Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
740z dziś
4653z ostatnich 7 dni
16481z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wodomierzy z systemem zdalnego odczytu radiowego

Przedmiot:

Dostawa wodomierzy z systemem zdalnego odczytu radiowego

Data zamieszczenia: 2019-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
Wolności 215
41-800 Zabrze
powiat: Zabrze
Tel.: +48 322776285
mtatarek@wodociagi.zabrze.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/282123
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: 100 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wodomierzy z systemem zdalnego odczytu radiowego

Numer referencyjny: 31S/2019
II.1.2)Główny kod CPV
38421100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wodomierzy statycznych z systemem zdalnego odczytu radiowego, realizowana na terenie miasta Zabrze.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Zabrze, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowych wodomierzy statycznych ze zintegrowanym liczydłem elektronicznym, modułem radiowym i cyfrowym rejestratorem danych, systemem oraz niezbędnymi urządzeniami do zdalnego ich odczytu radiowego. Wodomierze winny być fabrycznie nowe, wyprodukowane przez 1 producenta z przeznaczeniem do wody zimnej o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 1,6 MPa oraz posiadać cechę legalizacji pierwotnej z roku dostawy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 38421100

Dokument nr: 570184-2019, 31S/2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 08/01/2020
Czas lokalny: 09:10
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w Zabrzańskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Gdańskiej 14 w Zabrzu, POLSKA (I piętro).

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_zabrze

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/282123

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/01/2020

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Zabrze, POLSKA

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Kontakt:
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Wolności 215
Zabrze
Kod NUTS: PL229
41-800
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tatarek
E-mail: mtatarek@wodociagi.zabrze.pl
Tel.: +48 322776285

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.