Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykaszanie terenów gminnych

Przedmiot:

Wykaszanie terenów gminnych

Data zamieszczenia: 2020-05-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD MIEJSKI W LEŚNEJ
Rynek 19
59-820 Leśna
powiat: lubański
tel. 75 72 11 239 wew. 30
sekretariat@lesna.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Leśna
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-05-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Proszę o złożenie oferty cenowej wg załączonego wzoru na realizację zadania p.n.: ,,Wykaszanie terenów gminnych w Sołectwie Złotniki Lubańskie".
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykaszanie trawy w następujących miejscach: plac zabaw, teren wokół ujęcia wody, teren wokół krzyża (łączna długość 6.000 m2), teren przy przystanku autobusowym (łączna długość 200 mb) oraz pozostały teren wokół rynku wraz z wywiezieniem skoszonej trawy przez cały okres świadczenia usługi.
Wykonawca we własnym zakresie zakupi paliwo do wykaszania terenów objętych zakresem w/w prac.
Wykaszanie należy wykonywać z taką częstotliwością, która pozwoli na utrzymanie trawy do maksymalnej wysokości 15 cm.
UWAGA: Zamawiający zleca dokonania przez wykonawcę wizji w terenie, celem dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia.
2. Rodzaj zamówienia: dostawa/jusługa/ roboty budowlane (właściwe zakreślić)

Dokument nr: RS.7226.17.2020-ASU

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.05.2020 r. (do godz. 12:00) w formie: pisemnej na adres: Urząd Miejski w Leśnej, ul. Rynek 19, 59-820 Leśna lub faksem -na nr 757242368 lub elektronicznie: sekretariat@lesna.pl
W przypadku przesłania oferty będzie się liczyła data jej wpłynięcia do siedziby Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od 03.06.2020 do 31.10.2020 r.

Wymagania:
Informacje uzupełniające:
a. Ofertę musi zawierać nazwę zadania, którego dotyczy.
b. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej i zamkniętej kopercie.
c. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: Propozycja cenowa na realizację zadania pn. ,, Wykaszanie terenów gminnych w Sołectwie Złotniki Lubańskie".
d. Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone cyfrowo i słownie.
e. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
f. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania, a po upływie terminu zmiana ceny możliwa jest w trybie negocjacji, jeżeli takie będą prowadzone.
g. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.
h. Złożenie oferty najkorzystniejszej cenowo nie gwarantuje zawarcia umowy z Zamawiającym.
i. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania na każdym etapie bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Oferta na wniosek nadawcy zostaje odesłana, a w przypadku braku takiego wniosku w terminie 14 dni od zawiadomienia o przyczynie nierozpatrywania oferty, zostaje
zniszczona.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:
Anna Stawisińska-Urban - młodszy referent ds. współpracy z jednostkami pomocniczymi i obsługi świetlic, Rynek 19, 59-820 Leśna, tel. 75 72 11 239 wew. 30, a.stawisinska-urban@lesna.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.