Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetarg├│w

..poka┼╝ukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3512z ostatnich 7 dni
15760z ostatnich 30 dni

Najcz─Ö┼Ťciej czytane (dzi┼Ť)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomo┼Ťciami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Kompleksowa realizacja w formie ,,zaprojektuj i wybuduj" projektu pn.: Stworzenie...

Przedmiot:

Kompleksowa realizacja w formie ,,zaprojektuj i wybuduj" projektu pn.: Stworzenie zintegrowanego transportu miejskiego

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiaj─ůcego: Gmina Wadowice Urz─ůd Miejski
pl. Jana Pawła II 23
34-100 Wadowice
powiat: wadowicki
tel. +48 33 873 18 11, faks +48 33 873 18 15
zamowienia@wadowice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Wadowice
Wadium: 80 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Kompleksowa realizacja w formie ,,zaprojektuj i wybuduj" projektu pn.: Stworzenie zintegrowanego transportu miejskiego w Wadowicach poprzez budow─Ö w─Öz┼éa przesiadkowego, parking├│w Park&Ride oraz ci─ůgu pieszo-rowerowego - ZAKRES 2: Budowa dwupoziomowego parkingu nr 2 w rejonie ul. J. Pi┼ésudskiego, budowa tablic informacyjnych wy┼Ťwietlaj─ůcych ilo┼Ť─ç wolnych miejsc na poszczeg├│lnych parkingach, wyposa┼╝enie w inteligentne systemy transportowe parkingu nr 1 w rejonie ul. Nadbrze┼╝na/ul. Sienkiewicza, parkingu nr 2 i parkingu nr 3 w rejonie ul. J. Pi┼ésudskiego/ul. Legion├│w oraz budowa dwukondygnacyjnego budynku zaplecza dworca autobusowego
Przedmiotem zam├│wienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie, na jej podstawie, rob├│t budowlanych. Przedmiot zam├│wienia obejmuje: 1. Etap I - Projektowanie: a) Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami okre┼Ťlonymi w programie funkcjonalno-u┼╝ytkowym dla parkingu nr 2 (m.in. strony od 61 do 64), tablic informacyjnych wy┼Ťwietlaj─ůcych ilo┼Ť─ç wolnych miejsc na poszczeg├│lnych parkingach (m.in. strony od 67 do 68) oraz wyposa┼╝enie w inteligentne systemy transportowe parking├│w (m.in. strony od 68 do 72) i w zakresie zgodnym z: -decyzj─ů zmieniaj─ůc─ů Regionalnego Dyrektora Ochrony ┼Ürodowiska w Krakowie z dnia 03.01.2019 r. znak OO.420.2.52.2018.JP decyzj─Ö o ┼Ťrodowiskowych uwarunkowaniach wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji. b) Uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwole┼ä na budow─Ö, niezb─Ödnych do wykonania rob├│t budowlanych dla przedmiotu. 2. Etap II - Wykonanie (po uzyskaniu ostatecznych decyzji oraz zezwole┼ä na budow─Ö) wszystkich rob├│t budowlanych dotycz─ůcych przedmiotu zam├│wienia: a) Realizacja rob├│t na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiaj─ůcego i w┼éa┼Ťciwy organ administracji architektoniczno-budowlanej dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a nast─Öpnie przekazanie Zamawiaj─ůcemu przedmiotu umowy obj─Ötego tym etapem. b) Sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania rob├│t budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji wykonawczej. c) Opracowanie dokumentacji powykonawczej dla zrealizowanej inwestycji oraz uzyskanie w imieniu Zamawiaj─ůcego pozwolenia na u┼╝ytkowanie

CPV: 45223320-5,71240000-2,71320000-7,71354000-4,71352000-0,45100000-8,45111200-0,45223300-9,45213312-3,45210000-2

Dokument nr: 633304-N-2019, IR.271.167.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na kt├│rej zamieszczona b─Ödzie specyfikacja istotnych warunk├│w zam├│wienia
Tak
www.wadowice.pl, http://bip.malopolska.pl/umwadowice

Dost─Öp do dokument├│w z post─Öpowania jest ograniczony - wi─Öcej informacji mo┼╝na uzyska─ç pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny spos├│b:
Osobi┼Ťcie, za po┼Ťrednictwem pos┼éa┼äca, za po┼Ťrednictwem operatora pocztowego
Adres:
Urz─ůd Miejski Wadowice, Plac Jana Paw┼éa II 23, 34-100 Wadowice

