Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
637z dziś
4119z ostatnich 7 dni
15479z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: UTRZYMANIE PARKÓW, STAWÓW PARKOWYCH I FONTANN MIEJSKICH

Przedmiot:

UTRZYMANIE PARKÓW, STAWÓW PARKOWYCH I FONTANN MIEJSKICH

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Piotrków Trybunalski - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
ul. Kasztanowa 31
97-300 Piotrków Trybunalski
powiat: Piotrków Trybunalski
tel. +48447339253, faks +48447339252
zp@zdium-piotrkow.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Piotrków Trybunalski
Wadium: 7.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-17 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
WYKONYWANIE USŁUGI: UTRZYMANIA PARKÓW, STAWÓW PARKOWYCH I FONTANN MIEJSKICH NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Zakres prac związanych z wykonywaniem usługi obejmuje: - UTRZYMANIE PARKU ŚRÓDMIEJSKIEGO ŚW. JANA PAWŁA II; - UTRZYMANIE PARKU IM. KS. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO (park wpisany do rejestru zabytków); - UTRZYMANIE PARKU BELZACKIEGO (park wpisany do rejestru zabytków); - UTRZYMANIE PARKU IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO. Zakres rzeczowy obejmuje: 1. UTRZYMANIE PARKU ŚRÓDMIEJSKIEGO ŚW. JANA PAWŁA II WRAZ Z CHODNIKIEM PRZYLEGŁYM DO TERENU PARKU (OD STRONY UL. SŁOWACKIEGO), FONTANNĄ ORAZ ALEJKĄ I SCHODAMI PRZY TERENIE O.O. BERNARDYNÓW (BEZ TERENU AMFITEATRU) + POMNIK JANA PAWŁA II. Powierzchnia parku - 16 026 m? i przyległego chodnika - 760 m? SPRZĄTANIE - 7 DNI W TYGODNIU - bieżące, wielokrotne w ciągu dnia zbieranie odpadów (zniczy) i innych zanieczyszczeń z terenów zielonych, chodników, alejek, terenu pomnika Jana Pawła II itp. Zgromadzenie śmieci w odpowiednich pojemnikach lub workach i wywóz (bezpośrednio po sprzątaniu) na składowisko odpadów środkami transportu przystosowanymi do wywozu odpadów. Zbieranie zanieczyszczeń powinno być wykonywane na bieżąco. - sprzątanie w trakcie i po imprezach odbywających się w parku; - zamiatanie zanieczyszczeń, piasku na terenach utwardzonych (chodniki, alejki, parkingi, place itp. ręcznie lub sprzętem mechanicznym służącym do zamiatania oraz wywóz piasku i innych zanieczyszczeń na składowisko odpadów. Zamiatanie należy wykonywać w godzinach i w sposób nieuciążliwy dla przechodniów i okolicznych mieszkańców, - usunięcie gałęzi stwarzających niebezpieczeństwo dla ruchu pieszego, o ile nie wymaga to użycia sprzętów spoza wymienionych w formularzu oferty. Uwaga! Po czynnościach sprzątających nie mogą pozostawać pełne worki, kupki śmieci, czy też przepełnione kosze. KOSZENIE TRAWNIKÓW (min. 8 razy w roku) - koszenie trawy i chwastów kosiarkami mechanicznymi, zgrabienie trawy i wywóz (najpóźniej 24 godziny od koszenia) na kompostownię, uporządkowanie rozrzuconej trawy podczas koszenia z jezdni i chodnika. Koszenie powinno się odbywać cyklicznie. Wykonawca będzie zobowiązany rozpocząć wykaszanie najpóźniej, gdy trawa osiągnie maksymalnie 15 cm. Po skoszeniu trawa powinna mieć wysokość od 2 - 7 cm. Uwaga! Przy koszeniu należy zachować ostrożność w odległości ok 10 cm od pni drzew. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia nasadzeń w trakcie koszenia. Wykonawca na własny koszt będzie wymieniał drzewa i inne nasadzenia uszkodzone podczas koszenia. KOSZE - codzienne opróżnianie koszy (na odpady i na psie odchody) minimum jeden raz dziennie, utrzymanie porządku wokół koszy oraz wywóz na składowisko odpadów, - bieżąca konserwacja, naprawa koszy, utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym, - mycie koszy, utrzymanie w należytym stanie pod względem sanitarnym, - wymiana uszkodzonych koszy. LIŚCIE - systematyczne grabienie i usuwanie liści w sposób nieuciążliwy dla przebywających w pobliżu osób oraz wywóz poza teren parku; - grabienie liści powinno się odbywać w pierwszej kolejności z powierzchni alejek, natomiast w drugiej kolejności z trawników, rabat kwiatowych itp. Uwaga! W celu ograniczenia dla mieszkańców uciążliwości takich jak nadmierny hałas, imisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, Wykonawca ma obowiązek ograniczyć działanie dmuchaw tylko do sytuacji niezbędnych. FONTANNA - bieżąca konserwacja i obsługa zgodnie z instrukcją obsługi fontanny w dni powszechne i święta, - bieżące oczyszczenie z nieczystości całości fontanny, - bieżąca kontrola poboru wody do uzupełnienia zładu, - bieżące oczyszczenie filtrów w niecce fontanny z liści i innych nieczystości (w godzinach