Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3921z ostatnich 7 dni
16235z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Czyszczenie kanalizacji przełazowej

Przedmiot:

Czyszczenie kanalizacji przełazowej

Data zamieszczenia: 2019-11-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu
Na Grobli 19
50-421 Wrocław
powiat: Wrocław
pawel.spiechowicz@mpwik.wroc.pl
https://mpwikwroclaw.logintrade.net/zapytania_email,15775,773de9ea713363557c90891deddea6c8.html
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: 2000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Czyszczenie kanalizacji przełazowej - II postępowanie
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na czyszczeniu przełazowych kolektorów ogólnospławnych z wszelkich osadów metodą ręczną w następujących ulicach: Kleczkowskiej, Dębickiego, Ołbińskiej, Namysłowskiej i Nowowiejskiej we Wrocławiu. Usługa polega na wydobyciu, załadunku i transporcie 560,00 Mg osadu.
Przedmiot zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Czyszczenie kanalizacji przełazowej 90470000-2 1 komplet 2000 wstępne 5% Wrocław do 3 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia prac. Rozpoczęcie prac nastąpi nie później niż 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

CPV: 90470000-2

Dokument nr: Z91/43

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://mpwikwroclaw.logintrade.net/zapytania_email,15775,773de9ea713363557c90891deddea6c8.html
Aby złożyć ofertę należy zalogować się na stronie: https://mpwikwroclaw.logintrade.net
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
09-12-2019 10:00

Wymagania:
Kryteria oceny oferty:
Kryteria dla: Czyszczenie kanalizacji przełazowej
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium Uwagi
3. Cena 100%
Kryteria formalne:
Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania
Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty
Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z tym projektem, niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
W przypadku gdy przekazujemy dane osobowe inne niż bezpośrednio nas dotyczące lub nie zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
Oświadczamy, że składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 3 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia prac. Rozpoczęcie prac nastąpi nie później niż 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy.
Oświadczamy, iż spełniamy warunki, o których mowa w § 24 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień w MPWiK S.A.
Oświadczamy, że posiadamy kompetencje oraz uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Oświadczamy, że posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz oświadczamy, że wykonaliśmy należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na czyszczeniu metodą ręczną minimum 500 m kanalizacji przełazowej o średnicy minimum 1,0 m.
Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz posiadamy zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wraz z ofertą składamy wypełniony Kosztorys ofertowy zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ.
Oświadczamy, że dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Wraz z ofertą składamy wypełniony zał. nr 5 do SIWZ, w którym podajemy nr rejestrowy BDO.
Pytania do postępowania w ramach ogłoszenia "Czyszczenie kanalizacji przełazowej - II postępowanie"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Data odpowiedzi na pytanie Status
Brak wyników do wyświetlenia
Waluta: PLN
Rodzaj zamówienia: Usługa
Wartość poniżej kwoty określonej w PZP: Tak
Wybór oferty: Bez zastosowania aukcji elektronicznej
Termin związania ofertą: 60 dni
Możliwość składania ofert cząstkowych: Nie
Możliwość składania ofert równoważnych: Nie
Możliwość składania ofert wariantowych: Nie
Zawarcie umowy ramowej: Nie

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie wykonawców naszej firmy, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
5. Aby przeglądać postępowania od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie wykonawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Paweł Spiechowicz
tel:
e-mail: pawel.spiechowicz@mpwik.wroc.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.