Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
112z dziś
3593z ostatnich 7 dni
14953z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa zwalczania bakterii Legionella Pneumophila

Przedmiot:

Usługa zwalczania bakterii Legionella Pneumophila

Data zamieszczenia: 2019-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
ul. Wólczańska 191/195
90-531 Łódź
powiat: Łódź
tel.42 637- 12-83
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. Opis przedmiotu zamówienia
Usługa zwalczania bakterii Legionella Pneumophila dla Wojewódzkiego Specjalistycznego
Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi w obiekcie przy ul. Wileńska 37
3.1. Podstawowe czynności oraz zakres opisany jest w załączniku 1 do zaproszenia.
Ponadto wykonawca zobowiązany będzie do:
o Posiadania uprawnienia i kwalifikacji niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
o Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe, w związku z realizacją umowy lub
spowodowane przez personel za który Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność.
o Wykonania przedmiotu zamówienia z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.
o Przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
przeciwpożarowych, sanitarno - epidemiologicznych oraz innych związanych z wykonywaniem
przedmiotu zamówienia.

Dokument nr: PU/ 52 /2019

Składanie ofert:
5. Miejsce, termin złożenia oferty
5.1. Ofertę opatrzoną opisem : ,, Oferta na zwalczanie bakterii Legionella"
należy złożyć u Zamawiającego w Sekretariacie Szpitala
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im.
M. Pirogowa w Łodzi
90-531 Łódź ul. Wólczańska 191/195
5.2. Termin składania ofert do dnia 11.12.2019r do godziny 10;00

Miejsce i termin realizacji:
3.2. Termin wykonania Od. 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Wymagania:
2. Tryb udzielenie zamówienia
2.1. art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t.)
3.3. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: najniższa cena -100%
4. Opis sposobu przygotowania oferty.
4.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertą na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2.
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby
całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
4.2. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
o Wykonawca przedstawi kserokopie dokumentów potwierdzających że wykonał/wykonuje: co
najmniej 2 dostawy urządzenia do dezynfekcji obiegu i instalacji wody użytkowej, obejmujące
swoim zakresem: montaż, uruchomienie, regularna obsługa, dostawa środków do dezynfekcji wody
(zwalczających bakterię Legionella pneumophila na poziomie dopuszczalnym, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 61, z 2007 r., poz. 417),
serwis urządzenia z podaniem jego wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawa ta została wykonana należycie.
o Kserokopie polisy OC obejmującej wykonywanie usługi w zakresie przedmiotu zamówienia
o dokument dopuszczający do obrotu i stosowania oferowanego urządzenia (certyfikat CE lub
deklaracja zgodności).
o materiały informacyjne producenta z parametrami technicznymi oferowanego urządzenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.