Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
772z dziś
4280z ostatnich 7 dni
16868z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zmiana ogrzewania na gazowe

Przedmiot:

Zmiana ogrzewania na gazowe

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
ul. Bolesława Czerwieńskiego 16
31-319 Kraków
powiat: Kraków
Telefon: +48126166127, +48126166128 Faks: 12 616-61-29
zbk@zbk.krakow.pl
https://zbkkrakow.ezamawiajacy.pl/pn/zbkkrakow/demand/notice/public/10359/details
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Likwidacja niskiej emisji (palenisk węglowych) - zmiana ogrzewania na gazowe w lokalu przy pl. Bohaterów Getta 4/2, będącego w zasobie Gminy miejskiej Kraków.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Likwidacja niskiej emisji (palenisk węglowych) - zmiana ogrzewania na gazowe w lokalu przy pl. Bohaterów Getta 4/2, będącego w zasobie Gminy miejskiej Kraków zgodnie z przedmiarem robót i dokumentacją projektową.

Dokument nr: TT.32-430-1890/19/NZ

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć poprzez platformę oneplace.marketplanet.pl do dnia 12.12.2019 r. do godz. 12:00. Należy dołączyć podpisany przez osobę uprawnioną Formularz "oferty",wymagane uprawnienia oraz kosztorys ofertowy w formie skanu .Oferta złożona w formie papierowej lub drogą elektroniczna (e-mail) nie będzie rozpatrywana.

Miejsce i termin realizacji:
2. Pożadanv/wymaganv* termin realizacji umowy od dnia zawarcia umowy do 20.12.2019 r.

Wymagania:
3. Wymagany minimalny okres gwarancji- 36 miesięcy
4. Kryteria oceny oferty- Cena 100 %
5. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
1) podpisany przez osobę uprawnioną Formularz "oferty" wg załączonego wzoru,
2) kosztorys ofertowy
3) dokumenty poświadczające dysponowanie osobą posiadającą:
- aktualne uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych (z zakresie przedmiotu zamówienia) - dotyczy osoby przewidzianej do kierowania robotami.
6. Opis sposobu obliczenia ceny podawanej w ofercie
Cenę należy obliczyć w oparciu o przedmiar robót/opis przedmiotu zamówienia/*.
Cena jest obowiązująca przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji.
9. Jeżeli cena zawarta w ofercie przekracza kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia negocjacji w zakresie oferowanych cen z wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub nie zawarcia umowy z wykonawcą jeżeli wystąpią okoliczności świadczące o tym, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, lub pojawi się potrzeba pilnego wykonania innego zamówienia ze środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zamówienia, lub z innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
11. Zamawiający odrzuci Ofertę, która zastała złożona przez wykonawcę, który ma zobowiązania wobec Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa.

Kontakt:
8. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Imię i nazwisko: Marek Łapka, tel.: 12 / 616-61-63.

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.