pracy fontanny) w celu zapobieżenia dodatkowego poboru wody do wypełnienia niecki fontanny, - zakup i dozowanie tabletek uzdatniających i soli zmiękczającej wodę, - bieżąca kontrola i regulacja PH oraz twardości wody, - obsługa stacji uzdatniania wody poprzez: obserwację wskazań urządzenia, zgłaszanie nieprawidłowości, czyszczenie co 30 dni filtra i naczynia pomiarowego, obserwację poziomu zużycia chemii, wymianę na czas korektora pH oraz podchlorynu sodu (przed zupełnym wyczerpaniem zawartości pojemnika), wymianę zużytych wężyków, - stosowanie bezpośrednio do niecki środków przeciw glonom, - demontaż elementów fontanny lub wykonanie zabezpieczeń mechanicznych, - zabezpieczenie fontanny na okres zimowy, - montaż elementów fontanny po okresie zimowym, - konserwacja i oczyszczanie tarasu zgodnie z zaleceniami producenta podestu, - czyszczenie płyt kamiennych fontanny i ich impregnacja środkami ekologicznymi. Uwaga! Prawidłowe wskazania automatycznej stacji uzdatniania wody, powinny wynosić: pH 7,2 +/- 0.4 i 650 mV +/- 5 mV. Uwaga! W sezonie działania fontanny w zależności od warunków atmosferycznych, producenta chemii i innych czynników, zapotrzebowanie na chemię, w przybliżeniu może wynosić: ponad 60 kg preparatu przeciwko glonom, ponad 1 000 kg korektora pH, ponad 1 500 kg podchlorynu sodu. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie odpowiedniej ilości chemii w celu utrzymania odpowiednich parametrów wody, niezależnie od działania czynników zewnętrznych. Uwaga! Zimą nie należy posypywać tarasu piachem ani solą. POMNIK Jana Pawła II - mycie 2 razy w roku, - bieżące usuwanie zabrudzeń, - usuwanie wypalonych zniczy, zwiędłych kwiatów itp. ROŚLINNOŚĆ - systematyczne usuwanie wyrastającej roślinności z chodników, asfaltu, - zebranie nieczystości oraz ich wywóz na składowisko odpadów, - dokonywanie oprysków zapobiegających ponownemu wzrostowi roślin, środkami nieszkodliwymi dla ludzi i zwierząt, w sposób nieuciążliwy dla przechodniów i okolicznych mieszkańców, - usuwanie chwastów z rabat obsadzonych krzewami ozdobnym. ODŚNIEŻANIE CHODNIKÓW, ALEJEK - systematyczne odśnieżanie alejek, chodników, przejść dla pieszych, - zwalczanie śliskości, usuwanie zlodowaceń, błota, skuwanie naboi lodowych, w sytuacjach wyjątkowych dla zapewnienia bezpieczeństwa dopuszcza się posypywanie piaskiem, używanie soli lub w uzgodnieniu z Zamawiającym innego środka likwidującego śliskość, - minimalna szerokość odśnieżonego chodnika - 1,5 m, - odśnieżanie należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie, przy czym stosowanie urządzeń mechanicznych nie może powodować zniszczeń alejek, chodników i urządzeń (zawory, studzienki itp.), - czynności związane z odśnieżaniem winny być wykonywane we wczesnych godzinach porannych najpóźniej do godz. 6-tej, a w przypadku utrzymywania się opadów śniegu lub gołoledzi po godz. 6-tej, sukcesywne usuwanie zagrożeń dla użytkowników ciągów pieszych, - pełnienie dyżurów całodobowych. Za zimowe utrzymanie alei parkowych Zamawiający uważa prace mające na celu całkowite wyeliminowanie lub zmniejszenie zakłóceń dla ruchu pieszego, wywołanych takimi czynnikami pogodowymi jak opady śniegu lub śliskość zimowa. Wykonawca ma obowiązek zakupić i magazynować piach. Materiały stosowane do zwalczania śliskości zimowej powinny być składowane w specjalnie do tego przygotowanych magazynach stałych lub tymczasowych składowiskach, nie utrudniających ruchu pieszego oraz nie zakłócający estetyki danego miejsca. W przypadku dłuższego braku opadów śniegu, braku prognozowanego opadu i przy dodatniej temperaturze, piach zastosowany do posypywania nawierzchni, należy usunąć. ŁAWKI - mycie, konserwacja ławek, wymiana uszkodzonych oraz uzupełnienie brakujących listew, malowanie jeśli będzie zachodzić taka potrzeba, - zamontowanie wyrwanych ławek. Uwaga! Akcja naprawy i malowania ławek powinna zostać przeprowadzona wiosną, a później na bieżąco wg potrzeb i w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowników. 2. UTRZYMANIE PARKU IM. