Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4165z ostatnich 7 dni
16142z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: ,,Budowa kanalizacji deszczowej"

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: ,,Budowa kanalizacji deszczowej"

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Zgierz
plac Jana Pawła II 16
95-100 Zgierz
powiat: zgierski
tel. (42) 716-28-54,, faks (42)714-31-15
Województwo: łódzkie
Miasto: Zgierz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Miasto Zgierz
OGŁASZA KONKURS OFERT NA: ,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: ,,Budowa
kanalizacji deszczowej w ulicy ks. Jerzego Kowalczyka w Zgierzu"._______________

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 (druk WZP-09.B11).
Oferta powinna zostać złożona w nieprzezroczystym opakowaniu, zaadresowanym na zamawiającego
i opatrzona napisem:
,,Oferta - inspektor nadzoru inwestorskiego - ks. Jerzego Kowalczyka", nie otwierać przed
dniem 10.12.2019 r., godz. 11:30".
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, pokój nr 01 BOK (parter)
Termin składania ofert upływa dnia 10.12.2019 r. o godz. 11:00.

Wymagania:
W konkursie mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone
w Opisie Przedmiotu i Warunków Wykonania Zamówienia (zał. nr 1)
Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
Przewidywany termin rozpatrzenia ofert i ogłoszenia wyniku konkursu - 11.12.2019 r.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
o Cena -100%
Ogłoszenie o konkursie ofert oraz opis przedmiotu i warunków wykonania zamówienia mogą zostać
przez zamawiającego zmienione.
Ogłoszenie o konkursie ofert może zostać przez zamawiającego odwołane
jeśli:
o będzie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą,
o prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leżeć będzie
w interesie gminy, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczęcia
postępowania.
Zamawiający unieważni postępowanie, w przypadku gdy:
o nie złożona zostanie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
o oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny tej oferty.

Kontakt:
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
Mariusz Bibel
tel. 427143271,
p. 206, w godz. 8:30 -15:30.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.