Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3562z ostatnich 7 dni
15148z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj bramy przesuwnej z przęsłami ogrodzenia przy...

Przedmiot:

Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj bramy przesuwnej z przęsłami ogrodzenia przy budynku

Data zamieszczenia: 2019-11-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Opocznie
ul. Staromiejska 6
26-300 Opoczno
powiat: opoczyński
tel. (+48 44) 786 01 00
Województwo: łódzkie
Miasto: Opoczno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj bramy przesuwnej z przęsłami ogrodzenia
przy budynku głównym Urzędu Miejskiego w Opocznie.
I. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić
nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: ,,Oferta na
realizację zadania:
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj bramy przesuwnej z przęsłami ogrodzenia
przy budynku głównym Urzędu Miejskiego w Opocznie.
Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta
powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego , uzyskania pozwolenia
oraz prowadzenia robót budowlanych od Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
oraz pozwolenia na budowę na wykonanie bramy przesuwnej dwuczłonowej o szerokości 2 z
2,0 m wraz z dwoma przęsłami ogrodzenia o szerokości 3,25 m o wysokości 1,5 m przy
głównym budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Opocznie celem ogrodzenia
terenu.
Bramę ogrodzenia należy zaprojektować wg wstępnej propozycji przedstawionej w
Programie Funkcjonalno Użytkowym stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.
1. Dokumentacja projektowa, winna być przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej w
3 egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym w 1 egzemplarzu.
2. Wraz z dokumentacją projektową Wykonawca przedkłada oświadczenie, że:
ajdokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z umową i obowiązującymi w kraju
normami oraz aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi,
b) dokumentacja projektowa została sprawdzona,
dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i
nadaje się do realizacji, posiada niezbędne uzgodnienia w zakresie wynikającym z
obowiązujących przepisów.

Dokument nr: TI.273. 56 .2019

Otwarcie ofert: VII. Miejsce oraz termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego
ul. Staromiejska 6 , pok. Wydział Techniczno Inwestycyjny w dniu 09.12.2019 o
godzinie. 12;15

Składanie ofert:
VI. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 09.12.2019r do godz. 12;00 w siedzibie
Zamawiającego ul. Staromiejska 6, piętro I - Sekretariat, w zamkniętej kopercie
opisanej zgodnie ze wskazówkami z pkt. I. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po
upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona bez otwierania Wykonawcy i
nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożona przez siebie ofertę przed
upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do 31.07.2020r.

Wymagania:
III. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena , kryterium wagowe: 100 %
IV. Opis sposobu obliczania ceny:
Oferent składa ofertę cenową uwzględniającą wszystkie koszty wynikające z
zapytania ofertowego.
V. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę/dostawę/robotę budowlaną
obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała
waloryzacji ( podać klauzulę/ sposób waloryzacji świadczenia).
VIII. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
W terminie do 14 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze
oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w
postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w
swojej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy.

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcą jest:
Grzegorz Natkański, Tel. 44/78 60 134

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.