk. Zamawiający dopuszcza, aby ta sama osoba sprawowała nadzór w każdej z części zamówienia. 3) dla każdej części: osobą, pracownikiem ogólnobudowlanym, który będzie wykonywać roboty polegające na wymianie płyt gipsowo-kartonowych, remoncie podłóg, wymianie stolarki, naprawie i malowaniu tynków ścian, sufitów. UWAGA! Dla każdej części zamówienia na którą zostanie złożona oferta, należy wykazać dysponowanie inną osobą - pracownikiem ogólnobudowlanym. UWAGA! Osoby, które Wykonawca wykaże na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu opisane w pkt 1), 2) i 3) muszą uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w danej części zamówienia, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (Rozdział VIII pkt 3 SIWZ), zostanie wezwany do przedłożenia aktualnego na dzień złożenia wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - odpowiednio dla każdej części. UWAGA! Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia jednego dokumentu dla więcej niż jednej części zamówienia, pod warunkiem, że będzie z niego jednoznacznie wynikać, których części zamówienia dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca składa dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.