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO WRAZ Z CHODNIKIEM PRZYLEGŁYM OD UL. ŻEROMSKIEGO I FONTANNĄ W STAWIE (BEZ PLACU ZABAW, TERENU KORTÓW TENISOWYCH I OGRODU BOTANICZNEGO). Powierzchnia parku 56 572 m? (w tym 0,4 ha wód) + chodnik od strony Żeromskiego - 513m? Uwaga! Nie dopuszcza się poruszania samochodami i ciągnikami po alejach innych niż z nawierzchnią asfaltową. Wszelkie zniszczenia nawierzchni alej i trawników, będą naprawiane przez Wykonawcę na własny koszt, niezwłocznie po uszkodzeniu. SPRZĄTANIE 7 DNI W TYGODNIU - bieżące, wielokrotne w ciągu dnia zbieranie odpadów i innych zanieczyszczeń z terenów zielonych, chodników, alejek. Zgromadzenie w odpowiednich pojemnikach lub workach i wywóz (bezpośrednio po sprzątaniu) na składowisko odpadów, środkami transportu przystosowanymi do wywozu odpadów. Zbieranie zanieczyszczeń powinno być wykonywane na bieżąco, - sprzątanie w trakcie i po imprezach odbywających się w parku; - zamiatanie zanieczyszczeń, piasku na terenach utwardzonych (chodniki, alejki, parkingi, place itp.) ręcznie lub sprzętem mechanicznym, służącym do zamiatania oraz wywóz piasku i innych zanieczyszczeń na składowisko odpadów. Zamiatanie należy wykonywać w godzinach i w sposób nieuciążliwy dla przechodniów i mieszkańców, - usunięcie gałęzi stwarzających niebezpieczeństwo dla ruchu pieszego, o ile nie wymaga to użycia sprzętów spoza wymienionych w formularzu oferty. Uwaga! Po czynnościach sprzątających nie mogą pozostawać pełne worki, kupki śmieci, czy też przepełnione kosze. KOSZENIE TRAWNIKÓW (minimum 8 razy w roku) - trawy, chwastów kosiarkami mechanicznymi, zgrabienie trawy i wywóz (najpóźniej 24 godziny od koszenia) na kompostownię, uporządkowanie rozrzuconej trawy podczas koszenia z alejek. Koszenie powinno się odbywać cyklicznie. Wykonawca będzie zobowiązany rozpocząć wykaszanie najpóźniej, gdy trawa osiągnie maksymalnie 15 cm. Po skoszeniu trawa powinna mieć wysokość od 2 - 7 cm. Uwaga! W celu wspomożenia rozwoju bioróżnorodności fauny i flory oraz ograniczenie użycia kosiarek i co za tym idzie emisji zanieczyszczeń, za zgodą Zamawiającego dopuszcza się na wyznaczonych powierzchniach ograniczenie koszenia do 2 razy w ciągu roku. Powierzchnia ta wynosi 5000- 8000 m2. Przy koszeniu należy zachować ostrożność w odległości ok 10 cm od pni drzew. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia nasadzeń w trakcie koszenia. Wykonawca niezwłocznie i na własny koszt będzie wymieniał drzewa i inne nasadzenia uszkodzone podczas koszenia. KOSZE - codzienne opróżnianie koszy (na odpady i na psie odchody), utrzymanie porządku wokół koszy oraz wywóz na składowisko odpadów, - bieżąca konserwacja, naprawa koszy utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym, - mycie koszy, utrzymanie w należytym stanie pod względem sanitarnym, - wymiana uszkodzonych koszy. STAW - FONTANNA - montaż i demontaż (m.in. na czas zimy) urządzeń fontanny, bieżąca konserwacja, - bieżące oczyszczanie stawu z roślin (np. rzęsy wodnej) oraz innych nieczystości, - bieżące wykaszanie i oczyszczanie kanału doprowadzającego wodę od strony zachodniej. POMNIKI - mycie 1 raz w roku, - bieżące usuwanie zabrudzeń. LIŚCIE - systematyczne grabienie i usuwanie liści w sposób nieuciążliwy dla przebywających w pobliżu osób oraz wywóz poza teren parku, - grabienie liści powinno się odbywać w pierwszej kolejności z powierzchni alejek, w drugiej kolejności z trawników, rabat kwiatowych itp. Uwaga! W celu ograniczenia dla mieszkańców uciążliwości takich jak nadmierny hałas, imisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, Wykonawca ma obowiązek ograniczyć działanie dmuchaw tylko do sytuacji niezbędnych. Uwaga! w celu wspomożenia rozwoju bioróżnorodności fauny i flory oraz poprawy żyzności i wilgotności gleby i zapobieżeniu jej erozji, za zgodą Zamawiającego dopuszcza się pozostawianie niezgrabionych liści na wyznaczonych fragmentach trawnika. Powierzchnia ta stanowi około 5000 - 8000 m2. ROŚLINNOŚĆ - systematyczne usuwanie wyrastającej roślinności z alejek, chodników, asfaltu, - zebranie nieczystości oraz ich wywóz na składowisko odpadów, - dokonywanie oprysków zapobiegających ponownemu wzrostowi roślin środkami nieszkodliwymi dla ludzi i zwierząt w sposób nieuciążliwy dla przechodniów i okolicznych mieszkańców, - usuwanie chwastów z rabat obsadzonych krzewami ozdobnym i bylinami, - dokonywanie nasadzeń uzupełniających (materiał roślinny Zamawiającego). ODŚNIEŻANIE CHODNIKÓW, ALEJEK - systematyczne odśnieżanie alejek, chodników, przejść dla pieszych, - zwalczanie śliskości, usuwanie zlodowaceń, błota, skuwanie naboi lodowych, w sytuacjach wyjątkowych dla zapewnienia bezpieczeństwa dopuszcza się posypywanie piaskiem, używanie soli lub w uzgodnieniu z Zamawiającym innego środka likwidującego śliskość, - minimalna szerokość odśnieżonego chodnika - 1,5 m, - odśnieżanie należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie, przy czym stosowanie urządzeń mechanicznych nie może powodować zniszczeń alejek, chodników