Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
142z dziś
3963z ostatnich 7 dni
16071z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Najem zewnętrzny uzupełniający jednostek transportowo - sprzętowych wraz z obsługą

Przedmiot:

Najem zewnętrzny uzupełniający jednostek transportowo - sprzętowych wraz z obsługą

Data zamieszczenia: 2019-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o
ul. Powstańców 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
powiat: Dąbrowa Górnicza
tel. 32 63 95 109 /190 fax: 32 262 22 10
inwestycje.zamowienia@dabrowskie-wodociagi.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Dąbrowa Górnicza
Wadium: 7 000.00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
www.dabrowskie-wodociaqi.pl
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
,,Najem zewnętrzny uzupełniający jednostek transportowo - sprzętowych wraz z obsługą."

Dokument nr: K-2019-11,

Otwarcie ofert: DATA, GODZINA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT Data: 11/12/2019 Godzina: 12:30
Miejsce otwarcia ofert:
Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza, ul. Powstańców 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza Sala Konferencyjna - pok. nr 3, parter.

Specyfikacja:
ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ DOSTĘPNE SĄ WARUNKI ZAMÓWIENIA:
www.dabrowskie-wodociaqi.pl
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dostępne na stronie internetowej Zamawiającego.

Składanie ofert:
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Data: 11/12/2019 Godzina: 12:00
Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza, ul. Powstańców 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza Kancelaria

Wymagania:
TRYB ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/ Dostawców/ Usługodawców.
RODZAJ ZAMÓWIENIA
Usługa
Zadanie opatrzone numerem K-2019-11, rozpatrywane zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki Wyboru Wykonawców/ Dostawców/ Usługodawców w trybie przetargu nieograniczonego.
OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub wariantowych. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Realizacja zamówienia będzie następowała sukcesywnie, na podstawie telefonicznego zgłoszenia oraz niezwłocznego potwierdzenia e-mailem, licząc od dnia zawarcia Umowy.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW
Szczegółowo określono w Warunkach Zamówienia dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
Szczegółowy wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia określono w Warunkach Zamówienia - część ogólna dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego.
INFORMACJA NA TEMAT WADIUM
Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium.
Zamawiający określa wadium na kwotę: 7 000.00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
Do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dopuszczeni są Oferenci spełniający następujące warunki:
1. nie podlegają wykluczeniu
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1 wiedzy i doświadczenia zapewniające wykonanie zamówienia;
2.2 uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2.3 zdolności technicznej lub zawodowej;
2.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej;
KRYTERIA OCENY OFERT
Kwota ofertowa, t.j. szacowana wartość całości zamówienia - 100 %
najniższa kwota ofertowa otrzyma max. ilość punktów tj. 5 najwyższa kwota ofertowa otrzyma min. ilość punktów tj. 1 - pozostałe oferowane wartości otrzymają proporcjonalną ilość punktów
Sposób obliczania punktacji:
o najniższa kwota ofertowa spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert (Cnn) otrzyma max. ilość pkt. t.j. 5
o najwyższa kwota ofertowa spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert (Cnw) otrzyma min. ilość pkt. t.j. 1
o pozostałe oferowane kwoty ofertowe spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert (C0bi) otrzymają proporcjonalną ilość punktów (P0bi), obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
Do oceny ofert będzie brana kwota ofertowa brutto.
JĘZYK, W JAKIM MUSZĄ BYĆ SPORZĄDZONE OFERTY
Ofertę należy składać wyłącznie w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz tłumaczeniem na język polski potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
okres w dniach: 30
ZEBRANIE OFERENTÓW
Zamawiający nie przewiduje zebrania Oferentów.
INFORMACJA O ZAMÓWIENIU POLEGAJĄCYM NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH DOSTAW
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw, zgodnie z informacjami zawartymi w Warunkach Zamówienia dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego

Kontakt:
Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia:
Lucyna Żurek tel. 32 63 95 109 /190 fax: 32 262 22 10

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.