Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
740z dziś
4653z ostatnich 7 dni
16481z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pozyskanie mobilnego mostu składanego

Przedmiot:

Pozyskanie mobilnego mostu składanego

Data zamieszczenia: 2019-11-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Inspektorat Uzbrojenia w Warszawie
ul. Królewska 1/7
00-909 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 261879068, Faks: +48 261873444
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 1 000 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Pozyskanie Mobilnego mostu składanego MLC-70/110 do pokonywania średnich przeszkód wodnych i terenowych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 14: Usługi badawcze i rozwojowe [2] oraz badania diagnostyczne
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pozyskaniu Mobilnego mostu składanego MLC-70/110 do pokonywania średnich przeszkód wodnych i terenowych w oparciu o Dokumentację techniczną na wykonanie partii próbnej oraz przy uwzględnieniu zaleceń z badań kwalifikacyjnych.

Ogólny opis przedmiotu zamówienia, zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego http://www.iu.wp.mil.pl.
Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia określone będą w SIWZ, która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert wstępnych.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

73400000 - FB13
II.1.7)Informacje na temat podwykonawstwa
Oferent ma obowiązek wskazać w swojej ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom trzecim oraz podać wszystkich proponowanych podwykonawców, a także przedmiot umów o podwykonawstwo, dla których są oni proponowani
Oferent ma obowiązek poinformować o wszelkich zmianach na poziomie podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 443000 EURO.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

CPV: 73400000

Dokument nr: 552938-2019, IU/180/VI-141/ZO/NZOOiB/ROZ/ZSS/2019

Specyfikacja:
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Składanie ofert:
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
8.1.2020 - 10:00

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

Kontakt:
Inspektorat Uzbrojenia
ul. Królewska 1/7
Warszawa
00-909 (00-065 dla przesyłek kurierskich)
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej KOSIELSKI
Tel.: +48 261879068
Faks: +48 261873444
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.