Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
152z dziś
3634z ostatnich 7 dni
14994z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa armatury i urządzeń ciepłowniczych

Przedmiot:

Zakup i dostawa armatury i urządzeń ciepłowniczych

Data zamieszczenia: 2019-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o
ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin
powiat: Szczecin
T +48 91 450 99 99, tel. 91 45 09 858,
marzena.ignaczak@sec.com.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zakup i dostawa armatury i urządzeń ciepłowniczych zgodnie z treścią załącznika nr 1 i nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego.

Dokument nr: FG/M1/886/2019

Składanie ofert:
3. Sposób składania oferty: ofertę należy skierować do Zamawiającego,
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 i nr 2 do zapytania ofer-
towego w zamkniętej, zabezpieczonej kopercie, opisanej w sposób na-
stępujący: ,,OFERTA ROCZNA NA DOSTAWĘ ARMATURY
I URZĄDZEŃ DLA SEC Sp. z o.o. w 2020 r.", i złożyć w siedzibie SEC
Sp. z o.o. przy ul. Zbożowej 4, 70-653 w Szczecinie (Parter, Biuro Ob-
sługi Klienta).
8. Termin złożenia ofert: 12.12.2019 r. do godz. 13;00

Miejsce i termin realizacji:
2. Dostawa: Franco Magazyn SEC Sp. z o.o.

Wymagania:
4. Oferta winna zawierać:
- wielkość rabatu od cen producenta,
- warunki płatności,
- w przypadku cen katalogowych podanych w EURO płatność w PLN
wg obowiązującego w NBP średniego kursu EURO z dnia wystawie-
nia faktury.
5. Oferent ma obowiązek dołączyć aktualny cennik producenta, a w przy-
padku zmiany cen bezzwłocznie o tym poinformować.
6. Kryterium wyboru oferty: 100% cena.
7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, w którym Oferent potwier-
dza spełnienie niżej wymienionych warunków:
- posiada niezbędne doświadczenie do realizacji zamówienia,
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wy-
konanie zamówienia,
- nie jest objęty postępowaniem upadłościowym i likwidacyjnym.
Dokumenty niezbędne do przygotowa-
nia oferty, tj.
a) Formularz ofertowy nr 1
b) Formularz ofertowy nr 2
c) Ogólne Warunki Zakupu SEC Spółka z o.o
d) Wzór umowy
e) Wytyczne Środowiskowe dla Dostawców
f) Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
można uzyskać po wcześniejszym skierowaniu zapytania na wskazany
powyżej adres e-mail.
10. O wyborze dostawców Zamawiający poinformuje Oferentów po
uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich ofert.
11. Zamawiający oczekuje współpracy w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia i podania osoby do kontaktu w sprawach technicznych.
12. SEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Dostawcy
oraz prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyn.

Kontakt:
9. Informacji w sprawie postępowania udziela: Dział Zaopatrzenia,
Marzena Ignaczak tel. 91 45 09 858, e-mail:
marzena.ignaczak@sec.com.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.