Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4165z ostatnich 7 dni
16142z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa energii elektrycznej

Przedmiot:

Dostawa energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2019-11-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Szczuczyn
ul. Plac 1000-lecia 23
19-230 Szczuczyn
powiat: grajewski
tel. 86 273 50 80, faks 86 273 50 81
Województwo: podlaskie
Miasto: Szczuczyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-29 14:45:02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa energii elektrycznej
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zamawiającego i jednostek organizacyjnych wymienionych w pkt 2. 2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu działa w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych, do czego posiada stosowne umocowanie zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Jednostki na rzecz, których postępowanie jest prowadzone: a) Gmina Szczuczyn, ul. Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn, NIP: 719-155-67-22, b) Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn, c) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczuczynie, ul. Kilińskiego 41, 19-230 Szczuczyn, d) Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej, Niedźwiadna 49, 19-230 Szczuczyn, e) Biblioteka - Centrum Kultury, ul. Łomżyńska 11, 19 - 230 Szczuczyn, NIP: 719-156-90-09 f) Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 15, 19-230 Szczuczyn, NIP: 719-000-05-66 3. Łączna ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 106 szt. 4. Dostawa energii elektrycznej będzie się odbywała na podstawie jednej umowy sprzedaży pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Zamawiający informuje, że rozliczenia i płatności dokonywane będą osobno pomiędzy Wykonawcą a podmiotami wymienionymi w pkt 2. Faktury za dostawę energii będą wystawiane i dostarczane bezpośrednio ww. podmiotom. 5. Rozliczenie dostawy odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wg cen i stawki wskazanej w ofercie Wykonawcy. 6. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej dla większości punktów poboru odbywa się po raz kolejny. Zamawiający posiada rozdzielone umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej oraz umowy kompleksowe. Usługi dystrybucyjne są świadczone przez PGE Dystrybucja S.A. Dotychczasowym dostawcą energii elektrycznej jest: Energa Obrót S.A. do 31.12.2019 r. na umowach rozdzielonych oraz PGE Obrót S.A. do 28.02.2019 r. na umowach kompleksowych. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wykazem punktów poboru Zamawiający zamieścił w Załączniku nr 2 do SIWZ. 8. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy: 670 631 kWh. Powyższe dane mają charakter orientacyjny i stanowią element niezbędny do wyboru oferty najkorzystniejszej. Podana ilość nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach. Rozliczenie dostawy odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wg cen i stawki wynikającej ze złożonej oferty. 9. W przypadku zwiększenia się w trakcie trwania umowy zapotrzebowania Zamawiającego na energię elektryczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia wielkości zamówienia do 10% w stosunku do wielkości zamówienia podstawowego określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - prawo opcji. 10. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez odbiorcę ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. 11. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie prawo energetyczne oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. 12. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do: a)zgłoszenia w imieniu Zamawiającego umowy sprzedaży do Operatora Systemu Dystrybucyjnego w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej, b)reprezentowania Zamawiającego w procesie zmiany sprzedawcy

Dokument nr: 550260332-N-2019, KPG.2512.27.2019

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67, ust. , pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynęła żadna oferta - art. 67, ust. 1, pkt 4

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Veolia Energia Polska S.A. , , ul. Puławska 2, 02-566, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.