Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
772z dziś
4280z ostatnich 7 dni
16868z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie i wymiana absorbera końcowego

Przedmiot:

Wykonanie i wymiana absorbera końcowego

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZAKUPY TECHNICZNE KC
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
powiat: wołowski
885965134
Patryk.Fojt@pcc.eu
https://zakupy.pcc.pl/app/demand/notice/public/1169/details
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Brzeg Dolny
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-20 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie, dostawa i montaż kompletnego absorbera końcowego z wyposażeniem, demisterem i emitorem oraz wstawki łączącej absorber ze skruberem stosownie do dostarczonej dokumentacji technicznej oraz uzgodnień z Zamawiającym, a także prace związane z modyfikacją elementów i rurociągów GRP w celu podłączenia absorbera do istniejącej instalacji technologicznej.
1. Zakres prac:
1.1. Obowiązkowa wizja lokalna w zakładzie Zamawiającego, inwentaryzacja stanu istniejącego, dokonanie stosownych pomiarów, zapoznanie z dokumentacją istniejącego zbiornika i konstrukcji nośnej,
1.2. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia kosztorysu z rozbiciem co najmniej na następujące pozycje:
1.2.1. zbiornik absorbera oraz jego wyposażenie składowe wymienione poniżej, cena każdego elementu osobno - wykonanie,
1.2.2. emitor DN500,
1.2.3. wstawka trójnikowa DN800/DN400/DN800,
1.2.4. elementy montażowe i złączne: śruby, podkładki, nakrętki, uszczelki, liny odciągowe, szekle, obejmy odciągów, przekładki gumowe, smary i inne elementy niezbędne do wykonania prac montażowych,
1.2.5. transport do zakładu Zamawiającego,
1.2.6. dźwig i inny sprzęt niezbędny do wykonania prac,
1.2.7. rusztowania,
1.2.8. prace montażowe związane z wymianą zbiornika i jego osprzętu, w tym dopasowanie rurociągów w niezbędnym zakresie,
1.2.9. prace montażowo-spawalnicze związane z demontażem/montażem podestów obsługowych w niezbędnym zakresie,
1.3. sporządzenie i uzgodnienie dokumentacji projektowej ze wszystkimi niezbędnymi obliczeniami oraz uwzględniającej zmiany wymagane przez Zamawiającego, a następnie zatwierdzenie dokumentacji wykonawczej absorbera i ewentualnego projektu wzmocnienia konstrukcji stalowej z Zamawiającym,
1.4. wykonanie zbiornika zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją wykonawczą,
1.5. dostawa zbiornika wraz z dokumentacją powykonawczą, jakościową oraz instrukcją transportu i montażu do zakładu Zamawiającego w wyznaczone miejsce, rozładunek i przygotowanie do montażu na instalacji po stronie Wykonawcy,
1.6. dostawa demistera po stronie Wykonawcy, uzgodnienie doboru i parametrów technologicznych w porozumieniu z Zamawiającym,
1.7. wymiana absorbera:
1.7.1. zabudowa rusztowań w zakresie niezbędnym do prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzenia prac z uwzględnieniem demontowanych podestów obsługowych,
1.7.2. demontaż podestów obsługowych w zakresie niezbędnym do wyciągnięcia istniejącego absorbera i kompensatora, demontaż lin odciągowych oraz obejm emitora i absorbera, demontaż istniejącego absorbera, kompensatora i emitora,
1.7.3. uzbrojenie nowego absorbera w ruszty podtrzymujące pakiet pierścieni Palla oraz w płytę dystrybucyjną, montaż demistera ze stali KO,
1.7.4. dostawa kompletnego pakietu pierścieni Palla oraz wsypanie pierścieni do absorbera po stronie Zamawiającego, pakiet 4,5 m3 pierścieni o średnicy ?25 mm wykonanych z C-PVC, ciężar właściwy ok 80 kg/m3,
1.7.5. montaż nowej wstawki trójnikowej i posadowienie absorbera, dopasowanie kompensatora i kołnierza DN800 wstawki,
1.7.6. podłączenie absorbera do instalacji, dopasowanie rurociągów w niezbędnym zakresie,
1.7.7. montaż emitora TWS,
1.7.8. montaż obejm z nowymi odciągami KO, umocowanie odciągów, obejmy należy oddzielić od tworzywa przekładkami gumowymi o twardości co najmniej 60 st. w skali Shore'a,
1.7.9. montaż podestów obsługowych i zdemontowanych fragmentów konstrukcji stalowej, zabezpieczenie antykorozyjne w przypadku prowadzenia prac spawalniczych,
1.7.10. demontaż rusztowań, uprzątnięcie i przywrócenie stanu pierwotnego instalacji w obrębie prowadzonych prac,
1.7.11. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania dokumentacji jakościowej i powykonawczej w terminie do 14 dni od daty podpisania bez uwag Protokołu Częściowego Odbioru Technicznego wykonanych prac. Przekazanie dokumentacji jest warunkiem koniecznym do podpisania Protokołu Końcowego Odbioru Technicznego.

