Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
15732z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i decyzji o ustaleniu...

Przedmiot:

Wykonanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data zamieszczenia: 2019-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Dąbrówno
ul. Kościuszki 21
14-120 Dąbrówno
powiat: ostródzki
tel. (89) 647 40 87.
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Dąbrówno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-19 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Dąbrówno.
1) W zakresie wykonania projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
a) opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z
2018 r. poz. 1945 z późn zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003
r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003r. nr 164 poz.1589) oraz
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania
wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. nr 164 poz. 1588).
b) w skład jednego kompletu wchodzą poniższe opracowania:
- projekt decyzji składający się z części tekstowej i graficznej,
- analiza obszaru zabudowy i zagospodarowania wokół działki, której dotyczy wniosek o
wydanie warunków zabudowy, sporządzony w formie graficznej i opisowej,- dokumentacja
fotograficzna z wizji lokalnej terenu, dla którego sporządza się projekt decyzji.
2) Na podstawie danych z ostatnich 12 miesięcy w 2019r. przewiduje się sporządzenie w
2020roku:
- 85 projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
- 10 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- 10 decyzji zmieniających decyzję o ustaleniu warunków zabudowy (częściowe zmiany
decyzji, niewymagające dodatkowych uzgodnień /decyzje te dokonywane będą przez
Zamawiającego po uprzedniej akceptacji z Wykonawcą
- bez dodatkowego wynagrodzenia).
Powyższa ilość może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia w zależności od ilości
złożonych wniosków. Wskazane liczby są szacunkowe opracowane na podstawie ostatniego
roku.
3) Wykonawca w czasie trwania umowy zobowiązuje się być dostępny poprzez kontakt
telefoniczny i mailowy w godzinach pracy Urzędu Gminy w Dąbrównie tj. 7-15.
4) Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego udzielania porad i wyjaśnień w zakresie
planowania i zagospodarowania przestrzennego, a w razie potrzeby Zamawiającego, do
osobistego stawienia się w Urzędzie Gminy w Dąbrównie, nie częściej niż 6 razy w miesiącu,
bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

CPV: 71410000-5

Dokument nr: DRZ.271.20.2019

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin składania oferty:
1) Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Zamawiającego, w
Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Dąbrownie przy ulicy Kościuszki 21 lub przesłać
do siedziby Zamawiającego, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Oferenta (pieczęć
firmowa) oraz napisem:

,, Zapytanie ofertowe Wykonanie projektów decyzji o ustaleniu warunków
zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na
terenie Gminy Dąbrówno w 2020r.

DRZ.271.20.2019

Nie otwierać przed 19.12.2019r. godz. 11.00".

2) Termin składania ofert upływa dnia 19 grudnia 2019 r. o godz. 11.00.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego:
od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020r.

Wymagania:
5. Oferta Wykonawcy musi zawierać:
1) Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.
3) Uprawnienia do wykonywania zawodu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
4) Wykaz zamówień zrealizowanych przez wykonawcę w okresie ostatnich dwóch lat
polegających na opracowywaniu projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w ilości minimum 400 sztuk wraz z posiadanymi
referencjami.
5) Oświadczenia Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.- załącznik nr 2
7. Sposób rozliczenia:
Rozliczenia następować będą po wykonaniu usługi na podstawie faktury, wystawionej na
Gminę Dąbrówno ul. Kościuszki 21 14-120 Dąbrówno, NIP: 741-20-93-983.
Wynagrodzenie wypłacone będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie
21 dni od daty złożenia poprawnie wystawionej faktury przez Wykonawcę.

8. Kryteria i sposób wyboru oferty:
- cena - za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie. Cena oferty musi zostać
przedstawiona jako cena netto i brutto (netto + podatek VAT).
Zaoferowana cena musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) Podjęcia dalszych negocjacji w celu zawarcia umowy,
2) Rezygnacji z wyboru oferty bez podania przyczyn.

9. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia.
Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z zakresem zapytania ofertowego można uzyskać
w Urzędzie Gminy ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno.

Kontakt:
Informacji udziela Ewelina Wrońska Referent ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej nr Tel. 89 647 470 87 wew. 30

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.