Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3840z ostatnich 7 dni
16678z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Organizacja oraz kompleksowe utrzymanie czystości dróg, placów, miejsc rekreacji,...

Przedmiot:

Organizacja oraz kompleksowe utrzymanie czystości dróg, placów, miejsc rekreacji, chodników i terenów zieleni

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Giżycko
ul. Mickiewicza 33
11-500 Giżycko
powiat: giżycki
+48 87 429 99 60, faks +48 87 429 99 76
ugg@ugg.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Giżycko
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-06 16:45:03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia są poszczególne zadania:

a) Organizacja oraz kompleksowe utrzymanie czystości dróg, placów, miejsc rekreacji, chodników (ścieżek rowerowych) i terenów zieleni w tym pielęgnacji terenów zieleni;

b) Bieżące remonty i konserwacja dróg, chodników, ciągów pieszych i placów, przystanków, na terenie gminy;

c) Utrzymanie obiektów cmentarnictwa wojennego oraz cmentarzy komunalnych;

d) Bieżące utrzymanie i konserwacja stanowiącej własność Gminy Giżycko kanalizacji deszczowej;

e) Zimowe utrzymanie dróg, chodników, ciągów pieszych i placów na terenie gminy;

f) Wycinka drzew i krzewów

Usługi oraz remonty wyżej opisane dotyczą gruntu stanowiącego własność Gminy Giżycko lub oddanego jej w posiadanie na podstawie innych tytułów prawnych oraz gruntu, na którym Gmina zobowiązała się świadczyć usługi w oparciu o zawarte przez Gminę porozumienia.
Szacunkowa wartość zamówienia:

Roboty budowlane (ppkt b) - 925 925,93 netto tj. 214 747,30 euro

Usługi (ppkt a, c, d, e, f) - 555 284,55 netto tj. 128785,53 euro

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:

Umowa zostanie zawarta na czas określony tj. od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Uwagi:
Nazwa i adres wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o., Bystry 1H, 11-500 Giżycko
Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki:

Zamówienie polegające na: organizacji oraz kompleksowym utrzymaniu czystości dróg, placów, miejsc rekreacji, chodników (ścieżek rowerowych) i terenów zieleni w tym pielęgnacji terenów zieleni; bieżących remontach i konserwacji dróg, chodników, ciągów pieszych i placów, przystanków, na terenie gminy; utrzymaniu obiektów cmentarnictwa wojennego oraz cmentarzy komunalnych; bieżącym utrzymaniu i konserwacji stanowiącej własność Gminy Giżycko kanalizacji deszczowej; zimowym utrzymanie dróg, chodników, ciągów pieszych i placów na terenie gminy; wycince drzew i krzewów jest zadaniem własnym Gminy.

Przepis art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp stanowi, że zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,

b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Przepis art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp ma zastosowanie przez podmioty wskazane w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy Pzp. Zamawiający: Gmina Giżycko jest jednostką sektora finansów publicznych, zatem mieści się w katalogu pomiotów wskazanych powyżej. Przywołany przepis umożliwia zamawiającemu udzielenie zamówienia z wolnej ręki jeśli łącznie zostają spełnione trzy przesłanki, określone kolejno w lit. a) - c).

Przesłanka z art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. a) ustawy Pzp wskazuje, że możliwe będzie udzielenie zamówienia z wolnej ręki takiej osobie prawnej, nad którą zamawiający sprawuje kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej. Jednostka kontrolowana przez zamawiającego to taka, której niezależność od zamawiającego z art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy Pzp ma charakter formalny (jest to odrębna osoba prawna), ale pozostaje zamawiającemu ściśle podległa.
W niniejszym przypadku przejawem zależności oraz sprawowanie kontroli odbywa się poprzez powoływanie przez Gminę Giżycko, będącą 100% udziałowcem, członków Rady Nadzorczej. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. powstał poprzez przekształcenie samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Gminny Zakład Komunalny w Giżycku w spółkę prawa handlowego, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 4 ust. 1 pkt 1 , art. 22 ust. 1, art. 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej mocą Uchwały Rady Gminy Giżycko NR XI/139/2011 z dnia 26 października 2011 r. Z aktu powołującego Spółkę wynika, że Zamawiającemu przysługuje pełne prawo głosu jako walne zgromadzenie i ma dominujący wpływ na cele strategiczne spółki i zakres jej działania. Funkcję zgromadzenia wspólników pełni Wójt reprezentujący Gminę Giżycko - jedynego wspólnika Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. zgodnie z §5 aktu założycielskiego Spółki .

W art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. b) ustawy Pzp ujęto kolejną przesłankę, która musi być spełniona, aby było możliwe udzielenie zamówienia z wolnej ręki. Przesłanka jest spełniona, jeśli ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczyć ma wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę,
której mowa w lit. a). Podstawową działalnością Spółki jest realizacja zadań własnych Gminy powierzonych przez Zamawiającego, wynikających z aktu powołującego Spółkę. Ponad 90% działalności opiera się na realizacji zadań powierzonych przez samorząd z zakresu zadań własnych gminy. Działalność poza tą sferą, czyli realizowana działalność komercyjna nie przekracza 10% przychodów spółki.

W art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. c) wskazano, że w kontrolowanej osobie prawnej nie może zaistnieć bezpośredni udział kapitału prywatnego. W niniejszym przypadku Gmina Giżycko posiada 100% udziałów w Spółce, tym samym warunek został spełniony.
Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze

zawarcia umowy.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Pzp nie zostało

zamieszczone ani też opublikowane.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.