Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4165z ostatnich 7 dni
16142z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty związane z naprawą przepustów drogowych

Przedmiot:

Roboty związane z naprawą przepustów drogowych

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, Nadleśnictwo Trzcianka
Ogrodowa 2
64-980 Trzcianka
powiat: czarnkowsko-trzcianecki
tel: +48672163240 , +48672163225 fax: +48672163302
trzcianka@pila.lasy.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Trzcianka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiotem zamówienia są roboty związane z naprawą przepustów drogowych w leśnictwie Jędrzejewo, Ogorzałe, Jeziorki i Kochanówka.

a) naprawa przepustu drogowego w leśnictwie Jędrzejewo (w oddziale 746h) - wymiana przepustu

- roboty ziemne w gruncie

- dostawa i montaż przepustu drogowego średnicy 600mm, wykonanego z dwuściennej rury karbowanej gwarantującej wysoką sztywność obwodową SN8 (8kPa) oraz gładkiej ścianie wewnętrznej, z kielichem zapewniającym łatwy oraz szczelny montaż, rura wykonana zgodnie z normą PN-EN 13476-3

- zasypanie wykopów z przemieszczeniem gruntu

- darniowanie krawędzi skarp pasami darniny szer. 30-40cm dwóch wlotów/przyczółków istniejącego przepustu

- czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp

- naprawa odcinka drogi - przygotowanie istniejącej nawierzchni, profilowanie drogi, naprawa mieszanką naturalną z kruszywa łamanego 0-31,5mm, zagęszczenie drogi po nadaniu jej profilu, średnia wartość kruszywa 30cm po zagęszczeniu, ścięcie poboczy i nadanie profili wykonane w sposób zapewniający skuteczne odwodnienie drogi

b) naprawa przepustu drogowego w leśnictwie Ogorzałe (pomiędzy oddziałami 503c a 504a) - wymiana przepustu

- roboty ziemne w gruncie

- dostawa i montaż przepustu drogowego średnicy 600mm, wykonanego z dwuściennej rury karbowanej gwarantującej wysoką sztywność obwodową SN8 (8kPa) oraz gładkiej ścianie wewnętrznej, z kielichem zapewniającym łatwy oraz szczelny montaż, rura wykonana zgodnie z normą PN-EN 13476-3

- zasypanie wykopów z przemieszczeniem gruntu

- darniowanie krawędzi skarp pasami darniny szer. 30-40cm dwóch wlotów/przyczółków istniejącego przepustu

- czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp

- naprawa odcinka drogi - przygotowanie istniejącej nawierzchni, profilowanie drogi, naprawa mieszanką naturalną z kruszywa łamanego 0-31,5mm, zagęszczenie drogi po nadaniu jej profilu, średnia wartość kruszywa 30cm po zagęszczeniu, ścięcie poboczy i nadanie profili wykonane w sposób zapewniający skuteczne odwodnienie drogi

c) naprawa przepustu drogowego w leśnictwie Jeziorki (oddział 175c oraz 175h) - czyszczenie przepustów - 2 przepusty

- czyszczenie przepustów o średnicy 600mm z namułu

- czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp

- darniowanie krawędzi skarp pasami darniny szer. 30-40cm dwóch wlotów/przyczółków istniejącego przepustu

- naprawa odcinka drogi - przygotowanie istniejącej nawierzchni, profilowanie drogi, naprawa mieszanką naturalną z kruszywa łamanego 0-31,5mm, zagęszczenie drogi po nadaniu jej profilu, średnia wartość kruszywa 30cm po zagęszczeniu, ścięcie poboczy i nadanie profili wykonane w sposób zapewniający skuteczne odwodnienie drogi

d) naprawa przepustu drogowego w leśnictwie Kochanówka (oddział 212c) - wymiana przepustu

- roboty ziemne w gruncie

- dostawa i montaż przepustu drogowego średnicy 600mm, wykonanego z dwuściennej rury karbowanej gwarantującej wysoką sztywność obwodową SN8 (8kPa) oraz gładkiej ścianie wewnętrznej, z kielichem zapewniającym łatwy oraz szczelny montaż, rura wykonana zgodnie z normą PN-EN 13476-3

- zasypanie wykopów z przemieszczeniem gruntu

- darniowanie krawędzi skarp pasami darniny szer. 30-40cm dwóch wlotów/przyczółków istniejącego przepustu

- czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp

- naprawa odcinka drogi - przygotowanie istniejącej nawierzchni, profilowanie drogi, naprawa mieszanką naturalną z kruszywa łamanego 0-31,5mm, zagęszczenie drogi po nadaniu jej profilu, średnia wartość kruszywa 30cm po zagęszczeniu, ścięcie poboczy i nadanie profili wykonane w sposób zapewniający skuteczne odwodnienie drogi

Szczegółowy zakres robót zawierają następujące opracowania: Opis przedmiotu zamówienia; Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; Mapki z lokalizacją przepustów; Przedmiar robót oraz wzór umowy.

Dokument nr: SA.270.32.2019

Składanie ofert:
5. Sposób przygotowania oferty:
Pisemną ofertę (wg załączonego wzoru), na pełny zakres zamówienia, proszę złożyć do godz. 0800 dnia 11 grudnia 2019 r. w sekretariacie Nadleśnictwa Trzcianka.

Miejsce i termin realizacji:
2. Adres dostawy/miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Według opisu przedmiotu zamówienia.
3. Przewidywany termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2019 r.

Wymagania:
4. Warunki płatności:
Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego, sporządzonego na podstawie kosztorysu ofertowego. Wynagrodzenie jest płatne w ciągu 14 dni od momentu otrzymania faktury. Podstawą wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół odbioru prac podpisany przez strony.
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być opisane jak niżej:

.............................

[nazwa (firma) wykonawcy, adres wykonawcy]

Oferta dot. ,,AWARYNA NAPRAWA I UDROŻNIENIE PRZEPUSTÓW ZLOKALIZOWANYCH W LEŚNICTWIE JĘDRZEJEWO (oddz. 746h), LEŚNICTWIE OGORZAŁE (pomiędzy oddz. 503c, 504a), LEŚNICTWIE JEZIORKI (oddz. 175c, oddz.175h), LEŚNICTWIE KOCHANÓWKA (oddz. 212 c), ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE NADLESNICTWA TRZCIANKA"

Znak sprawy: SA.270.32.2019

Nie otwierać przed dniem: 11.12.2019 r. godz. 08.00

Oferta sporządzona na załączonym druku winna zawierać:

? nazwę firmy i adres składającego ofertę,

? ofertę cenową wraz z kosztorysami ofertowymi,

? jeżeli Wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części prac podwykonawcy, to musi wypełnić i załączyć do oferty Załącznik nr 2 (Propozycja zlecenia części zamówienia podwykonawcom). Brak tego załącznika w ofercie będzie uznawany jako stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia,

? w przypadku spółek wodnych zaświadczenia o wpisie spółki wodnej/związku do katastru wodnego.
Oferty będą oceniane z uwzględnieniem kryterium ceny.

Z Wykonawcą, który zaoferuje ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa, zgodnie z załączonym wzorem.

Zamawiający może w każdym momencie zrezygnować z udzielenia zamówienia lub jego części, unieważniając w tym zakresie postępowanie.

Kontakt:
Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest:

? Agnieszka Kukawka - w sprawach merytorycznych - tel. 660 797 431

? Tomasz Witkowski - w sprawach proceduralnych - tel. 660 797 428

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.