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-23, godzina: 10:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesi─ůcach: lub dniach: 640
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre┼Ťlonej dzia┼éalno┼Ťci zawodowej, o ile wynika to z odr─Öbnych przepis├│w
Okre┼Ťlenie warunk├│w: nie wymagane
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre┼Ťlenie warunk├│w: 1.Wykonawca winien posiada─ç ┼Ťrodki finansowe lub zdolno┼Ť─ç kredytow─ů w wysoko┼Ťci minimum 2.000.000,00 z┼é (s┼éownie: dwa miliony z┼éotych); 2.Wykonawca winien posiada─ç ubezpieczenie od odpowiedzialno┼Ťci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci zwi─ůzanej z przedmiotem zam├│wienia na minimum 2.000.000,00 z┼é (s┼éownie: dwa miliony z┼éotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno┼Ť─ç techniczna lub zawodowa
Okre┼Ťlenie warunk├│w: 1. Posiadanie wiedzy i do┼Ťwiadczenia Wykonawca musi wykaza─ç, ┼╝e w okresie ostatnich 5 lat przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert, a je┼╝eli okres prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci jest kr├│tszy - w tym okresie, wykona┼é nale┼╝ycie: 1) co najmniej dwa zam├│wienia w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj" polegaj─ůce na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu rob├│t budowlanych w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy z czego: a. przynajmniej jednego obiektu o konstrukcji ┼╝elbetowej o kubaturze minimum 4000 m3 ka┼╝dy, b. przynajmniej jednego obiektu z kostki betonowej (ulica, chodnik, ┼Ťcie┼╝ka rowerowa, ci─ůg pieszo-jezdny, parking, plac manewrowy, itp.) o powierzchni minimum 2000 m2 ka┼╝dy wraz z odwodnieniem lub 2a) co najmniej dwa zam├│wienia polegaj─ůce na wykonaniu dokumentacji projektowej na budow─Ö, przebudow─Ö lub rozbudow─Ö z czego: a. przynajmniej jednego obiektu o konstrukcji ┼╝elbetowej o kubaturze minimum 4000 m3 ka┼╝dy, b. przynajmniej jednego obiektu z kostki betonowej (ulica, chodnik, ┼Ťcie┼╝ka rowerowa, ci─ůg pieszo-jezdny, parking, plac manewrowy, itp.) o powierzchni minimum 2000 m2 ka┼╝dy wraz z odwodnieniem. oraz 2b) co najmniej dwa zam├│wienia polegaj─ůce na wykonaniu rob├│t budowlanych w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy z czego: - przynajmniej jednego obiektu o konstrukcji ┼╝elbetowej o kubaturze minimum 4000 m3 ka┼╝dy, - przynajmniej jednego obiektu z kostki betonowej (ulica, chodnik, ┼Ťcie┼╝ka rowerowa, ci─ůg pieszo-jezdny, parking, plac manewrowy, itp.) o powierzchni minimum 2000 m 2 ka┼╝dy wraz z odwodnieniem. 2.Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zam├│wienia Wykonawca musi mie─ç do dyspozycji osoby legitymuj─ůce si─Ö kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostan─ů tym osobom powierzone. W szczeg├│lno┼Ťci Wykonawca b─Ödzie dysponowa┼é osobami na ka┼╝de wymienione w poni┼╝szej tabeli stanowisko 1) Projektant w specjalno┼Ťci architektonicznej -uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno┼Ťci architektonicznej bez ogranicze┼ä 2) Projektant w specjalno┼Ťci konstrukcyjno-budowlanej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno┼Ťci konstrukcyjno-budowlanej bez ogranicze┼ä 3) Projektant w specjalno┼Ťci drogowej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno┼Ťci drogowej bez ogranicze┼ä 4)Projektant w specjalno┼Ťci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz─ůdze┼ä cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci─ůgowych i kanalizacyjnych uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno┼Ťci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz─ůdze┼ä cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci─ůgowych i kanalizacyjnych bez ogranicze┼ä 5)Projektant w specjalno┼Ťci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz─ůdze┼ä elektrycznych i elektroenergetycznych uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno┼Ťci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz─ůdze┼ä elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranicze┼ä 6)Kierownik budowy - rob├│t