Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
612z dziś
4175z ostatnich 7 dni
15760z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Odtworzenie fragmentu obwałowania ziemnego zbiorników ropy naftowej oraz ogrodzenia

Przedmiot:

Odtworzenie fragmentu obwałowania ziemnego zbiorników ropy naftowej oraz ogrodzenia

Data zamieszczenia: 2019-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 15
65-034 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
22 363 71 00
anna.babiuch@pgnig.pl22
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: 2000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Odtworzenie fragmentu obwałowania ziemnego zbiorników ropy naftowej oraz ogrodzenia Ośrodka Produkcyjnego Michorzewo

Dokument nr: NL/PGNG/19/3345/OZ/EU

Otwarcie ofert: Termin i miejsce otwarcia ofert
12.12.2019 12:30
Siedziba Zamawiającego

Specyfikacja:
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Pobranie ze strony internetowej Zamawiającego: www.przetargi.pgnig.pl lub w siedzibie Zamawiającego, pok. 211
Otrzymanie drogą elektroniczną lub pocztową na pisemny wniosek Wykonawcy o wydanie dokumentacji przetargowej przesłany faksem na nr +48 68 329 13 55, drogą elektroniczną lub pocztową

Składanie ofert:
Termin i miejsce składania ofert
12.12.2019 12:00
PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra, Dział Przetargów i Umów, pokój nr 211

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
wymagany
zgodnie z § 15 projektu umowy.
Miejsce realizacji zamówienia
Ośrodek Produkcyjny Michorzewo

Wymagania:
Warunki uczestnictwa
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; tj.:
zrealizowali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedno zadanie odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia - zgodnie rozdz. VII A pkt 7
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, lub inny dokument ubezpieczenia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia.
Warunki dotyczące ofert
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych
Termin związania z ofertą
60 dni

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
Cena (cena ryczałtowa brutto), Waga(%): 100
Kryteria oceny ofert - informacje dodatkowe
Zastrzeżenie dotyczące SIWZ
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zastrzeżenie dotyczące postępowania
Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.
Inne uwagi
W celu złożenia oferty spełniającej wymagania określone w SIWZ Wykonawca, który pobrał dokumentację ze strony internetowej, powinien śledzić informacje zamieszczone na tej stronie. ?

Kontakt:
anna.babiuch@pgnig.pl
22 363 71 00
Osoba uprawniona do kontaktu z kontrahentami
Anna Babiuch

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.