Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3921z ostatnich 7 dni
16235z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana drzwi

Przedmiot:

Wymiana drzwi

Data zamieszczenia: 2019-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Państwowe ,,Porty Lotnicze"
Żwirki i Wigury 1
00-906 Warszawa
powiat: Warszawa
(022) 650 18 70
l.sinior@polish-airports.com
https://portal.smartpzp.pl/ppl_podprogowe/public/postepowanie?postepowanie=5114948
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-20 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE
o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzjelenia zamówienia na zadanie:
,,Wymiana drzwi w Terminalu A na Lotnisku Chopina w Warszawie w okresie 48 miesięcy"
1. Przedmiot Zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi w Terminalu A na Lotnisku Chopina w Warszawie
w okresie 48 miesięcy.
Szczegółowe: opis przygotowania oferty oraz opis przedmiotu zamówienia, zawarte są w;
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - Załącznik nr 1 do Ogłoszenia;

Dokument nr: 211/PW/W/TI177/10

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/ppl_podprogowe/public/postepowanie?postepowanie=5114948
6. Miejsca i termin składania ofert:
Ofertę, w sposób opisany w SIWZ, należy złożyć na Platformie Zakupowej nie później niż do dnia 20.12.2019 roku, do godziny 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia:
48 miesięcy lub do wyczerpania kwoty Umowy.

Wymagania:
4. Sposób otrzymania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ
SIWZ dostępny jest na Platformie Zakupowej PPL, dostępną pod adresem:
5. Sposób przeprowadzenia postępowania:
Postępowanie prowadzone będzie poprzez Platformę Zakupową PPL, dostępną pod adresem:
https://portal.smartpzd.pl/ppl podprogowe
W celu złożenia oferty wymagane jest zarejestrowane się Wykonawcy na ww. Platformie Zakupowej pod
adresem: https://p0rtal.smartpzp.pl/ppl podprogowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym jego
etapie do czasu zawarcia umowy.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu:
1) Wykonawca zobowiązany jest złożyć kompletną ofertę według Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ)
2) Zamawiający wymaga aby Wykonawca:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w SIWZ działalności lub czynności;
b) posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponował osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania;
d) nie podlegał wykluczeniu z postępowania;
3) Udział w postępowaniu mogą wziąć tylko ci Wykonawcy, którzy zarejestrują swój udział na Platformie
Zakupowej przy tym postępowaniu i w terminie złożą ofertę.
4) Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
8. Termin związania oferta:
Termin związania ofertą ustala się na 60 dni liczonych od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

Uwagi:
2. Kryteria oceny ofert:
o cena- waga kryterium -100 %
o cena oferty stanowi średnią arytmetyczną wszystkich pozycji Wykazu cen jednostkowych
9, Inne określone przez Zamawiającego informacje:
1) Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku prawo zamówień publicznych. Wykonawcom przystępującym do postępowania nie przysługują
środki ochrony prawnej zamieszczone w dziale VI Ustawy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579. ze zm.)

Kontakt:
2) Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami (poniedziałek - piątek w godzinach 9:00-16.00):
Leszek Sinior, tel.: (022) 650 18 70, e-mail: l.sinior@polish-airports.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.