Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3921z ostatnich 7 dni
16235z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa produktów

Przedmiot:

Dostawa produktów

Data zamieszczenia: 2019-11-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A
ul. Żukowicka 1
67-200 Głogów
powiat: głogowski
76 747 69 45
M.Bielak@kghm.com
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=440996
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Głogów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa produktów PHOENIX CONTACT
Opis postępowania 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów PHOENIX CONTACT wyspecyfikowanych w Załączniku nr 7 do SIWZ - ,,Cennik PHOENIX Contact Cennik_PxC2019-2020.xlsx"
Grupa asortymentowa J50 - Pozostałe
K0308 - Osprzęt do rozdzielni WN i NN
K0350 - Pozostałe
J0506 - zasilacze i ładowarki elektroniczne
J1902 - Automatyka hutnicza
J2001 - listwy i złącza
J2002 - gniazda i wtyki
J2003 - przełączniki i wyłączniki
K120501 - Akumulatory niklowo-kadmowe, hermetyczne
K120507 - Akumulatory pozostałe, niesklasyfikowane
K1313 - Osprzęt sterowniczy NN
O0106 - narzędzia proste pozostałe
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: MERCUS/HZ3/19/71219

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=440996

Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2019-12-12 10:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2019-12-05 10:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=440996

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w Ogólnych Warunkach Zamówienia, stanowiących integralną część SIWZ.
2. Wymagane dokumenty i zaświadczenia:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego brak
zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) oryginał lub kopia postanowienia sądu, w stosunku do Wykonawców, co do których otwarto likwidację bądź których upadłość ogłoszono i którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
2. Do oferty należy dołączyć:
a) Oświadczenie o danych osoby, która w imieniu Wykonawcy składa ofertę w Systemie Wspierania Zakupów Zamawiającego (Załącznik nr 1 do SIWZ - należy dostarczyć w oryginale).
b) Kartę Wykonawcy - Załącznik nr 4 do SIWZ.
c) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych
w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ - zgodnie
z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ.
d) Wykaz podmiotów powiązanych - Załącznik nr 6 do SIWZ.
Postanowienia umowy/ zlecenia Szczegółowe zapisy zgodnie z Projektem Umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Mariusz
Nazwisko: Bielak
Ulica: ul. Żukowicka 1
Miejscowość: Głogów
Kod pocztowy: 67-200
Email: M.Bielak@kghm.com
Telefon: 76 747 69 45

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.