Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4165z ostatnich 7 dni
16142z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup rurek epoksydowych

Przedmiot:

Zakup rurek epoksydowych

Data zamieszczenia: 2019-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach
Anny Jagiellonki 45
44-109 Gliwice
powiat: Gliwice
tel. 32 2347368
obrodzka@hutalab.com.pl
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,924380,c5f93f848ceaced92a667378c69da779.html
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przetarg roczny 2020 - Zakup rurek epoksydowych IW
Treść zmian (aktualizacja):
Zmiana termin realizacji zamówienia
Treść zapytania:
HUTA ŁĄBĘDY S.A zaprasza do złożenia ofert handlowych na zakup rurek epoksydowych IW- Przetarg roczny 2020.
Wymagane dokumenty:
- deklaracja zgodności z zamówieniem
Koszt dostawy po stronie Dostawcy
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Rurka IW 200180 22x19x860 40 szt.
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Przetarg roczny 2020 - Zakup rurek epoksydowych IW"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:

Dokument nr: Z1336/84130/aktualizacja1

Składanie ofert:
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
02- 12- 2019 10: 56
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
13- 12- 2019 15: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
13- 12- 2019 15: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,924380,c5f93f848ceaced92a667378c69da779.html

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia - dostawa do dnia 31.03.2020

Wymagania:
Oferty handlowe należy składać na Platformie Zakupowej.
Cena jednostkowa netto winna zawierać wszystkie koszty.
Spółka nie pokrywa kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem ofert oraz innych kosztów związanych z udziałem Dostawcy w Postępowaniu zakupowym.
Termin realizacji zamówienia jest ostateczny i może być przedłużony wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego (OWZ pkt 5.1).
Jakiekolwiek odstępstwa od treści Zapytania ofertowego muszą być wyraźnie zaznaczone w ofercie.
Materiały otrzymane w związku z Postępowaniem zakupowym nie podlegają zwrotowi.
Miejsce realizacji zamówienia: Magazyn Centralny zamawiającego przy Hucie Łabędy SA Gliwice ul. Metalowców 6.
Postępowanie Zakupowe realizowane jest w oparciu o dokument "Ogólne Warunki Zakupu HUTY ŁĄBĘDY S.A" stanowiący załącznik numer 8 do Regulaminu Zakupów.
Złożenie oferty handlowej przez oferenta jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem:
- treści zaproszenia do składania ofert
- warunków formalnych
- dokumentu pn. "Ogólne Warunki Zakupu HUTY ŁABĘDY S.A", który stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu Zakupów.
Ponadto Zamawiający zastrzega, iż wartość netto wylicytowana w drodze aukcji elektronicznej może zostać zmniejszona lub zwiększona o 30% z zachowaniem wylicytowanych cen jednostkowych w aukcji.
Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany zakresu Postępowania zakupowego oraz sposobu jego przeprowadzenia.
Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zakończenia Postępowania zakupowego w dowolnym momencie bez wybrania oferty i bez podania przyczyny takiej decyzji.
Dostawca w przypadku wyboru jego Oferty ma obowiązek potwierdzić złożone Zamówienie poprzez złożenie dokumentu Potwierdzenie zamówienia.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Termin ważności złożonej oferty handlowej- 30 dni.
Po zakończonym postępowaniu zakupowym Huta Łabędy S.A. zastrzega sobie prawo do dostarczenia przez wyłonionego dostawcę poniższych dokumentów firmowych:
1. KRS lub CEIDG
2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające brak zaległości podatkowych po stronie kontrahenta- wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych- wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Kopia pełnomocnictwa do zawierania umów w imieniu kontrahenta (jeśli umowę podpisuje osoba niewskazana w KRS lub CEIDG jako podmiot uprawniony do reprezentacji kontrahenta).
5. Oświadczenie o braku toczących się postępowań egzekucyjnych, administracyjnych oraz skarbowych w stosunku do tego kontrahenta.
6. Oświadczenie, iż dochowuje on należytej staranności przy wyborze swoich kontrahentów pod kątem procederu wyłudzeń podatku VAT.
7. Kopia deklaracji VAT-7 ze stemplem odpowiedniego Urzędu Skarbowego lub komunikat potwierdzający jej złożenie w formie elektronicznej - UPO.
8. Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrachunkowy.
Wymagane dokumenty należy przesłać na adres mailowy obrodzka@hutalab.com.pl w terminie do 2 dni roboczych od momentu otrzymania informacji mailowej.
Brak otrzymania wymaganych dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty handlowej.
Osoba kontaktowa w sprawach handlowych- Oktawia Brodzka - tel. 32 2347368

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Oktawia Brodzka
tel:
e-mail: obrodzka@hutalab.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.