Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
452z dziś
4367z ostatnich 7 dni
15456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa urządzeń oświetleniowych

Przedmiot:

Dostawa urządzeń oświetleniowych

Data zamieszczenia: 2019-11-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Stars Impresariat Filmowy sp. z o.o. sp. k
Józefa 26
31-056 Kraków
powiat: Kraków
512288516
m.kot@stars-impresariat.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1219925
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-27 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe nr 3/11/2019
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Dostawa urządzeń oświetleniowych
Cel zamówienia
Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
Przedmiot zamówienia
Dostawa urządzeń oświetleniowych
1. Panel LED RGBW wysokiej mocy - 1 szt.
2. Panel LED RGBW średniej mocy - 9 szt.
3. Lampa LED z soczewką Fresnel lub równoważną - 2 szt.
Specyfikacja/minimalne parametry: zgodnie z załącznikiem.

CPV: 31500000-1

Dokument nr: 1219925, 3/11/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 27-12-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera/posłańca w siedzibie firmy STARS IMPRESARIAT FILMOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Józefa 26, 31-056 Kraków w dni robocze w godz. 12:00-16:00 lub elektronicznie na adres e-mail: m.kot@stars-impresariat.pl

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków
Harmonogram realizacji zamówienia
1. Termin realizacji zamówienia: do 33 dni od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w pkt. 10 niniejszego zapytania (zgodnie z załącznikiem).

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
zgodnie z załącznikiem
Wiedza i doświadczenie
zgodnie z załącznikiem
Potencjał techniczny
zgodnie z załącznikiem
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
zgodnie z załącznikiem
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
zgodnie z załącznikiem
Dodatkowe warunki
zgodnie z załącznikiem
Warunki zmiany umowy
zgodnie z załącznikiem
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
zgodnie z załącznikiem
Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
a) Cena brutto - waga punktowa 60 pkt. (60%)
Liczba punktów w kryterium ,,Cena brutto" będzie przyznawana według poniższego wzoru:
Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,
-------------------------------------------------------------- x 60
Wartość brutto wskazana w badanej ofercie
b) Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez Zamawiającego - waga punktowa - 10 pkt. (10%)
Liczba punktów w kryterium ,,Gwarancja" będzie przyznawana według poniższego wzoru:
Okres gwarancji wskazany w badanej ofercie *
-------------------------------------------------------------- x 10
Najdłuższy okres gwarancji wśród otrzymanych ofert *
* Minimalny okres gwarancji jaki może zaoferować Wykonawca to 24 miesiące. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesięcy zostanie odrzucona. W przypadku podania przez wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, do wzoru zostanie podstawiony okres 60 miesięcy. Wykonawca powinien w formularzu ofertowym wpisać proponowany okres gwarancji w miesiącach (liczba całkowita).
c) Czas reakcji serwisowej - 10 pkt. (10%) - reakcja serwisowa rozumiana jako przyjęcie zgłoszenia usterki lub awarii
Liczba punktów w kryterium ,,Czas reakcji serwisowej" będzie przyznawana według poniższego schematu:
10 pkt. - zapewnienie reakcji serwisowej do 6 godzin włącznie od momentu zgłoszenia usterki lub awarii
5 pkt. - zapewnienie reakcji serwisowej powyżej 6 godzin do 24 godzin włącznie od momentu zgłoszenia usterki lub awarii
0 pkt. - zapewnienie reakcji serwisowej powyżej 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki lub awarii
Wykonawca powinien wskazać proponowany czas reakcji serwisowej w godzinach (liczba całkowita) w formularzu ofertowym.
d) Termin dostawy (termin realizacji zamówienia) - 20 pkt. (20%) - termin dostawy rozumiany jako obustronne podpisanie protokołu zdawczo- odbiorczego
Liczba punktów w kryterium ,,Termin dostawy" będzie przyznawana według poniższego schematu:
20 pkt. - dostarczenie towaru w terminie do 2 dni od podpisania umowy, przy czym Wykonawca podpisze umowę nie później niż następnego dnia po dokonaniu wyboru oferty przez Zamawiającego,
0 pkt. - dostarczenie towaru w terminie powyżej 2 dni od podpisania umowy, przy czym Wykonawca podpisze umowę nie później niż następnego dnia po dokonaniu wyboru oferty przez Zamawiającego.
Wykonawca powinien wskazać proponowany termin dostawy w dniach (liczba całkowita) w formularzu ofertowym.
Maksymalny termin dostawy wynosi 33 dni od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.
W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostawie towaru Zamawiającemu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25 000 zł za pierwszy dzień opóźnienia i 0,5% wartości zamówienia za każdy kolejny dzień opóźnienia, jednak łącznie nie więcej niż 2/3 wartości brutto przedmiotu umowy. Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych.
Wykluczenia
zgodnie z załącznikiem
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
STARS IMPRESARIAT FILMOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres
Józefa 26
31-056 Kraków
małopolskie , Kraków
Numer telefonu
500 044 969
NIP
6762496942
Tytuł projektu
Mobilna technologia do akwizycji ruchu i tekstury w 4K
Numer projektu
POIR.01.01.01-00-0510/19-00

Załączniki

Zapytanie Ofertowe 3/11/2019

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marek Kot
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
512288516

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.