Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3512z ostatnich 7 dni
15760z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane

Przedmiot:

Roboty budowlane

Data zamieszczenia: 2019-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
ul. ul. gen. Józefa Bema 70
01-225 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 6323215, faks 22 6327242
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-05 16:15:06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty budowlane polegające na naprawach oraz usuwaniu awarii wraz z pogotowiem w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej w budynkach i lokalach mieszkalnych, użytkowych i siedzibie w 2020 r. - TZOM Koło
Zakres prac obejmuje roboty budowlane, które zostały opisane w wykazie katalogów norm rzeczowych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, załączonymi do s.i.w.z. Klauzula społeczna. Na podstawie art. 29 ust. 3a Zamawiający wymaga, aby co najmniej 6 osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia było zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższego wymogu oraz sankcje z tytułu jego niespełnienia, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część niniejszego zaproszenia

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 550266108-N-2019, ZP.26.305.2019.JR

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie faktyczne W dniu 19.11.2019 r. zostało unieważnione postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego ZP.26.247.2019.JR o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na naprawach oraz usuwaniu awarii wraz z pogotowiem w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej w budynkach i lokalach mieszkalnych, użytkowych i siedzibie w 2020 r. - TZOM Koło. Podstawa prawną był art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - ,,nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu" (w postępowaniu do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta). Mając na uwadze konieczność zachowania administrowanych zasobów w stanie niepogorszonym jak również zapewnienie ciągłości w realizacji zadań dotyczących usuwania zgłaszanych awarii, zasadnym jest udzielenie Wykonawcy zamówienia z wolnej ręki. Tryb postępowania pozwoli na szybkie wyłonienie wykonawcy prac naprawczych objętych przedmiotowym zamówieniem oraz zapewni ciągłość realizowanych przez TZOM Koło zadań. Uzasadnienie prawne Proponowany tryb z wolnej ręki wynika z faktu, że zachodzi okoliczność zgodnie z art. 67 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych, ,,w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione".

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Roboty budowlane polegające na naprawach oraz usuwaniu awarii wraz z pogotowiem w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej w budynkach i lokalach mieszkalnych, użytkowych i siedzibie w 2020 r. - TZOM Koło.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
ELTBIS Marcin Wyszyński, , Al. Solidarności 129/131., 00-891, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.