Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
15732z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego ,,Remont torowiska"

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego ,,Remont torowiska"

Data zamieszczenia: 2019-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu
ul. Bolesława Prusa 75-79
50-316 Wrocław
powiat: Wrocław
Tel.: +48 713250817, Faks: +48 713250802
przetarg@mpk.wroc.pl
https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego ,,Remont torowiska w ul. Olszewskiego od ul. Wróblewskiego - zajezdnia Dąbie do pętli Biskupin wraz z przebudową sieci trakcyjnej"

Numer referencyjny: KU.241/pn65_2019/KK
II.1.2)Główny kod CPV
71320000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień, w tym skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Remont torowiska w ul. Olszewskiego, od ul. Wróblewskiego - Zajezdnia Dąbie do pętli Biskupin wraz z przebudową sieci trakcyjnej". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zawiera:

1) wzór umowy (WU - część II SIWZ) oraz

2) opis przedmiotu zamówienia (OPZ - część III SIWZ), które stanowią integralną część SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 357 723.58 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wrocław.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień, w tym skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Remont torowiska w ul. Olszewskiego, od ul. Wróblewskiego - Zajezdnia Dąbie do pętli Biskupin wraz z przebudową sieci trakcyjnej". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zawiera:

1) wzór umowy (WU - część II SIWZ) oraz

2) opis przedmiotu zamówienia (OPZ - część III SIWZ), które stanowią integralną część SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 71320000

Dokument nr: 576154-2019, KU.241/pn65_2019/KK

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 07/01/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu, ul. Bolesława Prusa 75-79, 50-316 Wrocław, POLSKA, pok. nr 9 (sala konferencyjna) za pośrednictwem platformy przetargowej MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/01/2020

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wrocław.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu
ul. Bolesława Prusa 75-79
Wrocław
Kod NUTS: PL514
50-316
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień
E-mail: przetarg@mpk.wroc.pl
Tel.: +48 713250817
Faks: +48 713250802

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.