Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa iglic na jaz iglicowy

Przedmiot:

Dostawa iglic na jaz iglicowy

Data zamieszczenia: 2020-05-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu
ul. Odrowążów 2
45-089 Opole
powiat: Opole
tel. 77 407 47 05, fax. 77 453 7424
zbigniew.guszpit@wody.gov.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Tytuł zamówienia Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Stobrawa poprzez odbudowę budowli piętrzących w km: 4+458; 6+867; 15+565
Przedmiot zamówienia Dostawy
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 215 szt. iglic na jaz iglicowy na rzece Stobrawie w miejscowości Stare Kolnie

I. część pierwsza: dostawa kantówek dostawa 215 szt. kantówek sosnowych kl. I, ze zdrowego drewna konstrukcyjnego sosna zwyczajna, posiadającego najwyższe cechy jakościowe, wolne od wad jak skrzywienia, sinizny lub posiadające wady mało istotne, nieograniczające jego wartości użytkowej, wg. EN 14081-1:2005; wymiar 12 x 8 x 370 cm (0,12 x 0,08 x 3,7 m). Dostawa do jednostki Zamawiającego - Zespół Wsparcia Technicznego w Opolu ul. Gawędy 66, 45-126 Opole. Wykonawca dokona pomocy przy rozładunku kantówek. Koszt dostawy winien być wliczony w cenę kantówek.

II. część druga: dostawa haków do iglic, śrub i nakrętek: 1) 215 szt. haków zaczepowych ze stali płaskiej 30x10 mm, gat. stali S235JR, z nawierconymi otworami na śruby M 10, wykonanych wg załączonego rysunku - załącznik Nr 2 do umowy - rysunek haka do montażu iglic jazowych, zabezpieczonych farbą antykorozyjną; 2) 50 kg śrub ocynk M 10 x 140 DIN 931, klasa wytrzymałości minimum 5,6 3) 50 kg śrub ocynk M 10 x 130 DIN 931, klasa wytrzymałości minimum 5,6 4) 10 kg nakrętek ocynk M 10 DIN 934 klasa wytrzymałości minimum 5. Dostawa do jednostki Zamawiającego - Zespół Wsparcia Technicznego w Opolu w Opolu ul. Gawędy 66, 45-126 Opole. Koszt dostawy winien być wliczony w cenę .

Dokument nr: GL.ROZ.2811.129.2020.30E

Składanie ofert:
Termin składania ofert 2020-06-03 15:00
13. Miejsce i termin złożenia ofert:
1) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
zbigniew.guszpit@wody.gov.pl
do dnia: 03. 06. 2020r. do godz. 15:00
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagania:
7. Wzory umów stanowią załączniki nr 3A i 3B odpowiednio do części pierwszej i drugiej niniejszego
Zapytania ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego
wniesienia (jeżeli wymaganej, nie dotyczy.
9. Warunki gwarancji:
dla części pierwszej - na okres 12 miesięcy na zasadach opisanych w § 7 Wzoru umowy
[Gwarancja / rękojmia]
dla części drugiej - na okres 12 miesięcy na zasadach opisanych w § 7 Wzoru umowy
[Gwarancja / rękojmia]
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
wypełniony Formularz Ofertowy (Wykonawca składa ofertę na jedną lub dwie części
zamówienia) oraz Oferta cenowa stanowiąca załączniki nr 1A i IB, odpowiednio do części
1 i 2 niniejszego Zapytania ofertowego.
Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich oraz obejmować wszelkie obciążenia związane
z realizacją umowy w tym podatek VAT.
Cena obejmuje dostawę do miejsca wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia, pomoc w
rozładunku oraz wszystkie inne koszty ponoszone przez Wykonawcę w związku z realizacją
przedmiotu umowy mające wpływ na jej wysokość.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
1) Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzach załączonych do niniejszego zapytania:
Formularzu ofertowym i Ofercie cenowej (odpowiedniej dla części zamówienia na którą
składana jest oferta).
Oferta powinna być:
-- opatrzona pieczątką firmową,
-- sporządzona w języku polskim,
-- podpisana w sposób czytelny imieniem i nazwiskiem lub podpisem opatrzonym pieczęcią
imienną
-- podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty
-- każda poprawka w ofercie musi być skreślona i parafowana przez osobę upoważnioną do
podpisywania ofert wraz z datą.
2) Kompletna oferta musi zawierać:
a) wypełniony Formularz oferty
b) wypełnioną Ofertę cenową (odpowiednią dla części zamówienia na którą składana jest
oferta)
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy
14. Termin związania ofertą: 30 dni
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: nie dotyczy

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.