konstrukcyjno-budowlanych uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalno┼Ťci konstrukcyjno-budowlanej 7)Kierownik rob├│t drogowych uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalno┼Ťci drogowej 8)Kierownik rob├│t w specjalno┼Ťci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz─ůdze┼ä cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci─ůgowych i kanalizacyjnych uprawnienia budowlane do kierowania w specjalno┼Ťci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz─ůdze┼ä cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci─ůgowych i kanalizacyjnych 9)Kierownik rob├│t w specjalno┼Ťci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz─ůdze┼ä elektrycznych i elektroenergetycznych uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalno┼Ťci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz─ůdze┼ä elektrycznych i elektroenergetycznych 10) Geodeta-Uprawnienia zawodowe w zakresie geodezji i kartografii: 1.Geodezyjne pomiary sytuacyjno- wysoko┼Ťciowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne. 2. Rozgraniczanie i podzia┼éy nieruchomo┼Ťci (grunt├│w) oraz sporz─ůdzanie dokumentacji do cel├│w prawnych. Zamawiaj─ůcy dopuszcza wskazanie na stanowisko Geodety 2 os├│b.
Zamawiaj─ůcy wymaga od wykonawc├│w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu imion i nazwisk os├│b wykonuj─ůcych czynno┼Ťci przy realizacji zam├│wienia wraz z informacj─ů o kwalifikacjach zawodowych lub do┼Ťwiadczeniu tych os├│b: Tak
Informacje dodatkowe: Przez posiadanie uprawnie┼ä budowlanych wymaganych prawem dla os├│b uczestnicz─ůcych w realizacji zam├│wienia, rozumie si─Ö uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Dz. U. 2019 r., poz. 1186). Uprawnienia budowlane (nazwy specjalno┼Ťci i ich zakresy) b─Öd─ů rozpatrywane zgodnie z przepisami reguluj─ůcymi nadawanie uprawnie┼ä budowlanych w dacie ich nadania. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. Dz. U. 2019 r., poz. 1186), samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, mog─ů r├│wnie┼╝ wykonywa─ç osoby, kt├│rych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zosta┼éy uznane na zasadach okre┼Ťlonych w przepisach odr─Öbnych (ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa┼ästwach cz┼éonkowskich Unii Europejskiej). Przez posiadanie uprawnie┼ä zawodowych w zakresie geodezji i kartografii, rozumie si─Ö uprawnienia, o kt├│rych mowa w art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z p├│┼║n. zm.) lub odpowiadaj─ůce im wa┼╝ne uprawnienia wydane na podstawie wcze┼Ťniej obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w lub kt├│rej uznano kwalifikacje do wykonywania zawod├│w regulowanych w dziedzinie geodezji i kartografii na zasadach okre┼Ťlonych w przepisach odr─Öbnych (ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa┼ästwach cz┼éonkowskich Unii Europejskiej). Wykonawca zgodnie z art. 22a ustawy mo┼╝e w celu potwierdzenia spe┼éniania warunk├│w udzia┼éu w post─Öpowaniu, polega─ç na zdolno┼Ťciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot├│w, niezale┼╝nie od charakteru prawnego ┼é─ůcz─ůcych go z nim stosunk├│w prawnych. W odniesieniu do warunk├│w dotycz─ůcych wykszta┼écenia, kwalifikacji zawodowych lub do┼Ťwiadczenia, wykonawcy mog─ů polega─ç na zdolno┼Ťciach innych podmiot├│w, je┼Ťli podmioty te zrealizuj─ů us┼éugi lub roboty budowlane stanowi─ůce przedmiot zam├│wienia, do realizacji kt├│rych te zdolno┼Ťci s─ů wymagane. Wykonawca, kt├│ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot├│w, odpowiada solidarnie z podmiotem, kt├│ry zobowi─ůza┼é si─Ö do udost─Öpnienia zasob├│w, za szkod─Ö poniesion─ů przez zamawiaj─ůcego powsta┼é─ů wskutek nieudost─Öpnienia tych zasob├│w, chyba ┼╝e za nieudost─Öpnienie zasob├│w nie ponosi winy. Wykonawca, kt├│ry polega na zdolno┼Ťciach lub sytuacji innych podmiot├│w, musi udowodni─ç zamawiaj─ůcemu, ┼╝e realizuj─ůc zam├│wienie, b─Ödzie dysponowa┼é niezb─Ödnymi zasobami tych podmiot├│w, w szczeg├│lno┼Ťci przedstawiaj─ůc zobowi─ůzanie tych podmiot├│w do oddania mu do dyspozycji