Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4165z ostatnich 7 dni
16142z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja placu zabaw

Przedmiot:

Modernizacja placu zabaw

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Przełom" w Mińsku Mazowieckim
ul. Kościuszki 20
05-300 Mińsk Mazowiecki
powiat: miński
tel. 25 758 50 11 wew.17.
sm@smprzelom.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Mińsk Mazowiecki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-17 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
modernizacja placu zabaw
położonego w rejonie budynków
Kopernika 3 i Stanisławowska 1 w Mińsku Mazowieckim.
W zakres robót związanych z modernizacją placu zabaw wchodzą:

- opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

- dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw,

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe wraz z podbudową,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej szarej zamkniętej obrzeżem betonowym,

- wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z furtką,

- uporządkowanie terenu przyległego.
Oryginały do wglądu w trakcie przetargu.

Składanie ofert:
Ofertę prosimy złożyć w sekretariacie Spółdzielni (pokój nr 9) w terminie do dnia 17.12.2019r. do godziny 1200 w zabezpieczonej kopercie zatytułowanej:

,,Modernizacja placu zabaw w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przełom"
w Mińsku Mazowieckim".

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej i przesłanie jej w wyżej podanym terminie na adres e-mail: sm@smprzelom.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: do 30.04.2020 r.

Wymagania:
Oferta winna zawierać:

- wypełniony formularz zobowiązania rzeczowo-finansowego (ceny brutto wg załącznika nr 1),

- oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w specyfikacji (wg załącznika nr 2),

- dane ogólne o firmie (wg załącznika nr 3),

- dowód wpłaty wadium - wadium winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed dniem przetargu,

Kserokopie:

- prawa do występowania w obrocie prawnym,

- ubezpieczenia osób trzecich od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone w związku z przeprowadzonymi robotami,

- referencje potwierdzające wykonanie robót o zbliżonym przedmiocie i wartości zadania,

- warunki oraz okres gwarancji i rękojmi.

[1] Oferentowi, którego oferta zostanie wybrana wadium zostanie zaliczone (przeksięgowane) na poczet właściwego zabezpieczenia wykonania umowy i zwrócone po odbiorze robót.

Oferent którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie opracowanej na podstawie niniejszego zapytania lub zawarcie umowy jest niemożliwe z winy Oferenta.

Oferentom, których oferta nie zostanie wybrana zwrot wadium nastąpi po zawarciu umowy na wykonanie zadania z wybranym Wykonawcą.

Kontakt:
Szczegółowych informacji niezbędnych do opracowania oferty udziela Kierownik Działu Administracji i Eksploatacji Michał Płochocki, tel. 25 758 50 11 wew.17.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.