i urządzeń (zawory, studzienki itp.), - czynności związane z odśnieżaniem winny być wykonywane we wczesnych godzinach porannych najpóźniej do godz. 6-tej, a w przypadku utrzymywania się opadów śniegu lub gołoledzi po godz. 6-tej sukcesywne usuwanie zagrożeń dla użytkowników ciągów pieszych, - pełnienie dyżurów całodobowych. Za zimowe utrzymanie alei parkowych Zamawiający uważa prace mające na celu całkowite wyeliminowanie lub zmniejszenie zakłóceń dla ruchu pieszego, wywołanych takimi czynnikami pogodowymi jak opady śniegu lub śliskość zimowa. Wykonawca ma obowiązek zakupić i magazynować piach. Materiały stosowane do zwalczania śliskości zimowej powinny być składowane w specjalnie do tego przygotowanych magazynach stałych lub tymczasowych składowiskach, nie utrudniających ruchu pieszego oraz nie zakłócający estetyki danego miejsca. W przypadku dłuższego braku opadów śniegu, braku prognozowanego opadu i przy dodatniej temperaturze, piach zastosowany do posypywania nawierzchni, należy usunąć. Uwaga! Odśnieżaniu podlegają tylko aleje o nawierzchni asfaltowej. RABATY KWIATOWE - zabezpieczenie na okres zimowy róż i bylin, - bieżące pielenie, spulchnienie gleby, stosowanie oprysków na rabatach kwiatowych i różankach oraz podlewanie roślin, w zależności od panujących warunków atmosferycznych, - przycinanie krzewów róż zgodnie z wymogami agrotechnicznymi oraz zabezpieczenie na okres zimowy róż i bylin, - uzupełnienie istniejących nasadzeń róż i bylin (materiał roślinny Zamawiającego). ŁAWKI - mycie, konserwacja, wymiana uszkodzonych oraz uzupełnienie brakujących listew, malowanie jeśli będzie zachodzić taka potrzeba, - zamontowanie wyrwanych ławek. Uwaga! Akcja naprawy i malowania ławek powinna zostać przeprowadzona wiosną, a później na bieżąco wg potrzeb i w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowników. GRABY STOŻKOWATE - formowanie minimum 2 razy w roku w formę stożkowatą UWAGA! W/W PARK JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW 3. UTRZYMANIE PARKU BELZACKIEGO WRAZ Z CHODNIKIEM PRZYLEGŁYM DO TERENU PARKU OD UL. BELZACKIEJ. Wg zlecenia zamawiającego. Powierzchnia parku 52 781 m? (w tym 0,8 ha wód) - pow. chodnika 552 m? SPRZĄTANIE - 7 DNI W TYGODNIU - bieżące zbieranie odpadów i innych zanieczyszczeń z terenów zielonych, chodników, alejek, itp. zgromadzenie w odpowiednich pojemnikach lub workach i wywóz (bezpośrednio po sprzątaniu) na składowisko odpadów, środkami transportu przystosowanymi do wywozu odpadów, - sprzątanie w trakcie i po imprezach odbywających się w parku; - zamiatanie zanieczyszczeń, piasku na terenach utwardzonych (chodniki, alejki, parkingi, place itp.) ręcznie lub sprzętem mechanicznym służącym do zamiatania oraz wywóz piasku i innych zanieczyszczeń na składowisko odpadów. Zamiatanie należy wykonywać w godzinach i w sposób nieuciążliwy dla przechodniów i mieszkańców, - usuwanie skutków działalności bobrów, poprzez wyrównywanie terenu w miejscach zapadlisk, wywóz gałęzi, itp., - usunięcie gałęzi stwarzających niebezpieczeństwo dla ruchu pieszego, o ile nie wymaga to użycia sprzętów spoza wymienionych w formularzu oferty. Uwaga! Po czynnościach sprzątających nie mogą pozostawać pełne worki, kupki śmieci, czy też przepełnione kosze. KOSZENIE TRAWNIKÓW (min. 8 razy w roku) - trawy, chwastów kosiarkami mechanicznymi, zgrabienie trawy i wywóz (najpóźniej 24 godziny od koszenia) na kompostownię, uporządkowanie rozrzuconej trawy podczas koszenia z jezdni i chodnika. Koszenie powinno się odbywać cyklicznie. Wykonawca będzie zobowiązany rozpocząć wykaszanie najpóźniej, gdy trawa osiągnie maksymalnie 15 cm. Po skoszeniu trawa powinna mieć wysokość od 2- 7 cm. Uwaga! W celu wspomożenia rozwoju bioróżnorodności fauny i flory oraz ograniczenie użycia kosiarek i co za tym idzie emisji zanieczyszczeń, za zgodą Zamawiającego dopuszcza się na wyznaczonych powierzchniach ograniczenie koszenia do 2 razy w ciągu roku. Powierzchnia ta wynosi 15 000 - 20 000 m2. Przy koszeniu należy zachować ostrożność w odległości ok 10 cm od pni drzew. