Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
772z dziś
4280z ostatnich 7 dni
16868z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usług samochodem specjalistycznym z podnośnikiem montażowym oraz...

Przedmiot:

Świadczenie usług samochodem specjalistycznym z podnośnikiem montażowym oraz podnośnikiem koszowym wraz z obsługą operatora

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Piekary Śląskie
ul. Gen. Jerzego Ziętka 60
41-940 Piekary Śląskie
powiat: Piekary Śląskie
tel. (32) 287-19-67
przetargi@zgm.plekary.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Piekary Śląskie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Działając w imieniu Gminy Piekary Śląskie - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60 zwracam się z zapytaniem o cenę na:
Świadczenie usług samochodem specjalistycznym z podnośnikiem montażowym oraz podnośnikiem
koszowym wraz z obsługą operatora wykonywanych na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w
Piekarach Śląskich w 2020 r.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług samochodami z podnośnikiem montażowym o
wysokości podnoszenia:
- na podwoziu samochodowym od 15 do 20 metrów (kabina na: kierowcę + 2 miejsca dla pasażerów w
kabinie),
- na podwoziu samochodowym od 20 do 30 metrów (kabina na: kierowcę + 2 miejsca dla pasażerów w
kabinie),
- na podwoziu samochodowym od 30 do 40 metrów (kabina na: kierowcę + 2 miejsca dla pasażerów w
kabinie),
- podnośnikiem koszowym na przyczepce o wysokości podnoszenia od 20 do 30 metrów, wraz z
obsługą operatora.

Dokument nr: ZGM/NZ-343-206/2019

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać mailem na adres: przetargi@zgm.plekary.pl lub złożyć osobiście
w siedzibie Zakładu przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60 w Piekarach Śląskich sekretariat (pokój nr 1)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.12.2019 r. do godz. 12:00.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich zastrzega sobie możliwość negocjowania
zaproponowanej ceny.
Oferta winna zawierać:
Wskazanie na kopercie lub w temacie maila OFERTA na: ,,Świadczenie usług samochodem
specjalistycznym z podnośnikiem montażowym oraz podnośnikiem koszowym wraz z obsługą operatora
wykonywanych na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich w 2020 r."
1. Podpisany i wypełniony formularz ofertowy Wykonawcy.
2. Pełnomocnictwo, w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje inna osoba/osoby niż wskazane w akcie
rejestrowym.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

Wymagania:
2. Samochody oraz podnośniki winny być dopuszczone do ruchu oraz sprawne technicznie.
Wykonawca winien dysponować dokumentami dopuszczającymi te urządzenia do pracy oraz
osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia.
3. Zamówienia na wykonanie usługi wraz z określeniem rodzaju wymaganego sprzętu oraz
przewidywanego czasu pracy Zamawiający przekazywać będzie telefonicznie na podane przez
Wykonawcę numeiy, najpóźniej do godziny 15.00 dnia poprzedzającego realizację zadania.
4. W pozostałych godzinach oraz dniach wolnych od pracy, w przypadku wystąpienia sytuacji
awaryjnej lub zagrożenia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia Wykonawcy
zapotrzebowania na wykonanie usługi w terminie do 2 godzin od momentu przekazania zamówienia
(telefonicznie) na wykonanie usługi. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązuje się podjąć stosowne
działanie, w szczególności podstawić urządzenie wraz z obsługą operatora we wskazane miejsce.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykluczenia Wykonawcy, który z przyczyn
leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę co doprowadziło do rozwiązania umowy.
6. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie
od wyniku postępowania.
7. W cenie jednostkowej netto należy uwzględnić każdorazowy dojazd i zjazd do siedziby zakładu
(celem zabrania i odstawienia z powrotem pracowników) wraz z dojazdem do miejsca awarii.
8. Cena jednostkowa netto za godzinę pracy urządzenia przedstawiona w ofercie nie ulegnie zmianie
przez okres objęty umową.
9. Rozliczenie za wykonane usługi następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie
wystawionej faktury, sporządzonej w oparciu o potwierdzoną przez Zamawiającego kartę drogową.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.