2. Zakres dostawy:
2.1. zbiornik absorbera z wyposażeniem (włazy DN600 i zaślepki DN50/DN80 wg rysunku, ruszty, płyta dystrybucyjna, kosz demistera, demister, rura wlewowa),
2.2. wstawka trójnikowa redukcyjna okołnierzowana DN800|DN400|DN800,
2.3. emitor DN500,
2.4. elementy złączne i montażowe: śruby, podkładki, nakrętki, uszczelki, liny odciągowe, szekle, obejmy odciągów, przekładki gumowe, smary i inne elementy niezbędne do wykonania prac montażowych,
2.5. dokumentacja techniczna zgodna z punktem 5 niniejszego SIWZ.

3. Parametry technologiczne
3.1. medium: opary NaOH, ług sodowy do 18%, opary NaOCl, podchloryn sodu do 14,5%, chlor gazowy mokry Cl2,
3.2. gęstość: 1200 kg/m3,
3.3. temp. robocza: 33°C,
3.4. temp. dopuszczalna: 60°C,
3.5. ciśnienie dopuszczalne: 15 mbar(g),
3.6. dopuszczalny spadek ciśnienia: 10÷15 mbar(g),
3.7. spadek ciśnienia na wypełnieniu pakietu: ~2,5 mbar/m pierścieni,
3.8. temp. otoczenia: -20°C / +40°C,
3.9. PS: -0,15 bar(g) / +0,45 bar(g),
3.10. TS: 0°C / +60°C,