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia nasadzeń w trakcie koszenia. Wykonawca na własny koszt będzie wymieniał drzewa i inne nasadzenia uszkodzone podczas koszenia. KOSZE - codzienne opróżnianie koszy (na odpady i na psie odchody), utrzymanie porządku wokół koszy oraz wywóz na składowisko odpadów, - bieżąca konserwacja, naprawa koszy utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym, - mycie koszy, utrzymanie w należytym stanie pod względem sanitarnym, - wymiana uszkodzonych koszy. STAW - bieżące oczyszczanie stawu z roślin (np.: rzęsy wodnej) oraz innych nieczystości i odpadów, - zgłaszanie szkód wyrządzanych przez bobry oraz zabezpieczanie miejsc niebezpiecznych. LIŚCIE - systematyczne grabienie i usuwanie liści w sposób nieuciążliwy dla przebywających w pobliżu osób oraz wywóz, - grabienie liści powinno się odbywać w pierwszej kolejności z powierzchni alejek, natomiast w drugiej kolejności z trawników, rabat kwiatowych itp. Uwaga! W celu ograniczenia dla mieszkańców uciążliwości takich jak nadmierny hałas, imisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, Wykonawca ma obowiązek ograniczyć działanie dmuchaw tylko do sytuacji niezbędnych. Uwaga! W celu wspomożenia rozwoju bioróżnorodności fauny i flory oraz poprawy żyzności i wilgotności gleby i zapobieżeniu jej erozji, za zgodą Zamawiającego dopuszcza się pozostawianie niezgrabionych liści na wyznaczonych powierzchniach (15 000 - 20 000 m2). ROŚLINNOŚĆ - systematyczne usuwanie wyrastającej roślinności z alejek, chodników, asfaltu, - zebranie nieczystości oraz wywóz na składowisko odpadów, - usuwanie chwastów z rabat obsadzonych krzewami ozdobnym i bylinami, - dokonywanie oprysków zapobiegających ponownemu wzrostowi roślin środkami nieszkodliwymi dla ludzi i zwierząt w sposób nieuciążliwy dla przechodniów i okolicznych mieszkańców. ODŚNIEŻANIE CHODNIKÓW, ALEJEK - systematyczne odśnieżanie alejek, chodników, przejść dla pieszych, - zwalczanie śliskości, usuwanie zlodowaceń, błota, skuwanie naboi lodowych, w sytuacjach wyjątkowych dla zapewnienia bezpieczeństwa dopuszcza się posypywanie piaskiem, używanie soli lub w uzgodnieniu z Zamawiającym innego środka likwidującego śliskość, - minimalna szerokość odśnieżonego chodnika - 1,5 m, - odśnieżanie należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie, przy czym stosowanie urządzeń mechanicznych nie może powodować zniszczeń chodników i urządzeń (zawory, studzienki itp.), - czynności związane z odśnieżaniem winny być wykonywane we wczesnych godzinach porannych najpóźniej do godz. 6-tej, a w przypadku utrzymywania się opadów śniegu lub gołoledzi po godz. 6-tej, sukcesywne usuwanie zagrożeń dla użytkowników ciągów pieszych, - pełnienie dyżurów całodobowych. Za zimowe utrzymanie alei parkowych Zamawiający uważa prace mające na celu całkowite wyeliminowanie lub zmniejszenie zakłóceń dla ruchu pieszego, wywołanych takimi czynnikami pogodowymi jak opady śniegu lub śliskość zimowa. Wykonawca ma obowiązek zakupić i magazynować piach. Materiały stosowane do zwalczania śliskości zimowej powinny być składowane w specjalnie do tego przygotowanych magazynach stałych lub tymczasowych składowiskach, nie utrudniających ruchu pieszego oraz nie zakłócający estetyki danego miejsca. W przypadku dłuższego braku opadów śniegu, braku prognozowanego opadu i przy dodatniej temperaturze, piach zastosowany do posypywania nawierzchni, należy usunąć. ŁAWKI - mycie, konserwacja ławek, wymiana uszkodzonych oraz uzupełnienie brakujących listew, malowanie jeśli będzie zachodzić taka potrzeba, - zamontowanie wyrwanych ławek. Uwaga! Akcja naprawy i malowania ławek powinna zostać przeprowadzona wiosną, a później na bieżąco wg potrzeb i w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowników. ZASTAWKA - regulacja stanu zwierciadła wody w stawie w zależności od wielkości dopływu wód, - regularne oczyszczanie zastawek z odpadów, gałęzi, błota itp. UWAGA! W/W PARK JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW 4. UTRZYMANIE PARKU IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO WRAZ Z CHODNIKIEM PRZYLEGŁYM DO TERENU PARKU OD STRONY UL. BELZACKIEJ I PARKINGIEM OD STRONY ZACHODNIEJ PARKU Powierzchnia parku 12 859 m? + pow. chodnika 353 m? RAZEM = 13 212 M2 SPRZĄTANIE - 7 DNI W TYGODNIU - zbieranie odpadów i innych zanieczyszczeń z terenów zielonych, chodników, alejek, itp. zgromadzenie w odpowiednich pojemnikach lub workach i wywóz (bezpośrednio po sprzątaniu) na składowisko odpadów środkami transportu przystosowanymi do wywozu odpadów. Zbieranie zanieczyszczeń powinno być wykonywane na bieżąco, - sprzątanie w trakcie i po imprezach odbywających się w parku; - zamiatanie zanieczyszczeń, piasku na terenach utwardzonych (chodniki, alejki, parkingi, place itp.) ręcznie lub sprzętem mechanicznym służącym do zamiatania oraz wywóz piasku i innych zanieczyszczeń na składowisko odpadów. Zamiatanie należy wykonywać w godzinach i w sposób nieuciążliwy dla przechodniów i okolicznych