Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3914z ostatnich 7 dni
16409z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja układu ssawnego agregatów pompowych pompowni centralnej

Przedmiot:

Modernizacja układu ssawnego agregatów pompowych pompowni centralnej

Data zamieszczenia: 2019-11-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: PERN S.A
Wyszogrodzka 133
09-410 Płock
powiat: Płock
Telefon: +48 22 101 02 02
cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/281548
Województwo: mazowieckie
Miasto: Płock
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-16 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Modernizacja układu ssawnego 3 agregatów pompowych pompowni centralnej w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach." Znak postępowania HZU.231.000064.2019
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 ,,Modernizacja układu ssawnego 3 agregatów pompowych pompowni centralnej w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach." zgodnie z załączonym SIWZ wraz z towarzyszącymi załącznikami 1 robota budowlana 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEURGBP Dział SF-2 Koluszki
Naftowa 1
95-040, Koluszki

Dokument nr: ID 281548

Składanie ofert:
Składanie: 16-12-2019 11:00:00
Otwarcie : -
Rodzaj: Robota budowlana
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/281548

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
,,Modernizacja układu ssawnego 3 agregatów pompowych pompowni centralnej w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach."
Znak postępowania HZU.231.000064.2019.
Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 90% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Gwarancja 10% zgodnie z zapisami części III pkt 4 SIWZ. Proszę o dołączenie warunków gwarancji (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
3 Warunki płatności - 30 dni po otrzymaniu faktury VAT wystawionej zgodnie z zapisami dokumentów do postępowania (Wzór Umowy) Proszę potwierdzić
4 KRS - Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS, bądź wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, bądź wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Proszę dołączyć do oferty (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
5 Wykaz zamówień - Wykaz (zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do SIWZ) - zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat zamówień o podobnym do przedmiotu Zakupu charakterze i rozmiarze, odpowiadających specyfiką przedmiotowi Zakupu, każdorazowo ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości, daty wykonania i odbiorców (nazwa i adres), wraz z pisemnymi referencjami (lub protokołami odbioru końcowego) wystawionymi przez inwestora lub generalnego wykonawcę potwierdzającymi należyte wykonanie co najmniej dwu takich zamówień;Proszę dołączyć do oferty (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
6 ISO - Aktualny certyfikat potwierdzający, że Wykonawca wdrożył i stosuje system zarządzania jakością spełniający wymagania normy ISO 9001, a w przypadku jego braku - pisemne oświadczenie podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli (dalej: ,,Osoby Uprawnione"), że jest on w stanie sprostać wymaganiom aktualnego wydania normy ISO 9001; Proszę dołączyć do oferty (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
7 Formularz ofertowy - Wypełniony i podpisany przez Osoby Uprawnione Formularz Ofertowy w brzmieniu określonym przez Załącznik nr 3 do SIWZ; Proszę dołączyć do oferty (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
8 Oświadczenie Wykonawcy - Podpisane przez Osoby Uprawnione oświadczenie Wykonawcy w brzmieniu określonym przez Załącznik nr 6 do SIWZ. proszę dołączyć do oferty (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
9 Kalkulacja ceny - Szczegółowa kalkulacja ceny: Oferta powinna zawierać szczegółową kalkulację cenową dla pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego, główne pozycje, dostaw materiałów i urządzeń oraz stawki do kosztorysowania dla ewentualnych prac zamiennych lub dodatkowych , Proszę dołączyć do oferty (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
10 Harmonogram rzeczowo- finansowy - Harmonogram rzeczowo-finansowy zawierający wycenę poszczególnych punktów zakresu Zakupu i propozycję etapów fakturowania, gdzie: a) harmonogram należy wykonać w formie wykresu Gantta b) harmonogram należy sporządzić w tygodniach, licząc od dnia podpisania umowy, c) harmonogram powinien zawierać wskazanie etapów fakturowania, przy czym Zamawiający dopuszcza maksymalnie dwa etapy fakturowania - ostatni etap nie mniej niż 40% wartości remontu, d) wzór harmonogramu stanowi załącznik do SIWZ. Proszę dołaczyć do oferty (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
11 Uprawnienia - Przedstawienie wymaganych uprawnień zgodnie z wymogami opisanymi w Dziale III pkt 1.2 ppkt 8 SIWZ proszę dołączyć do oferty (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
12 Potwierdzenie sytuacji ekonomicznej - Wymagane potwierdzenie dotyczące sytuacji ekonomicznej Wykonawcy zgodnie z zapisami Dział III pkt 1.2 ppkt 9 SIWZ Proszę dołączć do oferty (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
13 Wizja lokalna - Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej proszę dołączyć do oferty (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
14 Informacja o zatrudnieniu cudzoziemców - W przypadku zatrudnienia do realizacji zadania osoby/osób nie posiadającej/posiadających obywatelstwa polskiego, wraz z ofertą handlową Oferent powinien złożyć oświadczenie, że dokonał weryfikacji posiadanych przez cudzoziemców ważności wiz oraz zezwoleń na pobyt i pracę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i posiadane przez cudzoziemców dokumenty są aktualne i spełniają obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej wymagania formalno - prawne. proszę dołączyć do oferty (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
15 Spełnienie wymagań OC - Spełnienie wymogu posiadania polisy OC np. polisy OC budowlano- montażowej o wartości nie mniejszej niż wartość umowna prac. W przypadku posiadania polisy OC o niższej wartości niż wymagana, należy złożyć kopię posiadanej polisy OC z oświadczeniem o doubezpieczeniu. proszę dołączyć do oferty (Zamawiający wymaga załączenia pliku)

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
PERN S.A.
Wyszogrodzka 133
09-410 Płock
E-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Telefon: +48 22 101 02 02
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.