4. Wymagania techniczne
4.1. wymiary zbiornika wg dokumentacji technicznej załączonej do postępowania oraz uzgodnień z Zamawiającym, obowiązkowo zatwierdzenie wymiarów w dokumentacji wykonawczej,
4.2. długość śrub należy dobrać tak, by zachować zapas 2-4 zwojów, podczas montażu gwinty zabezpieczyć smarem,
4.3. powierzchnia zewnętrzna elementów TWS ma być zabezpieczona przed wpływem promieniowania UV,
4.4. nakrętki i łby śrub na kołnierzach TWS należy obowiązkowo oddzielić od tworzywa płaską podkładką stalową ,
4.5. próbę hydrauliczną zbiornika absorbera należy przeprowadzić przy użyciu wody,
4.6. owiercenie kołnierzy zgodne z EN 1092 PN10,
4.7. wykonanie rur TWS wg DIN 16965,
4.8. wykonanie kształtek TWS wg DIN 16966,
4.9. śruby wg PN-EN ISO 4014:2011, nakrętki wg PN-EN ISO 4032
4.10. emitor:
4.10.1. średnica DN500,
4.10.2. długość minimalna ok. 5,2 m,
4.10.3. dwa króćce pomiarowe z gwintem wewn. M64x4 na wysokości ok. 2,6 m, wymagany odcinek prosty przed i za króćcami o długości co najmniej 2,5 m,
4.10.4. jeden króciec DN25 na wysokości ok. 300 mm nad króćcem DN500,
4.11. wykonanie materiałowe
4.11.1. zbiornik, emitor i wstawka trójnikowa: GRP na bazie żywicy Derakane 411, dopuszczalny inny typ o identycznej lub lepszej wytrzymałości chemicznej i mechanicznej po uzgodnieniu z Zamawiającym,
4.11.2. rura wlewowa: GRP na bazie żywicy Derakane 411,
4.11.3. zaślepki i włazy: GRP na bazie żywicy Derakane 411,
4.11.4. demister: siatka/mesh tworzywowy lub KO,
4.11.5. uszczelki:
4.11.5.1. do wymiaru DN600: Kroll&Ziller G-ST-P/S EPDM/ST z oznaczeniem koloru zielonego,
4.11.5.2. powyżej DN600 jeden z dwóch wariantów (należy uzgodnić jeden wariant):
o Kroll&Ziller G-ST-P/OE EPDM/ST w formie pierścienia stalowego pokrytego szczelną powłoką gumową, wymiary wg dokumentacji kołnierzy lub
o Kroll&Ziller G-ST-P/S EPDM/ST z oznaczeniem koloru zielonego,
4.11.6. kołnierze luźne do DN200: tworzywowe PP,
4.11.7. kołnierze luźne powyżej DN200: stal węglowa zabezpieczona powłoką epoksydową, niedzielone,
4.11.8. łapy montażowe: stal KO,
4.11.9. wewnętrzne elementy zbiornika - ruszty, płyta dystrybucyjna, kosz demistera, śruby i nakrętki mocujące: PVC-U czerwony lub PVC-C szary,
4.11.10. elementy montażowe i złączne: stal ocynkowana ogniowo
4.11.11. tabliczka znamionowa: stalowa KO 1.4404 mocowana nitami A4 lub inna wlaminowana w ścianę zbiornika,
4.11.12. zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowych w miejscu wykonywania prac spawalniczych oraz obejm: C5-M o trwałości H wg PN-EN 12944, powierzchnia zabezpieczanych elementów ma być oczyszczona do stopnia Sa 2.5 lub St 3 wg PN ISO 8501,
4.12. kolorystyka wg RAL:
4.12.1. konstrukcja stalowa i obejmy - 5010
4.12.2. drabiny, barierki bezpieczeństwa - 1035

Dokument nr: BKC/0169/19

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zakupy.pcc.pl/app/demand/notice/public/1169/details
Termin zbierania ofert:

2019-12-20 14:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji prac: remont postojowy 2020, montaż w terminie 13.05.2019 - 16.05.2019, dokładny termin prac na instalacji zostanie potwierdzony z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem przez Zamawiającego.
Miejsce realizacji zamówienia:

