Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
69z dziś
3884z ostatnich 7 dni
16211z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont kompleksowy dachu

Przedmiot:

Remont kompleksowy dachu

Data zamieszczenia: 2020-01-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze
ul. Poniatowskiego 14A
59-400 Jawor
powiat: jaworski
tel. 76-870-27-42 wew. 20
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Jawor
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-31 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zarząd Lokalami Komunalnymi działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Piłsudskiego 20B zaprasza do złożenia oferty na wykonanie:

,,Remont kompleksowy dachu ceramicznego z dachówki karpiówki 18x38 w budynku przy ul. Piłsudskiego 20B w Jaworze."
II Przedmiot zamówienia

Wykonanie remontu kompleksowego dachu ceramicznego z dachówki karpiówki 18x38 w budynku przy ul. Piłsudskiego 20B w Jaworze.

III Zakres prac

Wykonanie zastaw zabezpieczających,
Rozbiórka pokrycia ceramicznego,
Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu,
Wymiana obróbek blacharskich,
Wymiana rynien i rur spustowych,
Przemurowanie kominów,
Wykonanie nowego pokrycia z dachówki karpiówki,
Wykonanie nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
Roboty towarzyszące.

Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

oorganizację zakupu materiałów ,dostarczenie ich do miejsca wbudowania,

oorganizację prac, koszty zużytej energii elektrycznej i zużytej wody;

ouporządkowanie pomieszczeń po robotach,

ozagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

ozabezpieczenie miejsca pracy,

oodszkodowania za wyrządzone szkody w trakcie robót.

Dokument nr: ZLK.WM.261.04.2019.RW

Składanie ofert:
VII Miejsce i termin składania ofert

1. Zarząd Lokalami Komunalnymi, 59-400 Jawor

Księcia Józefa Poniatowskiego 14a

tel. 870-28-59, 870-27-42, fax. wew. 31

sekretariat - pok. nr 1

2.Termin składania ofert upływa dnia 31.01.2020 r, godz. 9:00.

Miejsce i termin realizacji:
IV Termin realizacji

do 29 maj 2020 r.

Wymagania:
1.Zaleca się, aby Wykonawca pozyskał dla siebie na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie robót ( odwiedził i zbadał miejsce robót) gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca.
VI Wymagane dokumenty

1. Wypełniony formularz oferty cenowej

2. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, dostarczona najpóźniej do dnia podpisania umowy. Może być kserokopia dokumentów ubezpieczeniowych.

3. Zaświadczenie osoby, która będzie pełniła funkcje posiadającego uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.z2016r. ,poz.290) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.Uz2014r.poz.1278), posiadająca co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego przy kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robót, w tym przy kierowaniu jako kierownik budowy lub kierownik robót co najmniej trzema robotami o wartości zbliżonej do przedmiotu zamówienia każda.
VIII Kryterium oceny ofert

Ocenie podlegać będzie cena ofertowa brutto będąca sumą ceny netto i obowiązującym podatkiem VAT oraz wiarygodność Firmy i jakość wcześniej wykonywanych robót. Cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę może być negocjowana przed podpisaniem umowy. Po tym czasie cena jest ostateczna i nie będzie negocjowana. Przed podpisaniem umowy uzgodniona będzie kwestia nadzoru inwestorskiego i koordynacji robót.

Zamawiający o wyborze oferty powiadomi Wykonawców indywidualnie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania bez podania przyczyny.

Kontakt:
Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: Andrzej Mróz

2.Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zarządcy budynku jest P. Andrzej Mróz -tel. 76-870-27-42 wew. 20

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.