niezb─Ödnych zasob├│w na potrzeby realizacji zam├│wienia. Zamawiaj─ůcy mo┼╝e na ka┼╝dym etapie post─Öpowania uzna─ç, ┼╝e Wykonawca nie posiada wymaganych zdolno┼Ťci, je┼╝eli zaanga┼╝owanie zasob├│w technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsi─Öwzi─Öcia gospodarcze Wykonawcy mo┼╝e mie─ç negatywny wp┼éyw na realizacj─Ö zam├│wienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre┼Ťlone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj─ůcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj─ůcy przewiduje nast─Öpuj─ůce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre┼Ťlona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre┼Ťlona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre┼Ťlona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre┼Ťlona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W CELU WST─śPNEGO POTWIERDZENIA, ┼╗E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE┼üNIA WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU ORAZ SPE┼üNIA KRYTERIA SELEKCJI
O┼Ťwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe┼énianiu warunk├│w udzia┼éu w post─Öpowaniu
Tak
O┼Ťwiadczenie o spe┼énianiu kryteri├│w selekcji
Nie
III.4) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENT├ôW , SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KT├ôRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.odpisu z w┼éa┼Ťciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 2. za┼Ťwiadczenia w┼éa┼Ťciwego naczelnika urz─Ödu skarbowego potwierdzaj─ůce, ┼╝e wykonawca nie zalega z op┼éacaniem podatk├│w, wystawionego nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 3 miesi─ůce przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj─ůcego, ┼╝e wykonawca zawar┼é porozumienie z w┼éa┼Ťciwym organem podatkowym w sprawie sp┼éat tych nale┼╝no┼Ťci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg├│lno┼Ťci uzyska┼é przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz┼éo┼╝enie na raty zaleg┼éych p┼éatno┼Ťci lub wstrzymanie w ca┼éo┼Ťci wykonania decyzji w┼éa┼Ťciwego organu, 3.za┼Ťwiadczenia w┼éa┼Ťciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak┼éadu Ubezpiecze┼ä Spo┼éecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo┼éecznego albo innego dokumentu potwierdzaj─ůce ┼╝e wykonawca nie zalega z op┼éacaniem sk┼éadek na ubezpieczenia spo┼éeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 3 miesi─ůce przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj─ůcego, ┼╝e wykonawca zawar┼é porozumienie z w┼éa┼Ťciwym organem w sprawie sp┼éat tych nale┼╝no┼Ťci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg├│lno┼Ťci uzyska┼é przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz┼éo┼╝enie na raty zaleg┼éych p┼éatno┼Ťci lub wstrzymanie w ca┼éo┼Ťci wykonania decyzji w┼éa┼Ťciwego organu, 4.o┼Ťwiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z op┼éacaniem podatk├│w i op┼éat lokalnych, o kt├│rych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op┼éatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 z p├│┼║n. zm.).
III.5) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENT├ôW SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KT├ôRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPE┼üNIANIA WARUNK├ôW UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU:
1.informacji banku lub sp├│┼édzielczej kasy oszcz─Ödno┼Ťciowo-kredytowej potwierdzaj─ůcej wysoko┼Ť─ç posiadanych ┼Ťrodk├│w finansowych lub zdolno┼Ť─ç kredytow─ů wykonawcy, w okresie nie wcze┼Ťniejszym ni┼╝ 1 miesi─ůc przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert albo wniosk├│w o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu; 2.dokumentu potwierdzaj─ůcego, ┼╝e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno┼Ťci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci zwi─ůzanej z przedmiotem zam├│wienia na sum─Ö gwarancyjn─ů okre┼Ťlon─ů przez zamawiaj─ůcego, 3.wykazu rob├│t budowlanych wykonanych nie wcze┼Ťniej ni┼╝ w okresie ostatnich 5 lat przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert, a