Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
484z dziś
4398z ostatnich 7 dni
15487z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja i naprawy bieżące instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej oraz...

Przedmiot:

Konserwacja i naprawy bieżące instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji

Data zamieszczenia: 2019-12-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: KZB Legionowo Sp. z o.o
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 3
05-120 Legionowo
powiat: legionowski
Tel: 22 774 45 95 Fax: 22 774 11 77
info@kzb-legionowo.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Legionowo
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-17 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
konserwacja i naprawy bieżące instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji zlokalizowanych w budynkach stanowiących własność KZB Legionowo Sp. z o.o
1. Przedmiot zamówienia:
Konserwacja i naprawy bieżące instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji zlokalizowanych w budynkach stanowiących własność KZB Legionowo Sp. z o.o
3. Istotne warunki zamówienia:
1. Konserwacja i naprawy bieżące instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji zlokalizowanych w budynkach stanowiących własność KZB Legionowo Sp. z o.o, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania - zapewniająca sprawne ich funkcjonowanie w zakresie:
1) Przegląd serwisowy agregatów skraplających i parowników obejmuje:
- Sprawdzenie pracy sterownika oraz pilota
- czyszczenie filtrów parownika
- czyszczenia parownika
- odgrzybianie parownika
- czyszczenie i dezynfekcja parownika (szczotka i grzebień do lamel)
- sprawdzenie parametrów technicznych urządzeń wewnętrznych
- korekta ustawień sterowników głównych
- sprawdzanie parametrów technicznych agregatu
- czyszczenie skraplacza
- sprawdzenie skraplacza ze względu na uszkodzenia i korozje
- sprawdzanie połączeń elektrycznych
- sprawdzanie drożności odpływu skroplin
- uzupełnienie czynnika w układach chłodniczych (freon, olej, glikol, propan, R410)
2) Przegląd serwisowy centrali wentylacyjnej obejmuje:
- czyszczenie komór filtrowych
- wymiana filtrów lub ich czyszczenie (ocena stanu technicznego)
- sprawdzenie automatyki
- regulacja przepustnic i sprawdzanie silników wentylatorów
- wykonanie pomiarów wydajności centrali i regulacja
- czyszczenie wymiennika krzyżowego - na sucho i na mokro
- sprawdzenie połączeń elementów
3) Przegląd serwisowy wentylatorów wyciągowych obejmuje:
- czyszczenie
- sprawdzenie automatyki
sprawdzanie silników wentylatorów
- wykonanie pomiarów wydajności wentylatora
- sprawdzenie stanu technicznego łożysk
4) Usuwanie usterek i awarii urządzeń w ciągu 24 godzin od otrzymania powiadomienia.
2. Dostarczenia na własny koszt niezbędnych części i materiałów do przeprowadzenia prac konserwacyjnych oraz udzjelenia na nie gwarancji na okres wyznaczony przez producenta, zapewniając specjalistyczny sprzęt, przeszkolonych serwisantów oraz potrzebny transport.
3. Utylizacja materiałów i urządzeń:
1) Właścicielem odpadów wytworzonych w czasie przeglądu urządzeń klimatyzacyjnych będzie Wykonawca.
2) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu kopii dokumentu potwierdzającego rejestrację w Bazie Danych Odpadowych.
3) Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji powstałych w wyniku przeglądów odpadów we własnym zakresie i koszcie.
4) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kopii ,,Karty przekazania odpadów".

Dokument nr: DOP/ZPU/UU/6/2019

Składanie ofert:
Wypełniony w języku polskim formularz ,,Oferta", według wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, należy złożyć w siedzibie KZB Legionowo Sp. z o.o., (adres: ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo) lub przesłać na nr faksu 22 774 11 77 lub drogą mailową na adres infoffikzb-legionowo.pl, do dnia 17 grudnia 2019r. do godz. 15:00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji: Od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.

Wymagania:
4. Zamawiający wybierze ofertę zawierającą najniższą cenę ofertową brutto.
5. Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę, której wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
6. Wykonawca ubiegający się o udzielnie zamówienia jest zobowiązany do złożenia:
1) Formularza ofertowego (załącznik nr 3).
2) Formularza cenowego (załącznik nr 3 a)
3) Zaakceptowanego wzoru umowy (załącznik nr 2).
4) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w zakresie serwisu urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
5) Posiadane przez osobę przewidzianą do wykonywania usługi konserwacyjno - serwisowej świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku eksploatacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828 z późniejszymi zmianami).
5. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzjelenia zamówienia.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.