Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
452z dziś
4367z ostatnich 7 dni
15456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa rur

Przedmiot:

Dostawa rur

Data zamieszczenia: 2019-11-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu
ul. Strzelców Bytomskich 207
41-914 Bytom
powiat: Bytom
Tel.: +48 324321064
jkielbus@srk.com.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Bytom
Wadium: w uwagach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-03 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa rur dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział KWK ,,Centrum"

Numer referencyjny: ZP-C-0020/19
II.1.2)Główny kod CPV
44163100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa rur dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział KWK ,,Centrum"
Część I: Dostawa rur DN 350 w ramach zadania: dostawa i zabudowa rur DN

350 na poziomie 250 m.

Część II: Dostawa rur DN 100 w ramach zadania: dostawa i zabudowa rurociągów przeciwpożarowego i tłocznego azotu DN 100 w szybie ,,Budryk".

Zadanie 1: Dostawa 151 rur DN100.

Zadanie 2: Dostawa 182 rur DN100.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I: Dostawa rur DN 350 w ramach zadania: dostawa i zabudowa rur DN 350 na poziomie 250 m

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział KWK ,,Centrum"; 41-902 Bytom, POLSKA, ul. Łużycka 7

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

Część I: Dostawa rur DN 350 w ramach zadania: dostawa i zabudowa rur DN 350 na poziomie 250 m.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy niżej wymienionych materiałów:

LP. NAZWA SZTUKI

1 Rura 355,6x8,0 z zabudowaną wewnętrzną wkładką z tworzywa sztucznego - l=6000 z kołnierzami typ 11/DN350/PN40/B1 56.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II: Dostawa rur DN 100 w ramach zadania: dostawa i zabudowa rurociągów przeciwpożarowego i tłocznego azotu DN 100 w szybie ,,Budryk"

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział KWK ,,Centrum" 41-902 Bytom, POLSKA, ul. Łużycka 7

II.2.4)Opis zamówienia:

Część II - Dostawa rur DN 100 w ramach zadania: dostawa i zabudowa rurociągów przeciwpożarowego i tłocznego azotu DN 100 w szybie ,,Budryk".

Zadanie 1 - Dostawa 151 rur DN100.

LP. NAZWA SZTUKI

1 Rura 114,3x7,1 - l=4000 z kołnierzem z szyjką typu 11 - PN100 100x114.3 151

Zadanie 2 - Dostawa 182 rur DN100.

LP. NAZWA SZTUKI

1 Rura 114,3x5 - l=4000 z kołnierzem płaskim - DN100 PN16 Typ 01 182

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 44163100

Dokument nr: 556500-2019, ZP-C-0020/19

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 03/01/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Zamawiający otworzy oferty w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 112 (parter), Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu (41-914 Bytom) przy ul. Strzelców Bytomskich 207

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.srk.com.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/01/2020

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział KWK ,,Centrum"; 41-902 Bytom, POLSKA, ul. Łużycka 7

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział KWK ,,Centrum" 41-902 Bytom, POLSKA, ul. Łużycka 7

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Cz I - 34 000,00 PLN,

Cz II -10 000,00 PLN.

Kontakt:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
ul. Strzelców Bytomskich 207
Bytom
Kod NUTS: PL22
41-914
Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Kiełbus
E-mail: jkielbus@srk.com.pl
Tel.: +48 324321064

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.