mieszkańców. - usunięcie gałęzi stwarzających niebezpieczeństwo dla ruch pieszego, o ile nie wymaga to użycia sprzętów spoza wymienionych w formularzu oferty. Uwaga! Po czynnościach sprzątających nie mogą pozostawać pełne worki, kupki śmieci, czy też przepełnione kosze. KOSZENIE TRAWNIKÓW (min. 8 razy w roku) - trawy, chwastów kosiarkami mechanicznymi, zgrabienie trawy i wywóz (najpóźniej 24 godziny od koszenia) na kompostownię, uporządkowanie rozrzuconej trawy podczas koszenia z jezdni i chodnika. Koszenie powinno się odbywać cyklicznie. Wykonawca będzie zobowiązany rozpocząć wykaszanie najpóźniej, gdy trawa osiągnie maksymalnie 15 cm. Po skoszeniu trawa powinna mieć wysokość od 2 - 7 cm. Uwaga! W celu wspomożenia rozwoju bioróżnorodności fauny i flory oraz ograniczenie użycia kosiarek i co za tym idzie emisji zanieczyszczeń na terenie miasta, za zgodą Zamawiającego dopuszcza się wyłączenie od 300 do 700 m2 powierzchni z regularnego koszenia, która będzie spełniała funkcje łąki kwietnej koszonej 2 razy w roku. Przy koszeniu należy zachować ostrożność w odległości ok 10 cm od pni drzew. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia nasadzeń w trakcie koszenia. Wykonawca na własny koszt będzie wymieniał drzewa i inne nasadzenia uszkodzone podczas koszenia. KOSZE - codzienne opróżnianie koszy (na odpady i na psie odchody), utrzymanie porządku wokół koszy oraz wywóz na składowisko odpadów, - bieżąca konserwacja, naprawa koszy utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym, - mycie koszy, utrzymanie w należytym stanie pod względem sanitarnym, - wymiana uszkodzonych koszy. LIŚCIE - systematyczne grabienie i usuwanie liści w sposób nieuciążliwy dla przebywających w pobliżu osób oraz wywóz, - grabienie liści powinno się odbywać w pierwszej kolejności z powierzchni alejek, w drugiej kolejności z trawników, rabat kwiatowych itp. Uwaga! W celu ograniczenia dla mieszkańców uciążliwości takich jak nadmierny hałas, imisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, Wykonawca ma obowiązek ograniczyć działanie dmuchaw tylko do sytuacji niezbędnych. ROŚLINNOŚĆ - systematyczne usuwanie wyrastającej roślinności z alejek, chodników, asfaltu, - zebranie nieczystości oraz wywóz na składowisko odpadów, - usuwanie chwastów z rabat obsadzonych krzewami ozdobnym i bylinami, - dokonywanie oprysków zapobiegających ponownemu wzrostowi roślin środkami nieszkodliwymi dla ludzi i zwierząt w sposób nieuciążliwy dla przechodniów i okolicznych mieszkańców. ODŚNIEŻANIE CHODNIKÓW, ALEJEK - systematyczne odśnieżanie alejek, chodników, przejść dla pieszych, - zwalczanie śliskości, usuwanie zlodowaceń, błota, skuwanie naboi lodowych, w sytuacjach wyjątkowych dla zapewnienia bezpieczeństwa dopuszcza się posypywanie piaskiem, używanie soli lub w uzgodnieniu z Zamawiającym innego środka likwidującego śliskość, - minimalna szerokość odśnieżonego chodnika - 1,5 m, - odśnieżanie należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie, przy czym stosowanie urządzeń mechanicznych nie może powodować zniszczeń chodników i urządzeń (zawory, studzienki itp.), - czynności związane z odśnieżaniem winny być wykonywane we wczesnych godzinach porannych najpóźniej do godz. 6-tej, a w przypadku utrzymywania się opadów śniegu lub gołoledzi po godz. 6-tej, sukcesywne usuwanie zagrożeń dla użytkowników ciągów pieszych, - pełnienie dyżurów całodobowych. Za zimowe utrzymanie alei parkowych Zamawiający uważa prace mające na celu całkowite wyeliminowanie lub zmniejszenie zakłóceń dla ruchu pieszego, wywołanych takimi czynnikami pogodowymi jak opady śniegu lub śliskość zimowa. Wykonawca ma obowiązek zakupić i magazynować piach. Materiały stosowane do zwalczania śliskości zimowej powinny być składowane w specjalnie do tego przygotowanych magazynach stałych lub tymczasowych składowiskach, nie utrudniających ruchu pieszego oraz nie zakłócający estetyki danego miejsca. W przypadku dłuższego braku opadów śniegu, braku prognozowanego opadu i przy dodatniej temperaturze, piach zastosowany do posypywania nawierzchni, należy usunąć. ŁAWKI - mycie, konserwacja ławek, wymiana uszkodzonych oraz uzupełnienie brakujących listew, malowanie jeśli będzie zachodzić taka potrzeba, - zamontowanie wyrwanych ławek. Uwaga! Akcja naprawy i malowania ławek powinna zostać przeprowadzona wiosną, a później na bieżąco wg potrzeb i w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowników. UWAGA: 1. Wszelkie materiały, w tym chemię fontannową, usługi, robociznę, kierownictwo i sprzęt niezbędny do wykonania usługi dostarcza i zapewnia Wykonawca na swój koszt. 