Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3921z ostatnich 7 dni
16235z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty remontowo-budowlane, ziemne i instalacyjne

Przedmiot:

Roboty remontowo-budowlane, ziemne i instalacyjne

Data zamieszczenia: 2020-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Studzienna 2
25-544 Kielce
powiat: Kielce
+48 41 331 25 24, 531 665 848
e.zajac@mopr.kielce.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-05-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zamówienia: Roboty remontowo-budowlane, ziemne i instalacyjne w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach na potrzeby utworzenia Filii Klubu Seniora", realizowanego projektu pn. ,,Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin składania ofert:

osobiście lub drogą pocztową na adres podany w pkt 1
oferty należy składać do do 28.05.2020 r. godz. 9:00

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia 7 dni od dnia podpisania umowy

Wymagania:
4. Kryteria wyboru oferty: 100 % CENA
5. Inne istotne warunki zamówienia: 2) Zamawiający realizując zobowiązanie wynikające z umowy o dofinansowanie projektu do dokonywania zamówień u podmiotów ekonomii społecznej zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty ekonomii społecznej.*

*Podmiot ekonomii społecznej (PES):

spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205);
jednostka reintegracyjna, realizująca usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
CIS i KIS;
ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172);
organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688);
spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285, z późn. zm.);
koło gospodyń wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212, z późn. zm.);
zakład pracy chronionej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
3)Termin związania ofertą-30 dni od terminu składania ofert.
6. Sposób przygotowania oferty: Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika - Wzór oferty
rozstrzygnięcie nastąpi w dniu w dniu upływu składania ofert

Kontakt:
8. Rozpoznanie prowadził(a): Edyta Zając, tel. 531 665 848, e-mail: e.zajac@mopr.kielce.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.