Brzeg Dolny

Wymagania:
5. Dokumentacja powykonawcza i jakościowa
5.1. Dostarczenie kompletnej dokumentacji opisanej poniżej jest warunkiem dokonania odbioru końcowego prac przez Zamawiającego.
5.2. Niedostarczenie dokumentacji lub jej niezgodność ze standardem obowiązującym w PCC Rokita będzie potraktowane jako niezrealizowanie zamówienia i jest podstawą do wstrzymania odbioru prac.
5.3. Dokumentacja ma być dostarczona w komplecie w dwóch kopiach w wersji papierowej oraz w jednej kopii elektronicznej na nośniku pendrive lub płycie CD.
5.4. Wszystkie wymiary w dokumentacji mają być podane w systemie metrycznym.
5.5. Zakres dokumentacji:
5.5.1. kompletna dokumentacja projektowa/wykonawcza wraz z obliczeniami,
5.5.2. instrukcja obsługi, montażu i transportu zbiornika,
5.5.3. rysunek złożeniowy powykonawczy absorbera,
5.5.4. rysunki powykonawcze wszystkich elementów wyposażenia zbiornika,
5.5.5. rysunek powykonawczy emitora,
5.5.6. rysunek tabliczki znamionowej,
5.5.7. rysunek przekroju dobranych uszczelek G-ST-P/OE, jeśli występują,
5.5.8. wykaz części wchodzących w skład zbiornika wraz z wyposażeniem uwzględniający wykonanie materiałowe, masę, producenta, ew. normę wykonawczą,
5.5.9. dokumentacja doboru demistera,
5.5.10. protokół z przeprowadzonej próby hydraulicznej zbiornika absorbera wraz z poświadczeniem szczelności,
5.5.11. certyfikaty, atesty i świadectwa materiałowe:
5.5.11.1. elementy stalowe: certyfikat materiałowy 3.1 wg EN 10204,
5.5.11.2. elementy tworzywowe i TWS: certyfikat materiałowy 3.1 wg EN 10204,
5.5.11.3. uszczelnienia: atest 2.2 wg EN 10204,
6. Informacje dodatkowe
6.1. Zamawiający jest uprawniony do dokonania inspekcji na żądanie na terenie zakładu Wykonawcy.
6.2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom wymaganego sprzętu ochrony osobistej: maski przeciwgazowe z pochłaniaczami ABEK, kaski ochronne, okulary ochronne chemiczne, sprzęt ochrony przed upadkiem z wysokości i inny niezbędny przy wykonaniu w/w zadania.
6.3. Wykonawca jest zobowiązany zaznajomić podległych pracowników z Kompendium informacji BHP, dostępnym w portalu PCC Rokita (Strona główna > O Firmie > Zasady bezpieczeństwa > Kompendium BHP), oraz dostarczyć koordynatorowi podpisane przez każdego pracownika Wykonawcy i Podwykonawców formularze FS.C 301.06 Oświadczenie o znajomości.
6.4. Zamawiający opracowuje dokument Analiza Bezpieczeństwa Pracy moduł A. Na jego podstawie Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i przesłania koordynatorowi formularza FS.C.301.10 Analiza Bezpieczeństwa Pracy moduł B. Uzgodnienie i zatwierdzenie dokumentu z koordynatorem oraz służbami BHP Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem jest warunkiem koniecznym do sporządzenia Protokołu przekazania robót oraz dopuszczenia Wykonawcy do prac.
6.5. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac, zapewnienia oznakowania ostrzegawczego itp.
6.6. Zakup, dostawa i zabezpieczenie materiałów niezbędnych do realizacji usługi należą do Wykonawcy, z wyjątkiem materiałów określonych jako dostawa Zamawiającego.
6.7. Wykonawca zapewnia dźwig i wszelki inny sprzęt niezbędny do wykonania prac.
6.8. Wykonawca zapewnia i zabezpiecza rusztowania.
6.9. Zabrania się dokonywania zmian w konstrukcji bez konsultacji z Zamawiającym.
6.10. Wykonawca zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z materiałów dopuszczonych do stosowania na terenie Unii Europejskiej.
6.11. Wszelkie odpady powinny być składowane selektywnie w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego. Odbiorcą odpadów jest spółka Ekologistyka, Wykonawca odpowiada za załadunek i transport odpadów na teren odbiorcy odpadów.
6.12. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawienia nienagannego porządku w miejscu wykonywania prac oraz postępowania zgodnie z obowiązującymi na terenie PCC Rokita S.A. Wewnętrznymi Zarządzeniami.
6.13. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom zaplecza technicznego oraz socjalnego.
6.14. W miejscu wykonywania prac dostępne są media:
6.14.1. prąd elektryczny,
6.14.2. woda przemysłowa,
6.14.3. woda demi,
6.14.4. para technologiczna.
6.15. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace na okres 24 miesięcy.
Formuła realizacji:

Akcja ofertowa nieograniczona
Okres związania ofertą:

3 miesiące
Okres związania ofertą do:

Puste
Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych:

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawach technicznych dot. przedmiotu zakupu
Osoba kontaktowa:

Patryk Fojt
Telefon do osoby kontaktowej:

885965134
Adres mailowy do osoby kontaktowej:

Patryk.Fojt@pcc.eu

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.