je┼╝eli okres prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci jest kr├│tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto┼Ťci, daty, miejsca wykonania i podmiot├│w, na rzecz kt├│rych roboty te zosta┼éy wykonane, na za┼é─ůczniku zgodnym z tre┼Ťci─ů za┼é─ůcznika nr 5 do SIWZ, z za┼é─ůczeniem dowod├│w okre┼Ťlaj─ůcych czy te roboty budowlane zosta┼éy wykonane nale┼╝ycie, w szczeg├│lno┼Ťci informacji o tym, czy roboty zosta┼éy wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid┼éowo uko┼äczone, przy czym dowodami, o kt├│rych mowa, s─ů referencje b─ůd┼║ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt├│rego roboty budowlane by┼éy wykonywane, a je┼╝eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska─ç tych dokument├│w - inne dokumenty, 4.wykazu us┼éug wykonanych, a w przypadku ┼Ťwiadcze┼ä okresowych lub ci─ůg┼éych r├│wnie┼╝ wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert albo wniosk├│w o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu, a je┼╝eli okres prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci jest kr├│tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto┼Ťci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot├│w, na rzecz kt├│rych dostawy lub us┼éugi zosta┼éy wykonane, na za┼é─ůczniku zgodnym z tre┼Ťci─ů za┼é─ůcznika nr 5 do SIWZ oraz za┼é─ůczeniem dowod├│w okre┼Ťlaj─ůcych czy te us┼éugi zosta┼éy wykonane lub s─ů wykonywane nale┼╝ycie, przy czym dowodami, o kt├│rych mowa, s─ů referencje b─ůd┼║ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt├│rego us┼éugi by┼éy wykonywane, a w przypadku ┼Ťwiadcze┼ä okresowych lub ci─ůg┼éych s─ů wykonywane, a je┼╝eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska─ç tych dokument├│w - o┼Ťwiadczenie wykonawcy; w przypadku ┼Ťwiadcze┼ä okresowych lub ci─ůg┼éych nadal wykonywanych referencje b─ůd┼║ inne dokumenty potwierdzaj─ůce ich nale┼╝yte wykonywanie powinny by─ç wydane nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 3 miesi─ůce przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert albo wniosk├│w o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu, 5.wykazu os├│b, skierowanych przez Wykonawc─Ö do realizacji zam├│wienia publicznego, w szczeg├│lno┼Ťci odpowiedzialnych za ┼Ťwiadczenie us┼éug, kontrol─Ö jako┼Ťci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie┼ä, do┼Ťwiadczenia i wykszta┼écenia niezb─Ödnych do wykonania zam├│wienia publicznego, a tak┼╝e zakresu wykonywanych przez nie czynno┼Ťci oraz informacj─ů o podstawie do dysponowania tymi osobami, na za┼é─ůczniku zgodnym z tre┼Ťci─ů za┼é─ůcznika nr 6 do SIWZ, 6.o┼Ťwiadczenia na temat wykszta┼écenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENT├ôW SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KT├ôRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
formularz oferty, wycena ofertowa, pe┼énomocnictwo do reprezentowania Wykonawc├│w w przedmiotowym post─Öpowaniu o zam├│wienie publiczne albo reprezentowania Wykonawc├│w w post─Öpowaniu jw. i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zam├│wienia, w przypadku Wykonawc├│w ubiegaj─ůcych si─Ö wsp├│lnie o udzielenie zam├│wienia, pe┼énomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokument├│w z┼éo┼╝onych wraz z ofert─ů, dokument potwierdzaj─ůcy dysponowanie niezb─Ödnymi zasobami innych podmiot├│w, (je┼╝eli dotyczy), o┼Ťwiadczenie o przynale┼╝no┼Ťci do grupy kapita┼éowej.
IV.1.3) Przewiduje si─Ö udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam├│wienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Wydłużenie terminu rękojmi 20,00
Do┼Ťwiadczenie Kierownika budowy - rob├│t konstrukcyjno-budowlanych 10,00
Do┼Ťwiadczenie Projektanta w specjalno┼Ťci konstrukcyjno-budowlanej 10,00

Termin zwi─ůzania ofert─ů: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk┼éadania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona u┼╝ywa COOKIES.

Korzystaj─ůc z niej wyra┼╝asz zgod─Ö na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przegl─ůdarki. Szczeg├│┼éy w Polityce Prywatno┼Ťci.