2. Wszystkie odpady powstałe w wyniku wykonania usługi są własnością Wykonawcy i zostaną przez niego wywiezione na kompostownie lub składowisko odpadów. Koszty związane z usuwaniem, składowaniem, utylizacją i kompostowaniem odpadów ponosi w całości Wykonawca. 3. Wszelkie usługi należy wykonać zgodnie z obowiązującymi tym zakresie przepisami, z zasadami sztuki ogrodniczej oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i ppoż. 4. Prace objęte usługą stanowiącą przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonywać na bieżąco, sukcesywnie, po stwierdzeniu przez Wykonawcę konieczności wykonania tych prac, w sposób zapewniający utrzymanie w czystości i należytym stanie porządkowym terenu objętego umową. 5. Wykonawca zapewni odpowiedni specjalistyczny sprzęt do zbiórki odpadów i nieczystości. 6. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z niniejszym przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji zamówienia na kwotę minimum 250 000,00 zł. 7. Wykonawca w trybie ,,awaryjnym" - w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku, w sytuacji koniecznego usunięcia zatoru na przepustach przy stawach parkowych, zabezpieczenia zapadlisk zagrażających bezpieczeństwu, wynikających ze szkodliwej działalności bobrów - przystąpi do realizacji zlecenia telefonicznego w czasie określonym przez Wykonawcę w ofercie. 8. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o zaistniałych szkodach i sytuacjach mogących powodować zagrożenie na terenie wykonywanej usługi. II. WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ OSÓB WYKONUJĄCYCH WSKAZANE CZYNNOŚCI PRZEZ ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA - ART. 29 UST. 3A USTAWY PZP. 1. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.: pracowników fizycznych, bezpośrednio wykonujących prace przy realizacji zamówienia, tj.: osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.). 2. Zamawiający wymaga zapewnienia przez cały okres obowiązywania umowy, obsady personalnej w/w pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten dotyczy również zastępstwa i zmiany osób dokonanej w trakcie realizacji zamówienia. 3. Wykonawca realizować będzie umowę zapewniając jej wykonanie przy wykorzystaniu wystarczającej ilości pracowników, którzy w szczególności: - posiadają niezbędną do wykonywania prac wiedzę i umiejętności, - posiadają uprawnienia do wykonywania prac, o ile są one wymagane przepisami szczególnymi, - zatrudnieni są zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu Pracy. Szczegółowe wymagania w tym zakresie zostały określone w projekcie umowy stanowiącym Tom II IDW (SIWZ)

CPV: 77313000-7,77314100-5,77340000-5,90600000-3,90620000-9

Dokument nr: 632645-N-2019, ZP.3310/46/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zdium-piotrkow.4bip.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
PISEMNIE DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO
Adres:
MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI - ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA UL. KASZTANOWA 31 pok. nr 1 (PUNKT PRZYJMOWANIA KORESPONDENCJI - na parterze przy wejściu do budynku), 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-17, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) w zakresie doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest posiadać / dysponować w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie doświadczeniem polegającym na wykonaniu / wykonywaniu co najmniej 1 (jednej) usługi związanej z: utrzymaniem parków, stawów parkowych i fontann miejskich - na kwotę, co najmniej 220.000,00 zł brutto lub dwóch usług z czego jedna związana z: utrzymaniem parków i stawów parkowych - na kwotę nie mniejszą niż 160.000,00 zł brutto; i drugiej na utrzymanie fontann miejskich - na kwotę nie mniejszą niż 60.000,00 zł brutto. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodnie z wzorem - Formularz 3.2. do SIWZ. b) w zakresie potencjału technicznego Wykonawca zobowiązany jest posiadać / dysponować w celu wykonania zamówienia co najmniej: - ciągnik z przyczepą - min. 1 szt. - samochód dostawczy do 0,9 t - min. 2 szt. - piły spalinowe - min. 3 szt. - ciągnik z pługiem do odśnieżania chodników i alejek - min. 1 szt. - nożyce elektryczne lub spalinowe do cięcia żywopłotów - min. 2 szt. - sekator ręczny - min. 3 szt. - siekiery - min. 2 szt. - kosiarki samobieżne z koszem - min. 2 szt. - kosiarki samobieżne bez kosza - min. 1 szt. - szczotki do zamiatania - min. 10 szt. