Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
173z dziś
3994z ostatnich 7 dni
16102z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, co., elektrycznych

Przedmiot:

Usługi konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, co., elektrycznych

Data zamieszczenia: 2019-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o
ul. Krakowska 16
42-500 Będzin
powiat: będziński
tel. 32/775-81-31; 775-81-36
sekretariat@mzbm.bedzin.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Będzin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGA
Usługi konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, co., elektrycznych w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych administrowanych i zarządzanych przez Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Będzinie, wykonywane na zlecenie (na telefon osoby zgłaszającej) w godzinach od 15:00 do 07:00 w dni robocze i całodobowo w dni wolne od pracy i święta.
Przewidywana ilość usług konserwacji instalacji - 200 / miesiąc.
Wartość zamówienia nie przekracza 30 tys. euro - ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.
3.1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
3.1.1. Przedmiot zamówienia:
Usługi konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, co., elektrycznych w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych administrowanych i zarządzanych przez Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Będzinie, wykonywane na zlecenie (na telefon osoby zgłaszającej) w godzinach od 15:00 do 07:00 w dni robocze i całodobowo w dni wolne od pracy i święta.
3.1.2. warunki realizacji:
Pełna gotowość i dyspozycyjność wymagana od godziny 1500 do godziny 700 w dni robocze oraz całodobowa gotowość i dyspozycyjność w dni wolne od pracy i święta. Za pełną gotowość i dyspozycyjność Zamawiający uznaje:
3.1.2.1. czuwanie dyspozytora zespołu Wykonawcy pod wskazanym przez Wykonawcę numerem telefonu (minimum dwóch),
3.1.2.2. przyjęcie zgłoszenia poprzez odnotowanie: czasu zgłoszenia (data, godzina), osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, adres zgłaszającego), rodzaj usługi,
3.1.2.3. wysyłanie pod zgłoszony adres, w ciągu nie dłuższym niż 15 minut licząc od chwili zgłoszenia telefonicznego, zespołu pracowników do wykonania usługi polegającej na zminimalizowaniu ewentualnych skutków zdarzenia,
3.1.2.4. zgłoszenie niezwłocznie Zamawiającemu (sekretariat) lokalizacji zdarzenia, rodzaju, przyczyn jego powstania, jej skutków i sposobu dokonania zabezpieczenia na druku lub wg druku stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy.

Dokument nr: ZO/8/2019

Składanie ofert:
7. TERMIN I FORMA ZŁOŻENIA OFERTY:
Formularz ofertowy na druku lub wg druku stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w Sekretariacie MZBM Sp. z o.o., 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16 w terminie 13.12.2019 r. do godziny 10:00. Opakowanie oferty winno być opisane: ,,Oferta - Usługi konserwacji instalacji".

Miejsce i termin realizacji:
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020r.
5. Zamówienie będzie realizowane na warunkach określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszych
Warunków Zamówienia - wzór umowy.

Wymagania:
8. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT
Cena- 100% wagi
Sposób liczenia punktów przy dokonaniu oceny i wyborze najkorzystniejszej oferty:
Liczba punktów za cenę:
Cmin - cena minimalna spośród badanych ofert
Cn - cena badanej oferty
100 - stary współczynnik
(Cmin / Cn ) x 100 = ilość punktów za cenę badanej oferty
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w kryterium cena.
9. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą jest: Ewelina Woś-Broś - Specjalista ds. zamówień publicznych w Miejskim Zakładzie Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Będzinie.
10. ZAWARCIE UMOWY
Umowa na realizację przedmiotu niniejszego zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
11. WARUNKI DODATKOWE
11.1. Pracownicy
1. Wykonawca zobowiąże się, na potrzeby wykonania przedmiotu umowy, zawrzeć umowę o pracę lub zlecenie - wedle własnego wyboru.
2. Lista osób, o których mowa w ust. 1, stanowić będzie Załącznik nr 1 do umowy i zostanie przekazana przez Wykonawcę w dniu podpisania umowy.
3. Wykonawca zobowiąże się zawrzeć umowy, o których mowa w ust. 1, na okres obowiązywania niniejszej umowy.
11.2. Środek transportu (osobowo-towarowy)
Zamawiający udostępni Wykonawcy środek transportu (osobowo-towarowy) na cały okres realizacji
umowy. Rozliczenie paliwa będzie następowało wg jego faktycznego zużycia.
Wykonawca odpowiada za stan techniczny środka transportu przez cały okres trwania umowy.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.