Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4165z ostatnich 7 dni
16142z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa osprzęt instalacyjny - znak sprawy: KZP-SZ.2110.66.2019

Przedmiot:

Dostawa osprzęt instalacyjny - znak sprawy: KZP-SZ.2110.66.2019

Data zamieszczenia: 2019-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENEA Wytwarzanie sp. z o.o
Świerże Górne
26-900 Kozienice
powiat: kozienicki
zbigniew.szewc@enea.pl
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,927006,93045a0d887ab0d0bf3c2dd6a0f42323.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Kozienice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa osprzęt instalacyjny - znak sprawy: KZP-SZ.2110.66.2019.
Treść zapytania:
Witam serdecznie!
ENEA Wytwarzanie sp. z o. o. zaprasza Państwa do złożenia oferty zgodnie z przedmiotem opisanym w niniejszym zaproszeniu.
Miejsce oraz warunki dostawy:
ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań ze strony Zamawiającego.
W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymacie od nas dokument zamówienia.
Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym Oferentem lub Oferentami do chwili podpisania zamówienia. Wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Klauzula informacyjna Administratora danych dla Kontrahenta związana z postępowaniem
o udzielenie Zamówienia Podprogowego:
(dla jego pełnomocników, reprezentantów, pracowników i współpracowników Kontrahenta wskazanych do kontaktów i realizacji umowy)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej: RODO) informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. 26-900 Kozienice, Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1,
na rzecz której świadczy Pan/Pani usługi.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Arkadiusz Zalewski, adres email: ewsa.iod@enea.pl
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach:
realizacji postępowania przetargowego (art. 6 ust.1 lit c), lit f) RODO);
nawiązywania kontaktów handlowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji postępowania przetargowego.
Administrator danych może ujawnić Pana/Pani dane osobowe: podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom Grupy ENEA, dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, a w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, serwisowe, agencyjne, ochrony. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator danych wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora danych.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń.
Posiada Pan/Pani prawo żądania:
dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
ich sprostowania - w granicach art. 16 RODO,
ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO.
Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres:ewsa.iod@enea.pl
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, proszę o kontakt z obsługą Logintrade:
tel. +48 71787-35-34; 71787-37-27; 71787-37-27
e-mail: helpdesk@logintrade.net
Pozdrawiam: Zbigniew Szewc
Specjalista ds. Postępowań
Wydział Postępowań
Tel. (48) 614 10 17, e-mail: [zbigniew.szewc@enea.pl
](mailto:zbigniew.szewc@enea.pl)
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. BIAŁY ŚCIEMNIACZ PRZYCISKOWY 600W BIAŁY VALENA - 770074 12 szt.
2. RAMKA POJEDYNCZA LEGRAND 774451 22 szt.
3. GNIAZDO STAŁE 32A 230V 2P+Z IP44. - 123-6 5 szt.
4. PANEL RC132V LED34S/830 PSU W60L60 NOC 3000K - 912401483171 37 szt.
5. LAMPA NULAMP IMET K 100cm, 44W, 4200lm, 3000K, Ra80 7 szt.
6. WESTINGHOUSE - REGULATOR NAŚCIENNY 2 7 szt.
7. ŁĄCZNIK SCHODOWY BIAŁY 10AX VALENA - 774406 5 szt.
8. WTYCZKA 32A 230V 2P+Z IP44 023-6 5 szt.
9. OPRAWA DOWNLIGHT LED SLIM LEDINAIRE 11W DN065B 3000K 12 szt.
10. ŁĄCZNIK KRZYŻOWY BIAŁY 10AX VALENA - 774407 1 szt.

Dokument nr: Z94/194589

Składanie ofert:
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
04- 12- 2019 10: 00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
10- 12- 2019 09: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
06- 12- 2019 09: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,927006,93045a0d887ab0d0bf3c2dd6a0f42323.html

Wymagania:
Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o. oryginalnych, fabrycznie nowych, nieużywanych, opisanych w poniższym zestawieniu.
2. Nie dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych - ofertę należy złożyć na wszystkie pozycje - cały kontrakt.
4. Dostawca na ofertowany asortyment udzieli 12 miesięcznej gwarancji.
5. W przypadku niedotrzymania terminu dostawy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 100% łącznej wartości brutto zamówienia.
W przypadku opóźnienia dostawy powyżej 30 dni, Zamawiający może - bez wyznaczenia dodatkowego terminu - odstąpić od umowy bez skutków finansowych, niezależnie od prawa do naliczenia kar, o których mowa w tym punkcie.
6. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wartości brutto zamówienia.
7.Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.
8. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.
9. Złożenie oferty stanowi akceptację powyższych warunków realizacji zamówienia.
Informacje dodatkowe
Wykonawcy składają oferty w cenach netto za jednostkę miary tj. za sztukę.

Uwagi:
Kryteria oceny oferty
Cena - 100%
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Dostawa osprzęt instalacyjny - znak sprawy: KZP-SZ.2110.66.2019."
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Zbigniew Szewc
tel:
e-mail: zbigniew.szewc@enea.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.