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodnie z wzorem - Formularz 3.2. do SIWZ. c) w zakresie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest posiadać / dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe tj.: KIEROWNIKA PRAC ma posiadać uprawnienia: - Zaświadczenie o ukończeniu kursu II-go lub III-go stopnia w zakresie leczenia i pielęgnacji drzew. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodnie z wzorem - Formularz 3.2. do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25 ust. 1.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; - Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. oraz w przypadku, gdy Wykonawca powoływał się na zasoby podmiotu trzeciego, a jego oferta została oceniona najwyżej Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia ofert oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj.: a) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenia na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; e) Oświadczenie Podwykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności t7ych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; f) Oświadczenie Podwykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; g) Oświadczenie Podwykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; h) Oświadczenie Podwykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów Prawa Pracy, Prawa Ochrony Środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; i) Oświadczenie Podwykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). Uwaga ! - Oświadczenia, o których mowa w pkt e)-i) Podwykonawca/-y składa/-ją zgodnie z wzorem - Formularz 5.1. stanowiącym załącznik do IDW(SIWZ) 2. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast niżej wymienionych dokumentów tj.: - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; - zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego; - zaświadczenia właściwej terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 2.1. lit. b) winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o których mowa w pkt 2.1. lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 2.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsc zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 2.2. stosuje się. 2.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3. Wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów. 3.1. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca z zasadach określonych w art. 22a. oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 3.2. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 9.4.1. i 9.4.2. IDW (SIWZ) składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 3.3. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub elektronicznej, a poświadczenia dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 3.4. Formularz oferty, formularz cenowy, oświadczenia i formularze dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu muszą zostać złożone w formie oryginału. 3.5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 3.6. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 3.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- Wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami ; - Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty (Formularz 2.1.) 2. Formularz cenowy (Formularz 2.2.). 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 5. Dowód wniesienia wadium w wysokości 7.000,00 zł lub oryginał gwarancji albo poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz złożony zgodnie z zapisem pkt 13 IDW w SIWZ. 6. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (w przypadku jeśli Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego dla wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu). 7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania i spełniania warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Podwykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku dokumentów pobranych w języku obcym Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski. 8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 9. Wykonawca w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. 10. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia powyżej opisanej sytuacji może wykorzystać WZÓR ZOBOWIĄZANIA DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW przygotowany przez Zamawiającego.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 10,00
Czas reakcji 30,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.