Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
637z dziś
4119z ostatnich 7 dni
15479z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa parkingu, drogi dojazdowej i chodników

Przedmiot:

Rozbudowa parkingu, drogi dojazdowej i chodników

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina - Miasto Elbląg
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
powiat: Elbląg
tel. 552353536, faks 552393334.
dzp@umelblag.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Elbląg
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-06 13:30:05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa parkingu, drogi dojazdowej i chodników dla inwestycji p.: ,,Rewitalizacja terenu przy ul. Królewieckiej 118-122A w Elblągu" w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019
2. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia:
Rozbudowa parkingu, drogi dojazdowej i chodników dla inwestycji p.: ,,Rewitalizacja terenu przy ul. Królewieckiej 118-122A w Elblągu" w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni chodników, miejsc postojowych oraz drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Królewieckiej 118-122A.

Lokalizacja robót budowlanych: ul. Królewiecka 118-122A, Elbląg, dz. 188/31 obr. 10

2. Zakres zamówienia obejmuje:
- wykonanie chodników,
- wykonanie miejsc parkingowych,
- wykonanie drogi dojazdowej do parkingu.

Szczegółowy zakres robót do wykonania został określony w przedmiarze oraz Załączniku Nr 1 do umowy. Rozwiązania projektowe do zakresu robót zawarte są w dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę ,,PROWED" Biuro Projektów drogowych z siedzibą w Elblągu przy ul. Legionów 5.

3. Szacunkowa wartość zamówienia:
288 969,21 zł

CPV: 45.23.32.00-1

Dokument nr: DZP.271.94.2019.PL

Miejsce i termin realizacji:
6. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:
data rozpoczęcia: data udzielenia zamówienia
data zakończenia: 29 maja 2020 r.

Wymagania:
5. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki:
Podstawa prawna:
art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych:
67.1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
12) zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;

Uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki:
Przepis art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) umożliwia bezprzetargowe powierzenie wykonania usług, dostaw lub robót budowlanych na rzecz podmiotu wewnętrznego, tj. udzielanie zamówień wewnętrznych (in-house) pomiędzy podmiotami sektora publicznego przy zastosowaniu trybu z wolnej ręki, pod warunkiem zajścia odpowiednich okoliczności. Gmina Miasto Elbląg jest Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Mając na uwadze powyższe możliwe jest powierzenie wykonywania przedmiotowych zadań Elbląskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 82-300 Elbląg, ul. Szańcowa 1, ponieważ spełnione są łącznie następujące warunki, tj.:
a) Zamawiający, tj. Gmina Miasto Elbląg, sprawuje kontrolę nad spółką, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej spółki,
b) ponad 90% działalności Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 82-300 Elbląg, ul. Szańcowa 1 dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego, tj. Gminę Miasto Elbląg sprawującego nad spółką bezpośrednią kontrolę; przedmiotowy procent działalności został ustalony na podstawie art. 67 ust. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych,
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Mając na uwadze powyższe regulacje możliwe jest powierzenie wykonywania zadań wyżej wymienionej spółce, gdyż spełnia ona przytoczone okoliczności umożliwiające udzielenie tego zamówienia w trybie in-house.
7. Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy albo informacja, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane:
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nie zostało zamieszczone.

Uwagi:
4. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia:
Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
82-300 Elbląg, ul. Szańcowa 1

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.