Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3840z ostatnich 7 dni
16678z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty remontowe zewnętrzne w budynku Hali Napraw

Przedmiot:

Roboty remontowe zewnętrzne w budynku Hali Napraw

Data zamieszczenia: 2019-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Poczta Polska S.A. w Warszawie
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 124106030
https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska/public/postepowanie?postepowanie=5108858
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-16 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa Postępowania
Roboty remontowe zewnętrzne w budynku Hali Napraw 31-553 Kraków ul. Cystersów 21
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Roboty remontowe zewnętrzne w budynku Hali Napraw 31-553 Kraków ul. Cystersów 21
Tryb Postępowania
Odrębny nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

Dokument nr: BZA.2600.836.2019

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert
16-12-2019 10:00:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska/public/postepowanie?postepowanie=5108858
Termin składania ofert
16-12-2019 10:00:00

Wymagania:
Waluta postępowania
PLN
Aukcja elektroniczna
Warunki udziału
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności:
a) Posiadają wiedzę i doświadczenie - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże się:
- wykonaniem zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończonej, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 roboty ogólnobudowlanej polegającej na remoncie, budowie lub przebudowie obiektu budowlanego o wartości co najmniej 130 000 zł brutto każda, z załączeniem dokumentu potwierdzającego ich należyte wykonanie.
Uwaga I: Nie dopuszcza się sumowania wartości robót budowlanych zrealizowanych w ramach kilku umów w celu uzyskania progu wartościowego wyznaczonego przez Zamawiającego.
Uwaga II: Z treści dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie powinien wynikać zakres zrealizowanych robót, pozwalający zamawiającemu stwierdzić czy Wykonawca spełnia postawiony warunek.
b) Dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże, że dysponuje co najmniej:
- 1 osobą posiadającą wymagane Prawem budowlanym uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno - budowlanej, która jest członkiem izby właściwego samorządu zawodowego (Izba Inżynierów Budownictwa)

Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
100.00
Do aukcji:
Tak
Porównanie ceny brutto oferty spośród ofert podlegających ocenie

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.